×
 

Vilka förväntningar ställs på dig som handledare?

LIA är oftast en win-win för båda parter, men för att praktiken ska bli lyckad finns det vissa delar som du som handledare bör känna till i förväg.

Varför ska du överväga att bli LIA-handledare?

Förut om att det kan gynna ditt företag på flera sätt kan LIA-handledning också gynna dig i din yrkesroll:

  • Som handledare får du möjlighet att utveckla dig själv som person och medarbetare genom nya infallsvinklar.
  • Som handledare får du möjlighet att hitta ny inspiration i din vardag och utmana dig själv.
  • Som handledare får du ofta större insikt i hur du själv jobbar och vilka processer som kanske skulle kunna förbättras.

Hur du kan lägga upp din handledning i 4 steg

Del 1: Planering och uppstart

Del 2: Metoder

Del 3: Inlärningstrappa

Del 4: Uppföljning