×
 

För att bli antagen till en av våra YH-utbildningar måste du uppfylla behörighetskraven för utbildningen. Det finns flera vägar till behörighet, exempelvis tidigare arbetslivserfarenhet, behörighetstester eller möjligheten att läsa preparandkurs i samband med din ansökan. Här kan du läsa mer om vad som menas med behörighet och fördjupa dig inom de olika sätten att bli behörig.

Behörighetskrav

Det finns två typer av behörighetskrav - grundläggande behörighet och särskild behörighet.
Behörighetskraven finns för att vi ska veta att du har tillräckliga kunskaper inom vissa ämnen för att klara av utbildningen. Behörighetskraven finns också där för din skull, för att du ska veta att du ligger på rätt nivå kunskapsmässigt och inte riskerar att halka efter. Du hittar vilka behörighetskrav som gäller för vilken utbildning på respektive utbildningssida.

Om du är osäker på om du är behörig kan du med fördel skicka in din ansökan ändå. Du kommer då att få ett meddelande av oss som säger att du antingen är behörig, eller att du inte är behörig och behöver komplettera din ansökan. Om du behöver komplettera din ansökan får du information om vad det är du saknar för att bli behörig.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet inom yrkeshögskolan innebär att du som sökande måste uppfylla vissa grundkrav för att vara kvalificerade för att söka till en specifik utbildning. Dessa krav inkluderar en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. Om du genomfört en utländsk utbildning som anses motsvara de krav som ställs för gymnasieexamen i Sverige, uppfyller du det grundläggande behörighetskravet. Du kan även vara bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge med möjlighet att tillgodogöra dig utbildningen genom relevant utbildning, praktisk erfarenhet eller andra omständigheter. Grundläggande behörighet är det första steget för att kunna ansöka och delta i yrkeshögskoleutbildningar.

Särskild behörighet

Särskild behörighet inom yrkeshögskolan innebär att förutom grundläggande behörighet behöver du som sökande också uppfylla specifika krav eller förkunskaper inom ett ämnesområde eller kurs. Detta för att säkerställa att du som studerande har de kunskaper och färdigheter som behövs för att framgångsrikt genomföra utbildningen. Det kan exempelvis gälla arbetslivserfarenhet eller specifika kurser relaterade till det valda yrkesområdet. Längre ner på denna sida kan du läsa mer om dina möjligheter till att uppfylla den särskilda behörighet som krävs.

5 sätt att bli behörig

1. Behörighetstest

Om du saknar behörighet inom ett specifikt ämne, men anser att du besitter kunskapen, kan du välja att göra ett behörighetstest. Blir du godkänd på testet blir du också behörig i ämnet. Vi erbjuder behörighetstester i Matematik 2 och Programmering 1. Testet är gratis och sker digitalt på distans. Du har 50 minuter på dig att genomföra testet och du får endast göra testet en (1) gång. Om du får underkänt på testet kommer du i stället bli erbjuden att läsa en preparandkurs.

 1. Ansök först till en av våra YH-utbildningar.
 2. Vår antagningsenhet granskar sedan din ansökan. Om de bedömer att du saknar Programmering 1 eller Matematik 2 skickar de en länk till behörighetstestet via yh-antagning.se
 3. När du har fått länken via yh-antagning.se går du in och anmäler dig till ett tillfälle som passar dig bäst att genomföra testet.

 

Du får ditt testresultat veckan efter att du skrivit testet. Om du blir godkänd blir du behörig i ämnet. Skulle du däremot inte bli godkänd kommer du erbjudas att läsa en preparandkurs i ämnet. Du får då ett meddelande som innehåller mer information och en ansökningslänk till preparandkursen.

Observera att inget intyg skrivs ut. Testresultatet är endast giltigt hos oss.

2. Preparandkurs

För dig som saknar den särskilda behörigheten som krävs för vissa av våra YH-utbildningar är en preparandkurs ett bra alternativ. Kursernas innehåll är anpassat så att du uppfyller behörighetskraven till våra YH-utbildningar efter avslutad kurs, men det krävs så klart att du blir godkänd på kursen. Du bör också vara medveten om att en avslutad preparandkurs inte garanterar en plats på våra utbildningar, utan endast hjälper dig att bli fullt behörig.

