9 av 10 rekommenderar oss

Årets studerandeenkät är avslutad och vi har fått resultatet. Det säger att 9 av 10 studerande skulle rekommendera EC Utbildning till andra.

Våra studerande är våra viktigaste röster

Våra studerande är hjärtat av EC, för hur bra utbildningar vi än har betyder det inte mycket utan talanger som tar del av dem och engagerar sig. Därför är det få saker som gör oss så glada som att höra att våra studerande är nöjda med oss och med sin utbildning på EC. Så nöjda att de skulle rekommendera EC Utbildning till andra.

- Vi är såklart fantastiskt glada över att så många vill rekommendera oss till andra. Det är ett av de bästa betygen vi kan få, säger Jonas Enander, verksamhetschef på EC Utbildning.

Så går det till

Varje år genomför vi studerandeundersökningar i alla våra klasser. Detta är en del av det kvalitetsarbete som vi bedriver för att se hur vi ligger till och hur vi kan bli bättre. I enkäten frågar vi frågor om bland annat hur nöjda våra studerande är och i vilken grad de skulle rekommendera utbildningen till någon annan. Detta är också ett sätt att som studerande kunna vara med och påverka utbildningen framåt.


Undersökningen har genomförts under hösten 2022. 87% av de som svarat har angivit att de kan rekommendera oss till andra

Jonas Enander, Verksamhetschef