Succé för pilotprojekt med korta YH

Förra året startades en ny form av korta yrkeshögskoleutbildningar. Initiativet är en del i Myndigheten för yrkeshögskolans satsning på flexibla utbildningsinsatser för att möta arbetslivets behov av fördjupad, breddad eller förnyad kompetens. Nu har de första omgångarna på AcadeMedias yrkeshögskolor avslutats. Intresset har varit stort och avbrotten få.

Våra Korta YH-utbildningar startade som en försöksverksamhet under 2020. Där kurserna och kurspaketen främst vänder sig till yrkesverksamma som önskar bredda eller fördjupa sin kompetens.

– Vissa söker i samband med omställningar på arbetsplatsen och andra kanske har fått en ny tjänst. I och med att kurserna är på distans och flexibla fungerar det bra att läsa i kombination med jobb, säger Ida Jarlhamre, projektledare på EC Utbildning.

Det är arbetslivets kompetensbehov som styr utbud och innehåll i utbildningarna. I höstens omgång av korta YH-utbildningar prioriterades utbildningar med inriktning innovation, teknik, vård och skola. AcadeMedias yrkeshögskolor fördelade nästan 700 platser till de många sökande som ville utveckla och förnya sin kompetens. Nu har utbildningarna avslutats och responsen från de studerande har varit positiv.

Kompetens inom hållbarhet och ny teknik

Cecilia Engfelt gick den korta YH-utbildningen Grön IT hos oss på EC Utbildning. När hon i pandemins spår förra året blev uppsagd från mjukvaruföretaget hon arbetade på tog hon tillfället i akt att fördjupa sin kompetens inom hållbarhet och ny teknik.

– Jag är mycket nöjd med innehållet i den här kursen. Särskilt intressant tycker jag att förändringsledning, hållbar affärsutveckling och hållbarhetsrapportering var.

Nästa steg är nu att starta företag inom hållbar IT och affärsutveckling. På sikt är planen större än så.

– Jag är väldigt engagerad i hållbarhet och har ett brinnande intresse för ny teknik. Så min långsiktiga plan är att börja föreläsa. Kanske ingå i någon tankesmedja som fokuserar på hållbarhet och teknik, säger Cecilia Engfelt.

Jag är mycket nöjd med innehållet i den här kursen

Cecilia Engfelt ,
Studerande | Grön IT

Fakta om Korta YH

  • Upp till 20 veckor långa
  • Tas fram i samarbete med näringsliv
  • Utbildningarna är avgiftsfria
  • Går utmärkt att kombinera med arbete
  • Förkunskapskaven är högre än för långa YH-utbildningar
  • De är öppna för alla att söka