×
 

Vi pratar UX med Amanda från Visma

Intervju med: Amanda Lundius Mörck,
Ledningsgrupp UX Designer

UX design – ett spännande område

Ledningsgrupperna har en betydande roll vid utformningen av våra Yh-utbildningar! Att branschen är med och bidrar med sin expertis innebär många fördelar. Det säkerställer att våra utbildningar alltid är noga utformade efter hur kompetensbehovet på marknaden ser ut – från branschens aktuella perspektiv.Amanda Lundius Mörck sitter med i Ledningsgruppen för UX Designer. Här berättar hon mer om deras arbete och vi får bekanta oss mer med vad yrkesrollen som UX Designer kan innebära.

Berätta lite om dig själv och vad du jobbar med?

Mitt namn är Amanda, jag bor i Lund tillsammans med min man. Jag studerade interaktionsdesign vid Malmö Universitet och tog examen 2017. Under min utbildning jobbade jag extra som designassistent på Sony, men gjorde min praktik och mitt exjobb på Visma där jag idag arbetar som UX Manager. I min roll som UX Manager leder jag ett designteam om 7 personer, däribland både UX Designers, visuella designers och front-end utvecklare. Tillsammans har vi ansvar för Visma’s designsystem för produkt.

Du sitter med i ledningsgruppen för utbildningen UX Designer – kan du berätta om det?

Gärna! I ledningsgruppen diskuterar vi alltifrån vad ett rimligt antagningskrav är, till utformningen och innehållet i de olika kurserna. Vi diskuterar hur vi bäst kan bidra till utbildningen och lyssnar av er, studenterna, förstås!

Berätta lite om UX design – vad gör man i yrkesrollen?

Jag skulle säga att UX framförallt handlar om att förstå människor i olika situationer. Vad som driver dem, hur de tänker, hur de arbetar och inte minst varför de tänker och gör på olika sätt. Detta gör man genom olika typer av användarresearch för att sedan översätta sina insikter till t.ex. ett UI eller en viss utformning av en fysisk produkt i prototypform. För att säkerställa att man har förstått rätt så validerar man prototypen genom att t.ex. testa den tillsammans med användare för att sedan gå vidare till att implementera och lansera den till användarna. Utöver detta är man som UX Designer ofta en viktig person under implementationen, där man ser till att slutresultatet blir som det var tänkt. Fokus ligger alltså alltid på användaren – oavsett vilken del av designprocessen man befinner sig i.

Hur jobbar ni på Visma med UX design?

På Visma är vi idag runt 130 designers och har en rekommenderad designprocess som vi kallar för Visma Value Loop. Den beskriver hur vi integrerar designprocessen väl i vår produktutveckling. Vi har också ett designsystem med återkommande komponenter för att våra designers inte ska behöva återuppfinna hjulet eller spendera sin tid på att definiera hur en knapp ska se ut. Det är mer värdefullt att de spenderar tid på det som verkligen skapar värde för deras användare i deras kontext.

Vi har alltså ett centralt designteam som arbetar med vårt designsystem och rekommenderade metoder. En majoritet av våra designers arbetar också med specifika produkter som innefattar alltifrån sjukvård och skola till rekrytering och HR. Vi har mindre team där alla designers arbetar med alla delar av designprocessen, och vi har större team där man har mer definierade roller exempelvis UX Researcher och Interaktionsdesigner.

Hur kan ett projekt se ut?

Det varierar ganska mycket. Vi arbetar både med befintliga produkter och med nya produkter. I befintliga produkter kan det vara så att man gör löpande research och ser att användarnas mentala modell av hur produkten ska fungera inte helt stämmer överens med hur den faktiskt fungerar. Det kan t.ex. bero på ett generationsskifte hos den typiska användaren. Då kan arbetet innefatta en re-design av den befintliga produkten, för att den bättre ska möta dagens användares behov och förväntningar.

När vi arbetar med helt nya produkter kan det röra sig om att skapa en grundförståelse för användarnas behov och hjälpa till att definiera vad produkten ska ha för funktioner och vad som bör uteslutas. Sedan tar man helt enkelt fram designförslag och testar dem med användarna och är även med under implementationsfasen.

De flesta av våra projekt har inget definierat slut. Produkterna utvecklas fortlöpande baserat på användarnas behov, ändringar i lagstiftning med mera.

Varför är UX-design en så viktig del av digitala upplevelser?

En av mina favoritcitat beskriver detta väl: “People ignore design that ignores people.”

Vi har kommit till en punkt där människor förväntar sig att produkter ska vara enkla att använda och en tid där det är enkelt att dela sin åsikt om en produkt. Med andra ord – om en användare inte är nöjd så får produkten och företaget bakom ett dåligt betyg. Det betyget påverkar nya användare och kan göra att de väljer något annat. Det är väldigt svårt att lyckas om man inte har stor fokus på sina användare och sätter deras behov i centrum.

Det kan låta galet, men det fanns en tid när användare förväntade sig att det skulle vara svårt att använda vissa produkter, t.ex. bokföringssystem. Men varför ska det vara svårt? Varför ska det vara tråkigt? Det finns ingen anledning. De generationer som använder dessa system idag delar inte den förväntningen, detta eftersom det skett sådana oerhörda framsteg inom många traditionellt “svåra” områden. Du kan nästan göra vad som helst genom självservice idag – ansöka om ett nytt lån, boka resor etc. Saker som brukade kräva andras hjälp. Detta påverkar förväntningarna på andra tjänster också. Vem som helst skall kunna sköta sin bokföring - allt annat är orimligt idag. För att lyckas krävs det UX Designers!

Hur ser marknaden inom UX-området ut framåt?

Det är fler och fler företag som inser hur viktigt det är. Jag ser att det blir allt fler jobb inom UX. Stora företag kommer förmodligen att specialisera sig och ha roller som UX Writer, UX Researcher etc. Jag ser väldigt ljust på framtiden för UX Designers.

Slutligen, varför är UX design ett så spännande område tycker du?

Få saker är så intressant som att förstå människor! När man har sett data som pekar på att användarna inte förstår och man sen sitter där i en användarintervju och plötsligt förstår varför… och hjärnan börjar fundera på hur man kan förenkla och förbättra. Det är SÅ KUL! För att inte tala om de gånger man testar en idé och ser att användarna förstår. Det är ren lycka faktiskt. Jag kan inte förklara det på något bättre sätt!