×
 

Får det lov att vara en LIA-praktikant?

LIA är lite av yrkeshögskolans trumfkort. LIA innebär så många möjligheter, inte bara för dem som studerar, utan också för alla företag som någon gång tänkt att anställda en medarbetare.

Vad menas med LIA?

I de allra flesta YH-utbildningar ingår så kallad LIA (Lärande-i-arbete). Det är den del av utbildningen där våra studerande är ute på företag och genomför arbetsplatsförlagd praktik. LIA är i första hand till för att ge den studerande en djupare kunskap och en praktiskt förankrad förståelse för de områden som ligger inom ramen för utbildningen.

LIA är en win-win

För dig och ditt företag innebär det att ni tar emot en eller flera studerande under en längre period. Antalet veckor skiljer sig något mellan utbildningarna. Har ni planer på att rekrytera är detta en fantastisk möjlighet att få prova på hur ett eventuellt samarbete fungerar.

Det är helt kostnadsfritt att ta emot en LIA-studerande, parterna utger därmed ingen ersättning till varandra. Det som krävs av ditt företag är engagemang, tydliga arbetsuppgifter, rätt arbetsredskap samt en handledare. Detta på grund av att alla parter skall få ut så mycket som möjligt av tiden.

Tre goda skäl till varför du och din arbetsplats ska ta emot en LIA-studerande

  • Genom att ta emot en praktikant får ni en unik möjlighet att testa om en IT-kunnig medarbetare förstärker ert team ytterligare och höjer era positiva resultat.
  • Att ta emot en LIA-praktikanter kan bli ett sätt att hitta nya medarbetare till din arbetsplats.
  • Den studerande blir en ”extra resurs” för din arbetsplats.