×

 

Hur går urvalet till?

Här hittar du mer information om urvalsprovet på EC Utbildning och om hur urvalet går till.

Urvalsprov på EC Utbildning?

Har du blivit inbjuden till ett urvalsprov på EC Utbildning? Grattis – Du är ett steg närmare till att bli antagen till den utbildning som kommer att förändra din framtid!

Förbered dig på urval

Urvalet är ett av de områden som vi får flest frågor kring. Inte konstigt alls såklart! Urval låter hårt och prestationsinriktat - du förväntas prestera ditt yttersta på något som du inte riktigt vet vad det är. Vissa blir nervösa av den tanken, men det är inte så läskigt som det låter. För att du inte ska lägga onödigt stor press på dig själv har vi här samlat det som du behöver veta om hur ett urval går till på EC Utbildning. Genom att läsa på om vad ett urval är och vad som förväntas av dig kan du känna dig väl förberedd inför urvalsprovet.

Vad menas med urval?

Urvalet är det som avgör i vilken ordning du kommer att bli erbjuden en plats på utbildningen.

Hur går urvalet till?

Hur ett urval går till skiljer sig mellan de olika utbildningarna. Oftast består urvalet av ett skriftligt prov där vi mäter olika kunskapsdelar som är relevanta för utbildningen. Även muntliga prov kan förekomma. När du genomfört ditt prov kommer resultatet att räknas samman med din ansökan. Ju bättre resultat du får, desto högre urvalspoäng får du.

Vad är ett urvalsprov?

Med urvalsprov menas ett prov som testar dina kunskaper inom ett specifik ämne relevant för den utbildning du sökt.

Hur ska jag plugga inför provet?

Det är inte meningen att du ska plugga inför ett urvalsprov, därför kommer du inte få någon information om vad som kommer på provet i förväg.

Vanliga frågor om urval

Hur svårt är det att komma in på en utbildning?

Hur stor chans du har att komma in på en utbildning är inte en helt lätt fråga att svara på. Olika utbildningar har nämligen olika högt söktryck. Det skiljer sig också från år till år vilka utbildningar som får flest ansökningar.

Det vi däremot vet med säkerhet är att om du inte ansöker alls, så har du ingen chans att komma in. Därför rekommenderar vi alla som är intresserad av att gå en av våra utbildningar att skicka in en ansökan.

 

Öka din chanser att bli antagen

För att öka dina chanser att bli antagen kan vi både hjälpa dig att bli fullt behörig om du saknar den särskilda behörighet som krävs för att gå utbildning. Läs mer om detta under preparandkurser.

Du kan också öka dina chanser genom att delta i våra urvalsprov. Läs mer om urvalet här.

Om jag har ytterligare frågor om urvalsprovet?

Har du har tagit del av alla våra ”frågor och svar” här på sidan och ändå inte hittat svaret? Då kan du skicka ett mail till utbildningsledaren för den utbildning du har sökt. Kontaktuppgifter hittar du bland annat här på hemsidan under respektive utbildning.

Vad händer efter urvalsprovet?

Efter att du har genomför urvalsprovet, och sett till att din ansökan är komplett i övrigt, är det bara att invänta antagningsbeskedet. Du kommer inte att få se ditt provresultat, utan poängen ger dig ett meritvärde vid antagningen och registreras i Yh-antagning. Antagningsbeskedet skickar vi ut till dig under juni månad.

Hur kan jag plugga inför urvalsprovet?

Det är inte meningen att du ska plugga inför ett urvalsprov, därför kommer du heller inte i förväg att få någon information om vad som kommer på provet. Vill du ändå förbereda dig är det på mer generell basis du ska lägga ribban. Har du exempelvis sökt en utbildning som har matematik som särskild behörighet, kan det vara en idé att damma av matteboken om det var länge sedan du bläddrade i den. Se om det är något du behöver fräscha upp helt enkelt. Detsamma gäller även för de övriga ämnena som har urvalsprov.

Hur många urvalsprov finns det?

Hos EC har vi urvalsprov inom de sex olika ämnen som listas nedan. Vilka urvalsprov du kan komma att bli inbjuden till beror på vilken eller vilka utbildningar du har sökt hos oss.

 

 • Matematik
 • Programmering
 • BIM
 • CAD
 • Dator- och kommunikationsteknik
 • Logiskt tänkande

Hur går ett urvalsprov till?

Beroende på situation kan du komma att bli inbjuden till ett digitalt urvalsprov eller ett urvalsprov på plats i våra lokaler. Hur urvalsprovet går till kan skilja sig lite beroende på vilket prov det är och om det genomförs digitalt eller på plats.

 

Digitalt

 1. Du kommer att få meddelande från oss om att du är välkommen till urvalsprov. Meddelandet skickas oftast ut under maj månad, genom vår ansökningsportal: yh-antagning.se. Sannolikt blir du inbjuden till fler än ett urvalsprov. Detta därför att varje prov behandlar ett specifikt ämne och många av våra Yh-utbildningar kräver att du gör ämnesprov för t.ex. både programmering och matematik.
 2. I meddelandet du får från oss kommer det att finnas en länk till urvalsprovet, samt en kod som du ska logga in med. Varje ämnesprov har en egen länk och kod.
 3. Vänligen observera att koden endast går att använda en gång. Det betyder att du inte kan testa att logga in innan du gör provet.
 4. När du väl har satt dig till ro och är redo att göra provet måste du också slutföra det. Du kan inte pausa provet och återkomma vid ett senare tillfälle. Provet går på tid, och hur lång den tiden är skiljer sig mellan de olika ämnesproven.
 5. Resultaten från urvalsproven kommer inte att delas med dig, utan ger ett meritvärde vid antagningen och registreras i Yh-antagning.
 6. Lycka till!

På plats

 1. Du kommer att få meddelande från oss om att du är välkommen till urvalsprov. Meddelandet skickas oftast ut under maj månad, genom vår ansökningsportal: yh-antagning.se. Sannolikt blir du inbjuden till fler än ett urvalsprov. Detta därför att varje prov behandlar ett specifikt ämne och många av våra Yh-utbildningar kräver att du gör ämnesprov för t.ex. både programmering och matematik.
 2. I meddelandet du får från oss kommer det att finnas ett antal provtillfällen för dig att välja emellan. Välj den dag och tid som passar dig, tänk på att du måste föranmäla dig till.
 3. På provdagen behöver du legitimera dig med giltig legitimation för att vi ska veta att du verkligen är du.
 4. Resultaten från urvalsproven kommer inte att delas med dig, utan ger ett meritvärde vid antagningen och registreras i Yh-antagning.
 5. Lycka till!

Det är upp till skolan att göra bedömningen om hur provet kommer att genomföras. Vi håller oss så klart alltid till restriktioner och rekommendationer från t.ex. folkhälsomyndigheten då det finns sådana.