IT och teknik - världsnödvändig kompetens

Kanske är innovation, IT och teknik några av våra allra viktigaste verktyg för att hitta hållbara lösningar för både ekonomiska och miljömässiga utmaningar. Har du hört talas om de globala målen, Agenda 2030 eller FN:s globala hållbarhetsmål? Det har du säkert! Men vad är det egentligen? Låt oss försöka förklara det och varför IT och teknik är viktigt för att nå målen.

Vad vill man uppnå med de globala målen?

2015 tog FN:s medlemsländer fram Agenda 2030 som är en universell agenda för hållbar utveckling. Alltså gjord för att FN:s medlemsländer tillsammans ska jobba mot en mer hållbar värld. Agendan innehåller 17 globala mål, och sammanlagt 169 delmål, att uppnå innan 2030. Med hjälp av målen ska fyra fantastiska saker uppnås: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen.

De globala målen berör alltså allt från god utbildning och jämställdhet till globalt partnerskap. Och självklart finns det även mål som handlar om klimatet som hav, marina resurser och hållbar energi för alla. Allt det här och mycket mer. Så, varför tar vi upp det då? Jo, det finns nämligen flera mål som kräver kompetenser inom IT och teknik – kompetenser som du och vi kan bidra med. Ju fler personer med kunskaper och kompetenser inom dessa områden, ju bättre möjligheter har vi att nå målen helt enkelt! 

Låt oss kolla på några av målen som framförallt kräver kompetens inom IT och teknik.

Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

En stabil och fungerande infrastruktur är grunden för ett framgångsrikt samhälle. Med tanke på framtidens utmaningar för både människa och planet så måste våra industrier och infrastrukturer bli mer inkluderande och hållbara. Därför handlar mål 9 om att “bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation” (UNDP,u.d.). Mer konkret så ska alltså alla länder till 2030, efter sina egna förutsättningar, bland annat rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem mer hållbara.

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen

Målet går ut på att “göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara” (UNDP, u.d.). Det handlar alltså om hållbar stadsutveckling, vilket innebär hållbar planering och byggande av allt från bostäder till infrastrukturer och transporter. För att lyckas med det behöver vi ny teknik och därför mer kompetenser inom området.

Mål 12 – Hållbar produktion och konsumtion

Vi behöver ändra hur vi producerar och konsumerar resurser för att minska vårt ekologiska fotavtryck. Därför handlar mål 12 om att “säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster” (UNDP, u.d.). Ett av delmålen handlar specifikt om att stärka utvecklingsländers vetenskapliga och tekniska kapacitet för hållbar konsumtion och produktion.

“Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling”

(UNDP, u.d.)

Dina kunskaper behövs framåt

Mer kompetens inom IT och teknik behövs för att möta utmaningarna som finns för att vi ska kunna nå hållbarhetsmålen. Därför behövs också nya medvetna talanger! Ta chansen och utbilda dig inom tech och var med och påverka framtiden inom just ditt område. Missa inte att spana in våra spännande Yh-utbildningar nedan.

Alla utbildningar

 Upptäck våra Yh-utbildningar här.

 

Intervjuer

Läs studerandeintervjuer här