×
 

EC Utbildning är det största yrkeshögskoleanordnaren i Sverige inom IT och teknik. Genom ett nära samarbete med näringslivet tar vi fram utbildningar vars innehåll skräddarsys efter vad branschen efterfrågar, både nu och i framtiden. Trots vår storlek upplevs vi som personliga och flexibla och på den här sidan får du veta mer om oss. Varmt välkommen!

Vår historia

Vi får ganska ofta frågan vad ”EC” i EC Utbildning står för. En mycket befogad fråga kan vi tycka, då den direkta kopplingen till IT inte alls är särskilt uppenbar. Vi brukar dock se det som en förträfflig isbrytare och ett tillfälle att få berätta historien bakom EC.

Allt började år 1985 i Svängsta. Är man inte från Svängsta med onejd kan den orten troligen upplevas rätt så annonym, men faktum är att vid den tiden höll Svängsta på att bli lite av ett svenskt Silicon Valley. Där slog Elektronik Centrum upp sina dörrar inom utbildning och försäljning av elektroniska komponenter – Det var inte så mycket laptop’s och terrabite i omlopp på den tiden. Någonstans mellan 1985 och nu har dock Elektronik Centrum vuxit i storlek och utbud, men krympt antal bokstäver i namnet. Nu heter vi EC Utbildning och är också, efter över 30 år i branschen, rätt så erfarna in IT och teknik.

Idag är vi specialiserade på tillämpad IT och ny teknik. Vi har dessutom ett stort företagsnätverk som vi samarbetar med för att ständigt utveckla och ligga nära marknadens behov i alla våra tjänster.

Vi kallar oss gärna för IT-nördar. För oss har det alltid varit den finaste titel man kan ha!

Vårt erbjudande

ikon med tre block

Varför?

I samverkan med näringslivet ger vi människor förutsättningar att skapa vår gemensamma digitala framtid.

ikon med tre block

Hur?

Genom lyhördhet och nytänkande skapar vi en arena där IT, teknik och människor möts.

ikon med tre block

Vad?

Vi erbjuder Yrkeshögskoleutbildningar inom IT och Teknik med fokus på framtidens digitala möjligheter.

Vårt kvalitetsarbete

Vi på EC Utbildning arbetar hårt med vår kvalitet. Kvalitetsfrågor är grundläggande för att kunna arbeta framåt och för att ständigt kunna bli ännu bättre. Som utbildningsanordnare behöver vi se till att studerande, konsulter, näringsliv, myndigheter, personal och alla andra involverade känner sig nöjda med resultatet av våra utbildningar.

Kvalitet i fokus

På EC Utbildning arbetar vi fokuserat med instruktioner, rutiner och stöd för hur vi ska driva våra utbildningar med bästa resultat och kvalitet, i enlighet med våra uppställda krav som motsvarar de lagar och förordningar som Myndigheten för Yrkeshögskolan tagit fram. För att säkerställa hög kvalitet och överensstämmelse med lagkrav genomgår våra utbildningar granskningar och tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

AcadeMediamodellen

EC Utbildning är en del av AcadeMedia, som är Sveriges största utbildningsföretag. Vi arbetar fokuserat efter uppföljningsprogrammet AcadeMediamodellen. Denna modell utgör en ram för systematisk och strukturerad uppföljning, vilket är avgörande för att säkerställa effektivitet och ständig förbättring inom vår organisation. Det är en dynamisk och anpassningsbar metod som hjälper oss att både bevara det som fungerar väl och samtidigt utforska nya vägar för tillväxt och förbättring.

Resultat

Varje år genomför vi studerandeundersökningar i alla våra klasser. Detta är en del av det kvalitetsarbete som vi bedriver för att se hur vi ligger till och hur vi kan bli bättre. I enkäten frågar vi frågor om bland annat hur nöjda våra studerande är och i vilken grad de skulle rekommendera utbildningen till någon annan. Detta är också ett sätt att som studerande kunna vara med och påverka utbildningen framåt.

Sex månader efter avslutad utbildning hos oss genomför vi en undersökning för att se examensgrad, andel sysselsatta och andel sysselsatta inom sitt utbildningsområde. Andelen sysselsatta ger en indikation på hur många studenter som har fått anställning, medan andelen sysselsatta inom sitt utbildningsområde visar hur många som har fått arbete inom den specifika branschen de har utbildat sig för. Vi strävar efter att uppnå en hundraprocentig svarsfrekvens.

