EC Utbildning levererar kvalitet

EC Utbildning har många år i branschen av att erbjuda Yh-utbildningar inom IT och teknik. Sedan våren 2022 kan vi också visa upp att vi är kvalitetsauktoriserade genom Utbildningsföretagen. En certifiering vi är mycket stolta över att nu inneha.

Kvalitetsauktorisation

Den 6 april (2022) godkände Utbildningsföretagens styrelse EC Utbildnings ansökan om auktorisation.

EC Utbildning är medlemmar i Almega Utbildningsföretagen. Att auktoriseras genom dem innebär att verksamhetens kvalitetssystem granskas i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Kriterierna är följande:

  • Kompetensbehov
  • Relevanta utbildningar
  • Struktur
  • Pedagogik
  • Personell kompetens
  • Metodutveckling
  • Resultatuppföljning
  • Systematiskt kvalitetsarbete

På följande punkter har nu EC Utbildning granskats och godkänts, vilket också gett oss ett intyg på att vi uppfyller kraven.

Om Almega Utbildnings­företagen

Almega Utbildnings­företagen är bransch- och arbetsgivar­organisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och arbetsförmedlingstjänster.