Samarbets­möjligheter

Tillsammans förser vi IT-branschen med nya och duktiga förmågor!

Delta i ledningsgrupp

Var med och forma framtidens IT-utbildningar

Som samarbetsföretag eller medlem i ledningsgruppen, kan ni vara med och påverka utbildningarnas innehåll, föreläsa på våra skolor, ta emot praktikanter eller hitta framtida medarbetare

Ta emot en praktikant

Ett gynnsamt tillfälle för både studerande och företag

Alla yrkeshögskoleutbildningar på EC innehåller LIA (Lärande i arbete) där de studerande får möjlighet att praktisera på ett eller flera företag för att omsätta sina kunskaper i praktiken. Som företag har ni mycket att tjäna när ni tar in en praktikant från EC Utbildning.

Föreläs hos oss

Vi vill alltid komma i kontakt med duktiga föreläsare inom IT och teknik

Är du skicklig inom ditt yrkesområde och vill dela med dig av din kunskap till våra studerande? Ett gott samarbete resulterar i att vi tillsammans förser IT-branschen med nya och duktiga förmågor.