Våra värdeord

Kreativitet

Det är med kunskaper inom IT och ny teknik som vi är med och skapar morgondagens digitala IT. Genom att låta kreativiteten flöda kan vi förändra och förbättra världen.

Ikon

Glädje

Med målfokuserad och skapande glädje bygger vi tillsammans framtidens kompetens inom IT och teknik. Att införskaffa ny kunskap ska vara roligt och engagerande.

ikon resultat

Resultat

Vårt ansvar ligger i att se till att de som väljer att studera hos oss når resultat och är väl förberedda för arbetsmarknaden. Vi drivs av att se människor växa och utvecklas.

Våra utbildningsformer

Hos oss hittar du både yrkeshögskoleutbildningar och arbetsmarknadsutbildningar. Båda studieformerna är ett effektiv och målinriktat tillvägagångssätt för att komma ut i arbetslivet och få jobb eller för att klättra i karriären. Här berättar vi mer om vad utbildningsformerna faktiskt innebär för att du ska kunna känna dig trygg i ditt val av utbildning.

Yrkeshögskoleutbildning (YH)

En YH-utbildning är en eftergymnasial yrkesutbildning som läses på yrkeshögskolan. I Sverige är det Myndigheten för yrkeshögskolan som varje år beslutar om vilka YH-utbildningar som ska få starta i Sverige. Ett kriterium för att utbildningen ska beviljas start är att kompetensen är efterfrågad bland näringslivet. Det gör att du som söker en YH-utbildning kan vara säker på att de kunskaper du lär dig också efterfrågas av arbetsgivare, både nu och framöver. YH-utbildningar som utbildningsform är statsfinansierade i Sverige. Inom ramen för yrkeshögskola erbjuds program eller kurser. Nedan kan du läsa mer om hur dessa skiljer sig åt.

Gemensamt för våra YH-utbildningar på EC Utbildning är att de är utvecklade och framtagna i nära samarbete med representanter från branschen. Det gör att utbildningarnas innehåll alltid är relevant och orsaken till att många blir erbjudna jobb redan under sin LIA-praktik, eller direkt efter examen. Hos oss hittar du både YH-program och YH-kurser. Gemensamt för samtliga är att de är både kostnadsfria och CSN-berättigade.

YH-program

På EC Utbildning arbetar vi fokuserat med instruktioner, Utbildningsformen riktar sig till personer som vill få en yrkesinriktad utbildning och snabbt komma ut i arbetslivet. Dessa program är utformade för att ge praktiska färdigheter och kunskaper som är direkt tillämpliga inom specifika yrkesområden. Utbildningarna måste vara minst 100 YH-poäng och består av olika kurser. Avslutad utbildning ger en examen.

YH-kurser

Utbildningsformen riktar sig främst till personer som redan är yrkesverksamma inom branschen. Deltagandet möjliggör kompetensutveckling genom både förnyande och fördjupande kunskap. En kurs kan bestå av en eller flera delkurser men får max lov att vara 100 YH-poäng. Efter avslutad kurs med godkänt resultat får deltagaren ett utbildningsbevis. Många kurser erbjuds på halvfart så att den studerande har möjlighet att arbeta samtidigt.

Arbetsmarknadsutbildning

En arbetsmarknadsutbildning (AMU) syftar till att lära ut praktiska färdigheter och kunskaper som är direkt relaterade till ett specifikt yrke eller en viss bransch. Utbildningarna utformas tillsammans med arbetsgivare för att säkerställa att utbildningen är relevant och att deltagarna får de färdigheter som efterfrågas på marknaden. Utbildningarna är vanligtvis korta till sin natur och riktar sig till arbetssökande som snabbt vill öka sina möjligheter att få jobb.

Hos oss kan du som arbetssökande gå en arbetsmarknadsutbildning som förbereder dig för arbetslivet, inom ett yrke där efterfrågan på utbildad personal är stor. På uppdrag av arbetsförmedlingen erbjuder vi branschnära utbildningar vars mål är att leda till jobb. Observera att du måste vara inskriven på arbetsförmedlingen för att gå utbildningen.