×

 

För dig som LIA-handledare

Lär dig mer om vad det innebär att ta emot en LIA-praktikant.

Vilka förväntningar ställs på dig som handledare?

LIA är oftast en win-win för båda parter, men för att praktiken ska bli lyckad finns det vissa delar som du som handledare bör känna till i förväg.

Varför ska du överväga att bli LIA-handledare?

Förut om att det kan gynna ditt företag på flera sätt kan LIA-handledning också gynna dig i din yrkesroll:

  • Som handledare får du möjlighet att utveckla dig själv som person och medarbetare genom nya infallsvinklar.
  • Som handledare får du möjlighet att hitta ny inspiration i din vardag och utmana dig själv.
  • Som handledare får du ofta större insikt i hur du själv jobbar och vilka processer som kanske skulle kunna förbättras.

Vad förväntas av dig som handledare?

För att du ska få en bättre bild av vad som förväntas av dig som handledare finns nedan några filmer som förklarar mer.

Hur du kan lägga upp din handledning i 4 steg

Del 1: Planering och uppstart

Del 2: Metoder

Del 3: Inlärningstrappa

Del 4: Uppföljning