×
 

Studera med extra studiestöd

Vill du vidareutveckla dig genom studier inom IT och teknik? Då kan du ha rätt till extra studiestöd genom omställningsstudiestödet. Stödet är en del av en proposition som röstades igenom den 8 juni 2022 i Sveriges riksdag. Här nedan har vi samlat mer information om vad det kan innebära för dig som vill kompetensutveckla dig.

Om omställnings­studiestödet

Omställningsstudiestödet är en del av propositionen "Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden". Syftet med stödet är att stärka arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden genom att underlätta för omställning och kompetensutveckling. Det vill säga att stödet finns för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens för att bli mer attraktiv på arbets­­marknaden, utan att känna oro för din ekonomiska situation. Genom omställningsstudiestödet kan du ha möjlighet till att studera med 80 procent av lönen i upp till ett år.

Om propositionen

Propositionen i sin helhet innehåller tre delar; reformerad arbetsrätt, omställningsstudiestöd och omställnings- och kompetensstöd. Du hittar mer information här: regeringen.se/regeringens-politik/trygghet-och-omstallning

Vanliga frågor

Omställningsstudiestödet trädde ikraft 30 juni 2022 och tillämpas för studier efter den 31 december 2022. CSN tar emot ansökningar från och med den 1 oktober 2022.

Det finns ett antal kriterier som du måste uppfylla för att kunna ta del av omställningsstudiestödet. Bland annat:

  • Du ska vara mellan 27 och 62 år.
  • Du ska vara etablerad och ha en aktuell anknytning till arbetsmarknaden.
  • Den utbildning du vill gå måste göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden och ge dig rätt till omställningsstudiestödet.

Besök regeringen.se och läs mer

Det är två ansöknings­omgångar per år. När du kan ansöka beror på när du ska börja studera. Du ansöker om stödet hos CSN. Där hittar du också mer information om hur du gör, från när du kan söka stödet och hur mycket du kan få i studiestöd.

Besök CSN och läs mer

Omställningsstudiestödet består av ett lån och ett bidrag. Du kan ansöka om bara bidraget, eller om både lån och bidrag. Bidraget motsvarar 80 procent av din tidigare inkomst, upp till ett maxbelopp.

 

Besök CSN och läs mer