×
 

Om urvalet

Urvalet är det som avgör i vilken ordning du kommer att bli erbjuden en plats på den utbildning du sökt. För att öka dina chanser att bli antagen till en utbildning med många sökande kan du komma att bli erbjuden att delta i ett urvalsprov. Här nedan kan du läsa mer om urval och urvalsprov.

Detta menas med urval

Urval används som begrepp för att beskriva i vilken ordning du kommer att bli erbjuden en plats på utbildningen.

👉 Så här går urvalet till

Hur ett urval går till kan skilja sig lite mellan de olika YH-utbildningarna. Urvalet baseras delvis på de dokument som du skickat med i din ansökan. Men ofta består också urvalet av ett skriftligt prov där vi mäter olika kunskapsdelar som är relevanta för utbildningen. Även muntliga prov kan förekomma.

När du genomfört ditt prov kommer resultatet att räknas samman med din ansökan. Ju bättre resultat du får, desto högre urvalspoäng får du. Du kan inte få minuspoäng på urvalsprovet. Därför tjänar du alltid på att skriva provet.

Detta menas med urvalsprov

Urvalsprovet är ett prov som testar dina kunskaper inom ett specifikt ämne relevant för den utbildning du sökt.

👉 Så förbereder du dig inför provet

Om det blir aktuellt med urvalsprov kommer du att få mer information skickad till den mailadress som du angivit i din ansökan. Det är däremot inte meningen att du ska plugga inför ett urvalsprov, därför kommer du inte få någon information alls om vad som kommer på provet. Inte ens om du frågar väldigt, väldigt snällt.

Vill du känna dig så förberedd som det bara går är tipset att fräscha upp grundläggande kunskaper inom respektive ämne. Om du exempelvis ska skriva ett prov i matematik - ställ dig frågan om du t.ex. minns hur du räknar fram x?

When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor.

Elon Musk

Vanliga frågor