 1. Ansök till en YH-utbildning hos oss på EC Utbildning
 2. Vår Antagningsenhet granskar din ansökan. Om de bedömer att du kan läsa en preparandkurs för att bli behörig skickar de en länk till ett anmälningsformulär i yh-antagning.
 3. Anmäl dig till preparandkursen via formulärlänken i yh-antagning och påbörja preparandkursen. Lycka till!

 

Kurserna påbörjas löpande och genomförs i samarbete med NTI-skolan. Kurserna går på distans och du genomför dem över webben. De är inte lärarledda, vilket innebär att det är eget arbete och mycket ansvar som vilar på dig. Du kommer att studera via läroplattformen Omniway och de tester som du genomför där kommer till största delen att vara självrättande på plattformen. Endast några få delmoment kommer att bedömas av en utbildare.

Studietakten beror på hur du själv vill lägga upp dina studier, men ett riktmärke är att det tar ca fem veckor per kurs.

Gör dig själv en stor tjänst genom att inte underskatta denna tidsåtgång. Visa av erfarenhet vet vi att du annars riskerar att inte hinna färdigt i tid.

Om du påbörjar en preparandkurs, är våra förväntningar på dig att du också avslutar den. Din registrering kan av den anledning komma att avbrytas om du är inaktiv på kursen under längre period än tre veckor.

Efter avslutad kurs får du ett intyg som du själv kan hämta ner från din ansökan på yh-antagning.se. Det finns två typer av intyg: ”Deltagit med godkänt resultat” samt ”Deltagit i kursen men med ej godkänt resultat”. Blir du godkänd på kursen kommer din behörighet i din ansökan att uppdateras automatiskt.

Preparandkurserna är gratis. Kurserna är dock inte CSN-berättigade.

3. Komvux

För dig som vill läsa en kurs på Komvux för att antingen komplettera din grundläggande behörighet, eller din särskilda behörighet, går det alldeles utmärkt.  Din kommun har ofta flera kursstarter per år som motsvarar de man läser på gymnasiet. I din ansökan till oss sätter du då status ”kompletterar senare” och skriver i meddelandet att du du avser läsa en komvuxkurs för att bli behörig. Vid godkänt resultat på kursen kompletterar du sedan din ansökan genom att ladda upp ditt betyg. Missa inte att det finns ett sista kompletteringsdatum då du senast måste ha laddat upp ditt betyg i YH-antagning. Datum hittar du i samband med att du lämnar in din ansökan.

4. Reell kompetens

Har du kunskap inom de ämnen som krävs för att bli behörig, bara det att du inte har läst en utbildning inom området? Det kan till exempel handla om arbetslivserfarenhet. Då kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad. Med det menas att du som har motsvarande kunskaper för att klara utbildningen, kan få denna kompetens granskad. Vill du hänvisa till reell kompetens behöver du i din ansökan bifoga underlag som visar på att du har de kunskaper som krävs.

 1. Ansök till en YH-utbildning hos oss på EC Utbildning
 2. Beskriv din reella kompetens under rubriken ”Övrigt” och ladda upp dokumenterat underlag. Exempel på underlag kan vara arbetsgivarintyg, rekommendation från arbetsgivare eller certifikat
 3. Vår Antagningsenhet granskar sedan din ansökan och kontaktar dig för en bedömning. Är du formellt behörig kommer inte din reella kompetens att bedömas.

 

5. Tjugo procents regeln

Denna regel innebär att upp till 20% av platserna på en YH-utbildning kan gå till sökande som inte uppfyller de formella behörighetskraven. Dock måste de sökande då ha annan relevant arbetslivserfarenhet, kompetens eller meriter som bedöms som likvärdiga. Du måste alltså motivera och påvisa hur dina övriga kvalifikationer och erfarenheter gör att du är lämplig för utbildningen, trots att du inte uppfyller de formella kraven.

 1. Ansök till en YH-utbildning hos oss på EC Utbildning
 2. Sätt status ”Komplettera senare” och ange att du önskar bli granskad enligt 20%-regeln.
 3. Bifoga aktuella dokument under fliken ”Övrigt”
 4. Vår Antagningsenhet granskar sedan din ansökan och kontaktar dig för en bedömning.