AI har tagit världen med storm & utvecklingen går i rasande takt.

Vad innebär Artificial Intelligence?

I korta drag innebär AI (Artificial Intelligence) förmågan att ge datorprogram och robotar ”mänsklig intelligens” och därmed "förmågan" att lära sig av tidigare erfarenheter. Tack vare stora datamängder, komplexa algoritmer och avancerade analyser kan vi idag alltså lära system att agera och resonera baserat på tidigare beteenden.

Tillgången av data som finns världen över innebär en uppsjö av nya lösningar där AI kan implementeras. I dagsläget finns det många olika områden inom AI och innefattar allt från; sannolikhetsbaserade lösningar, automatiserade chat-funktioner till robotar av olika slag.

Exempel på AI lösningar som används idag är bland annat Siri och Netflix. Även inom sjukvården används AI robotar som delar ut mat till patienter för att minimera smittrisken på sjukhus.

Därför blomstrar AI just nu:

  • De senaste årens stora datamängder möjliggör för nya typer av AI-lösningar att ta form.
  • Billiga molntjänster gör det möjligt att skapa AI-lösningar till ett rimligt pris.
  • Ett stort utbud av ramverk och verktyg förenklar arbetet med att bygga lösningar.
  • Effektiva processorer anpassade för AI öppnar upp för helt nya möjligheter & lösningar.

AI som används på marknaden idag

Resonerande tillämpningar

Denna typ av AI innefattar dataanalys (data science) och olika typer av sannoliksbaserade lösningar. Ett område där detta kan användas är i beräkning av olika slag. T.ex hur många varor man ska köpa in till sin butik eller liknande. Dessa AI lösningar hämtar och analyserar ofta historisk data eller data som hämtas i realtid.

Naturligt språk

Naturligt språk är den typ av AI som framförallt används inom helpdesk och för chatbottar på vårdsajter. Denna typ av AI är kopplad till databaser där den hämtar sin information.

Perception

Denna gren av AI innebär att man använder kameror, mikrofoner, sensorer, sonar och liknande utrustning för att få en uppfattning om den fysiska världen. Detta används bland annat hos självkörande bilar men även inom säkerhetsområdet där det då är möjligt att identifiera hotfulla personer i folksamlingar o.s.v.

Robotar

Robotar inom AI kan vara allt från en låda som utför ett moment i en fabriksprocess till en mer människolik android som t ex. delar ut medicin till sjuka.

Det finns givetvis mängder av fler användningsområden inom AI och nya lösningar utvecklas hela tiden. Framtiden ser med andra ord lovande ut! 

Nyfiken & vill veta mer? Här hittar du några spännande artiklar på ämnet:
idg.se
idg.se

Artikelkällor: idg.se | wikipedia.se