×
 

Om EC Stream

Du streamar troligtvis redan dina serier och din musik, varför inte också din utbildning? Med EC Stream vill vi ta det bästa av båda världar och ge dig möjlighet att själv bestämma var du vill studera. Under utbildningen har du tillgång till våra lokaler OCH möjlighet att studera över nätet.

Vi möter framtiden med livestreamad undervisning!

Med den digitaliseringsvåg som pågår finns ett ökat antal förfrågningar från studerande om att kunna studera med digitala verktyg. För att möta efterfrågan erbjuder EC därför fjärrundervisning och satellitorter under konceptet EC Stream.

Vad är EC Stream?

EC Stream är samlingsbegreppet för våra satsningar på fjärrundervisning och satellitorter. De flesta av utbildningarna på EC är platsbunda, men för att möta efterfrågan på mer flexibla lösningar inom undervisning erbjuder vi streamad undervisning på alla våra orter och Yh-utbildningar.

Vad innebär EC Stream för mig som studerande?

EC Stream innebär att du kan delta i våra utbildningar från den plats som passar dig bäst.

Undervisningen hos oss bygger på blended learning. Det betyder att du dels kommer att ta del av livestreamade lektioner där deltar över nätet, med möjlighet att sitta i våra lokaler. Och dels digitala självinlärningsdelar som du helt fritt genomför på en tid och plats som passar dig.

Vad är skillnaden mot en distansutbildning?

På sätt och vis kan en EC Stream-utbildning uppfattas som desamma som en distansutbildning, men det finns vissa skillnader.

👉 Under en EC Stream-utbildning har du tillgång till våra lokaler. Personal möter du först och främst online, men möjlighet finns även att träffas i våra lokaler – något som du oftast inte får möjlighet till på en ren distansutbildning. Det finns dock inget krav på att du ska vara fysiskt på plats i våra lokaler. Många av våra studerande väljer därför att studera från annan ort.

👉 Du har fasta lektionstider då du tar del av undervisningen och interagerar med undervisaren och klassen. Många distansutbildningar har endast inspelat material utan möjlighet till att ställa frågor.

Hur vet jag vilken ort jag ska söka till?

Du väljer givetvis själv vilken ort du vill söka till. Under utbildningen har du tillgång till våra lokaler och handledning online. Det kan dock vara en fördel att söka till den ort du lättast kan ta dig till, för att kunna ta del av våra lokaler och träffa vår personal.

När det kommer till LIA har du alla möjligheter att själv söka LIA-plats där det passar dig i Sverige, eller t.o.m i världen. Skolan har dock bara skyldighet att hjälpa dig med LIA-plats i den region som utbildningen bedrivs, men vi hjälper dig gärna

Undervisningen sker genom en mix av digitalt förinspelat material och livestreaming, så kallad blended learning. Genom modern teknik säkerställer vi att du kan ha dialog med både föreläsare och kurskamrater under lektionstillfällena.

Få tillgång till de mest kompetenta föreläsarna inom ämnesområdet, oavsett geografisk placering. Handledning sker på plats i skolan eller digitalt. Det är dock inte säkert att din föreläsare är på plats fysiskt.

Inspelat material från föreläsningarna finns alltid tillgängligt att titta på i efterhand. Det är extra bra för dig som vill kunna repetera moment från lektionerna.

.