Vad är EC Stream?

Vad innebär EC Stream? Här lär du dig mer om studieformen.

EC Stream – Vi möter framtiden med livestreamad undervisning!

Geografisk placering är inget hinder – Nu kan våra kompetenta konsulter undervisa oberoende av ort.

EC Utbildning har en lång tradition av att bedriva platsbunden yrkeshögskoleutbildning inom IT. Med den digitaliseringsvåg som pågår finns ett ökat antal förfrågningar från studerande om att kunna studera med digitala verktyg. För att möta efterfrågan erbjuder EC därför fjärrundervisning och satellitorter under konceptet EC Stream.

Vad är EC Stream?

Alla utbildningar på EC är platsbunda, men för att möta efterfrågan på mer flexibla lösningar inom undervisning erbjuder vi även livestreamad undervisning på vissa orter och utbildningar. EC Stream är samlingsbegreppet för våra satsningar på bland annat fjärrundervisning och satellitorter.

Vad innebär EC Stream för mig som studerande?

Det innebär att delar av utbildning kommer att livestreams över nätet från annan ort. Fördelarna med detta upplägg är flera:

>> Upplägget möjliggör att vi alltid kan använda oss av de mest kompetenta föreläsarna inom kunskapsområdet, oavsett geografisk placering och ort. Handledning sker antingen på plats i skolan eller digitalt.

>> Den fjärrundervisning som bedrivs på EC är interaktiv och sker i realtid genom livestreaming. Du kan befinna dig på plats i klassrummet eller ta del av föreläsningarna via nätet om det finns skäl för detta. Genom modern teknik säkerställer vi att du kan ha dialog med både föreläsare och kurskamrater i realtid.

>> Materialet finns tillgängligt att titta på i efterhand.

Hur vet jag vilken ort jag ska söka till?

Du väljer givetvis själv vilken ort du vill söka till. Obligatoriska moment kan dock komma att ske på plats i skolan, därav kan det vara bra att söka till den ort och skola du lättast kan ta dig till. Vänligen observera att EC Stream inte är desamma som en distansutbildning.

När det kommer till LIA har du alla möjligheter att själv söka LIA-plats där det passar dig i Sverige, eller t.o.m i världen. Skolan kan dock bara hjälpa dig med LIA-plats i den region som utbildningen bedrivs.

Studera smart – upptäck framtiden med livestream-undervisning!