×

 

Urvalsprov på EC Utbildning?

Har du blivit inbjuden till ett urvalsprov på EC Utbildning? Grattis – Du är ett steg närmare till att bli antagen till den utbildning som kommer att förändra din framtid!

Förbered dig på urval

Urvalet är ett av de områden som vi får flest frågor kring. Inte konstigt alls såklart! Urval låter hårt och prestationsinriktat - du förväntas prestera ditt yttersta på något som du inte riktigt vet vad det är. Vissa blir nervösa av den tanken, men det är inte så läskigt som det låter. För att du inte ska lägga onödigt stor press på dig själv har vi här samlat det som du behöver veta om hur ett urval går till på EC Utbildning. Genom att läsa på om vad ett urval är och vad som förväntas av dig kan du känna dig väl förberedd inför urvalsprovet.

Vad menas med urval?

Urvalet är det som avgör i vilken ordning du kommer att bli erbjuden en plats på utbildningen.

Hur går urvalet till?

Hur ett urval går till skiljer sig mellan de olika utbildningarna. Oftast består urvalet av ett skriftligt prov där vi mäter olika kunskapsdelar som är relevanta för utbildningen. Även muntliga prov kan förekomma. När du genomfört ditt prov kommer resultatet att räknas samman med din ansökan. Ju bättre resultat du får, desto högre urvalspoäng får du.

Vad är ett urvalsprov?

Med urvalsprov menas ett prov som testar dina kunskaper inom ett specifik ämne relevant för den utbildning du sökt.

Vanliga frågor om urval