×

 

Hur ansöker jag till en Yh-utbildning?

Få koll på processen om hur du ansöker till våra IT-utbildningar. Här ser du hur du går tillväga steg-för-steg.

Hur du skapar en ansökan

Har du hittat den IT-utbildning som kittlar din nyfikenheten och nu känner dig redo att ansöka? Nedan beskriver vi två scenarion för hur det går till att skapa en ansökan.

Scenario 1

Jag tror, eller vet, att jag uppfyller behörighetskraven

1

Skapa dig ett konto

Du behöver skapa ett konto på yh-antagning.se för att registrera din ansökan.

2

Välj utbildning

Välj den, eller de utbildningar du vill söka. Tänk på att vissa utbildningar kan gå på flera olika orter.

3

Ladda upp dokument

Ladda upp de dokument som efterfrågas för att göra din ansökan komplett.

4

Skicka in

Nu är du redo att skicka in din ansökan.

5

Du får en bekräftelse

När din ansökan registrerat får du en bekräftelse från oss att vi mottagit din ansökan.

Scenario 2

Jag vet att jag inte uppfyller behörighetskraven

1

Skapa dig ett konto

Du behöver skapa ett konto på yh-antagning.se för att registrera din ansökan.

2

Välj utbildning

Välj den, eller de utbildningar du vill söka. Tänk på att vissa utbildningar kan gå på flera olika orter.

3

Ladda upp dokument

Ladda upp så många av de dokument som efterfrågas som möjligt. Sätt status på ”kompletterar senare”.

4

Skicka in

Nu är du redo att skicka in din ansökan. Komplettering gör du vid ett senare tillfälle.

5

Du får en bekräftelse

När din ansökan registrerat får du en bekräftelse från oss att vi mottagit din ansökan.

Vanliga frågor om ansökan

Hur svårt är det att komma in på en utbildning?

Hur stor chans du har att komma in på en utbildning är inte en helt lätt fråga att svara på. Olika utbildningar har nämligen olika högt söktryck. Det skiljer sig också från år till år vilka utbildningar som får flest ansökningar.

Det vi däremot vet med säkerhet är att om du inte ansöker alls, så har du ingen chans att komma in. Därför rekommenderar vi alla som är intresserad av att gå en av våra utbildningar att skicka in en ansökan.

 

Öka din chanser att bli antagen

För att öka dina chanser att bli antagen kan vi både hjälpa dig att bli fullt behörig om du saknar den särskilda behörighet som krävs för att gå utbildning. Läs mer om detta under preparandkurser.

Du kan också öka dina chanser genom att delta i våra urvalsprov. Läs mer om urvalet här.

Jag slutar gymnasiet i år, kan jag söka en utbildning med start till hösten?

Om du tar studenten under våren och vill söka en utbildning hos oss som börjar till hösten går det alldeles utmärkt!

Skicka in din ansökan och sätt status ”kompletterar senare” om du inväntar dina betyg. Datum för sista komplettering av betyg varierar lite från år till år, men oftast behöver vi ha dina betyg i början av juni. För exakt datum besök vår sida med viktiga datum.

Om du inte har fått tillgång till dina slutbetyg innan sista kompletteringsdag går det lika bra att bifoga ett betygsutdrag. Be din gymnasieskola om hjälp för betygsutdrag.

Kan ni hämta mina betyg från antagning.se?

Vi hämtar inte dina betyg från antagning.se.

Däremot kan du själv hämta ner dina betyg från antagning.se och ladda upp i din ansökan till oss. Viktig är då att betygshandlingar laddas upp i sin helhet, inklusive namn och personnummer.

Vad innebär det att söka en restplats?

Med restplats innebär att utbildningen ännu inte har fyllt alla sina utbildningsplatser. Ibland kan det finnas flera restplatser på en utbildning, ibland kanske bara en. Att söka en restplats innebär alltid att du skickar in en sen anmälan till oss.

 

Ta gärna med dig att vi inte är skyldiga att granska din ansökan när du lämnar in en sen anmälan. Det innebär i praktiken att du kanske inte hör något alls från oss, även om du sett att en utbildning är restplatsmarkerad.

Exempel: Har vi bara en restplats tillgänglig och 20 personer skickar in en ansökan till den platsen så är det den första behöriga sökanden som blir erbjuden platsen. Därefter går vi i turordning efter inkomna behöriga ansökningar.

 

Vad innebär det att söka en reservplats?

En reservplats innebär att din ansökan blir placerad i kö. För att ha chans till att få en reservplats behöver någon annan först tacka nej till sin plats. Därför kan det dröja ändå fram till utbildningsstart innan du får ett möjligt besked från oss. Vi är dock inte skyldiga att granska din ansökan när du lämnar in en sen anmälan, därav kan det tyvärr bli så att du inte hör något från oss alls.

Varför är inte min ansökan granskad än?

För att få svar på denna fråga behöver du själv ställa dig frågan när du skickade in din ansökan. Svaret skiljer sig nämligen åt beroende på om du skickade in din ansökan i tid, om du skickade in din ansökan som sen anmälan till en restplats, eller om du skickade in som en sen anmälan till en möjlig reservplats.

 

Skickade in i tid 

Skickade du in din ansökan innan sista ansökningsdag? Vi granskar alla ansökningar allt eftersom. Under vissa perioder får vi in en stor andel ansökningar på samma gång, även om vi jobbar på så fort vi bara kan så kan det dröja lite längre tid innan vi har hunnit granska just din ansökan. Normalt kommer din ansökan att bli granskad inom en vecka.

 

Skickade in ansökan som sen anmälan till en restplats

Vi granskar din ansökan så fort vi kan, om du väntat längre tid än en vecka är du varmt välkommen att höra av dig till vår antagningsenhet för att snällt fråga hur det går för din ansökan. Ta gärna med dig att vi dock inte är skyldiga att granska din ansökan när du lämnar in en sen anmälan.

 

Skickade in ansökan som sen anmälan till en reservplats

För att ha chans till en reservplats behöver någon annan först tacka nej till sin plats. Därför kan det dröja ändå fram till utbildningsstart innan du får ett möjligt besked från oss. Vi är dock inte skyldiga att granska din ansökan när du lämnar in en sen anmälan, därav kan det tyvärr bli så att du inte hör något från oss alls.

Kontakta oss om du har övriga frågor