EC Utbildning levererar kvalitet

EC Utbildning har många år i branschen av att erbjuda Yh-utbildningar inom IT och teknik. Nytt för i år är dock att vi också kan visa upp att vi är kvalitetsauktoriserade genom Utbildningsföretagen. En certifiering vi är mycket stolta över att nu inneha.

Kvalitetsauktorisation

Den 6 april i år (2022) godkände Utbildningsföretagens styrelse EC Utbildnings ansökan om auktorisation.

EC Utbildning är medlemmar i Almega Utbildningsföretagen. Att auktoriseras genom dem innebär att verksamhetens kvalitetssystem granskas i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Kriterierna är följande:

  • Kompetensbehov
  • Relevanta utbildningar
  • Struktur
  • Pedagogik
  • Personell kompetens
  • Metodutveckling
  • Resultatuppföljning
  • Systematiskt kvalitetsarbete

På följande punkter har nu EC Utbildning granskats och godkänts, vilket också gett oss ett intyg på att vi uppfyller kraven.

Kvalitet är alltid en viktig fråga

Kvalitet är inget nytt område för oss på EC Utbildning säger vår kvalitetsansvarige, Carina Wehlin.

- Genom att arbeta på ett strukturerat och engagerat sätt med kvalitetsfrågor på daglig basis har vi nu fått ett kvitto på att vi rör oss i helt rätt riktning. Vårt mål är att EC Utbildning, tillsammans med våra utbildningar, ska spegla kvalitet i alla led. Det är en så härlig känsla, och samtidigt en stolthet att kunna kalla sig för kvalitetsauktoriserad, säger hon.

Vår verksamhetschef, Maria Sandin, säger även hon att kvalitet är något som genomsyrar hela verksamheten i allt från hur vi erbjuder våra utbildningar i stort, till hur vi hanterar specifika detaljfrågor.

- Vårt mål är att detta ska upplevas redan i första kontakten med oss, men vi är så klart fantastiskt glada över att vårt kvalitetsarbete getts ytterligare strålkastarljus i form av denna auktorisering. Det är trots allt många, och ibland tuffa, timmar som hela teamet engagerat sig för att nå hit där vi är idag.

Carina Wehlin, Kvalitetsansvarig

Maria Sandin, Verksamhetschef

Om Almega Utbildnings­företagen

Almega Utbildnings­företagen är bransch- och arbetsgivar­organisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och arbetsförmedlingstjänster.