×
 

EC Stream ? Vi möter framtiden med livestreamad undervisning!

Geografisk placering är inget hinder – Nu kan du studera oberoende av ort.

EC Utbildning har en lång tradition av att bedriva platsbunden yrkeshögskoleutbildning inom IT. Med den digitaliseringsvåg som pågår finns ett ökat antal förfrågningar från studerande om att kunna studera med digitala verktyg. För att möta efterfrågan erbjuder EC därför fjärrundervisning och satellitorter under konceptet EC Stream.

Vad är EC Stream?

EC Stream är samlingsbegreppet för våra satsningar på fjärrundervisning och satellitorter. Alla utbildningar på EC är platsbunda, men för att möta efterfrågan på mer flexibla lösningar inom undervisning erbjuder vi även livestreamad undervisning på alla våra orter och Yh-utbildningar.

Vad innebär EC Stream för mig som studerande?

Studera var du vill, men inte när du vill

EC Stream betyder i praktiken att du kan studera var du vill, men inte när du vill. Sitt där det känns bekvämt, men lektionerna är fortfarande den tid då du antingen befinner dig i ett fysiskt klassrum, eller loggar in via datorn.

Fördelarna med EC Stream är flera:

>> Den fjärrundervisning som bedrivs på EC är interaktiv och sker i realtid genom livestreaming. Du kan befinna dig på plats i klassrummet eller ta del av föreläsningarna via nätet. Genom modern teknik säkerställer vi att du kan ha dialog med både föreläsare och kurskamrater i realtid.

>> Upplägget möjliggör att vi alltid kan använda oss av de mest kompetenta föreläsarna inom kunskapsområdet, oavsett geografisk placering och ort. Handledning sker antingen på plats i skolan eller digitalt. Det är dock inte säkert att din föreläsare är på plats på skolan.

>> Materialet finns tillgängligt att titta på i efterhand för den som vill repetera moment från lektionerna.

Hur skiljer sig EC Stream från distans?

På sätt och vis kan en EC Stream-utbildning uppfattas som desamma som en distansutbildning, men det finns vissa skillnader.

>> Under en EC Stream-utbildning har du tillgång till ett klassrum, skolan och personal på plats – något som du oftast inte får möjlighet till på en ren distansutbildning. Det finns dock inget krav på att du ska vara fysiskt på plats i skolan.

>> Du har fasta lektionstider då du ska ta del av undervisningen och dessutom kan interagera med undervisaren och klassen. Många distansutbildningar har endast inspelat material utan möjlighet till att ställa frågor direkt.

Hur vet jag vilken ort jag ska söka till?

Du väljer givetvis själv vilken ort du vill söka till. Under utbildningen har du alltid tillgång till ett klassrum och handledning på plats i skolan, därav kan det vara en fördel att söka till den ort och skola du lättast kan ta dig till.

När det kommer till LIA har du alla möjligheter att själv söka LIA-plats där det passar dig i Sverige, eller t.o.m i världen. Skolan kan dock bara hjälpa dig med LIA-plats i den region som utbildningen bedrivs.

Se filmen om EC Stream

Känns detta med livestreamad undervisning inte riktigt glasklart ännu? Se filmen så får du reda på mer.