Planer på att jobba som IT-konsult?

Ett välbekant fenomen inom IT-branschen är att man efter några år väljer att sadla om till konsult istället. I dagsläget är IT-kompetens en bristvara, vilket innebär att allt fler är villiga att hoppa på konsulttåget.

Tipsen för att lyckas!

Några givna egenskaper som underlättar för att du ska lyckas i rollen är: självdisciplingod organisationsförmåga och självständigt arbete, men mer då? Det finns faktiskt några goda råd som bör packas med i bagaget, innan man beger sig ut på sin nästa karriärresa.

Bli skicklig i intervjusammanhang

Som egen företagare måste du alltid sälja dig själv och locka nya kunder. Fokusera rätt och lägg stor vikt på att ingående beskriva hur just du kan lösa specifika problem. På så sätt ger du mervärde till kunden och visar samtidigt upp din kompetens. Med det sagt, är det även en god idé att lägga ner tid på research om företaget du ska träffa. Dyk alltid upp med frågor att ställa vid intervjun, dels för din egen skull men även för att påvisa intresse från ditt håll.

Lär dig hur kontrakt och avtal fungerar

Som nybliven konsult kan det vara både förvirrande och stressande att rodda med kontrakt inför kommande uppdrag. Förutom vanligt förekommande kontrakt som innefattar kostnader, timmar, leveranser och deadlines figurerar även avtal för tillkomstkostnader och avtal som gäller sekretess. Är du osäker på de administrativa bitarna kan det därför vara ett smart drag att ta in extern hjälp för just det.

Fokusera hellre på en eller ett fåtal branscher

Ofta är det branschspecifik kompetens som många kunder och företag efterfrågar idag. Det kan därför vara smart att du till en början fokuserar på ett fåtal branscher och arbetar upp kunskap inom just dessa. Många IT-konsulter har kunskaper inom diverse metoder och verktyg men färre besitter djupgående specialistkompetens, vilket kan vara en viktig USP idag.

Skapa förtroende med relevanta certifieringar

Rätt referenser och certifieringar skapar förtroende hos kunden! Det gäller både generella certifieringar inom t.ex. projektledning och mer specifika produktcertifieringar. Många gånger har uppvisandet av rätt referenser och certifikat stor betydelse och kan vara avgörande för om du landar ett jobb eller inte.

Jobba på din kommunikations- och samarbetsförmåga

Som IT-konsult är en viktig del att ha god kommunikationsförmåga, vara lättanpassad och att kunna fungera bra i grupp. Många företagsledningar lägger stor vikt vid dessa egenskaper när de anställer inför nya uppdrag. Där av blir din förmåga att kunna interagera och kommunicera med övriga anställda, en ytterst väsentlig del av jobbet.

Vårda dina kontakter

För att kicka igång karriären kommer du med stor sannolikhet behöva bra referenser. Ta alltid för vana att efter slutförda projekt försäkra dig om att du kan använda tidigare uppdragsgivare som referenser. Att kontinuerligt bygga på i din uppdragsbank är en viktig process och underlättar framåt. Ett annat bra sätt för att stärka ditt varumärke är att vara aktiv och konstant uppdatera din LinkedIn, eftersom det är där många arbetsgivare går in och rekar inför intervjuer. Ett hett tips är även att be nöjda arbetsgivare skriva en rad och rekommendera dig där.

Bli en bra säljare och affärsutvecklare

Till en början (i de allra flesta fall) kommer inte konsultjobben till dig utan det är ut och marknadsföra sig som gäller. Inledningsvis kan denna fas kännas motig och här krävs det tålamod och målmedvetenhet. För en gynnsam karriär som IT-konsult är det därför extremt viktigt att lära sig affärsutveckla och aktivt leta efter nästa projekt. Allt för att samla ihop relevanta erfarenheter som du kan nyttja framåt i karriären. En bra idé är även att skaffa en mentor som kan vägleda och bidra med viktig input.

Artikelkälla: computersweden.idg.se