×
 

Kvalitet är A och O

Vi på EC Utbildning arbetar hårt med vår kvalitet. Kvalitetsfrågor är grundläggande för att kunna arbeta framåt och för att ständigt kunna bli ännu bättre. För som utbildningsanordnare behöver vi se till att studerande, konsulter, näringsliv, myndigheter, personal och alla andra involverade känner sig nöjda med resultatet av våra utbildningar. Man skulle kunna säga att vår affär hänger på det.

Kvalitet i praktiken

Det är lätt att skriva att man arbetar med kvalitet. Men teori måste också omsättas i praktiken för att det ska ge effekt. Vi tror på transparens och vill därför bjuda in dig till att läsa mer om hur vi arbetar med kvalitet i vår vardag och i våra utbildningar. Vem är då bättre att svara på frågor om kvalitet än vår kvalitetsansvarige? Därför har vi genomfört en intervju med Carina Wehlin, kvalitetsansvarig på EC Utbildning.

För mig är kvalitet att leverera det vi lovat och gärna över förväntan.

Carina Wehlin,
Kvalitetsansvarig

Berätta om vem du är?

Jag är kvalitetsansvarig på EC Utbildning. Det innebär att jag är ett stöd till alla som är involverade i våra utbildningar. Jag sitter också med i AcadeMedias kvalitetsgrupp, där EC ingår. Vi har i denna grupp tillsammans tagit fram instruktioner, rutiner och stöd för hur vi ska driva våra utbildningar med bästa resultat och kvalitet, i enlighet med våra uppställda krav. Dessa krav motsvarar de lagar och förordningar som Myndigheten för Yrkeshögskolan tagit fram.

Jag har jobbat som utbildningsledare sedan 1998. Jag har därmed drivit YH-utbildningar väldigt länge.

Mitt fokus har alltid varit kvalitet:

  • Finnas tillgänglig och förbereda de studerande för arbetslivet.
  • De studerande märker den röda tråden i utbildningen och vart den leder.
  • Matcha kompetensen i utbildningen mot det behov arbetslivet har.
  • Skapa förutsättningar för arbetslivet att möta och forma framtida kollegor.

Kan vi uppfylla detta så har vi både nöjda studerande och tillfredsställt näringsliv.

Vad menas med kvalitet?

För mig är kvalitet att leverera det vi har lovat, och gärna över förväntan. Att vi som utbildningsanordnare, från första till sista kontakt, har en väldigt nära relation med alla involverade. Det ska vara ordning och reda och vi ska alltid vara väl förberedda.

Vi behöver ha kompetenta och pedagogiska utbildare. Vi måste alltid sträva efter att ge de studerande de bästa förutsättningarna. För att lyckas är god kommunikation en viktig parameter. Sist, men absolut det viktigaste, är att vi alla behöver ha samma målbild för utbildningen. Tillsammans med de studerande kan vi göra utbildningen så bra vi bara kan! Utan varandra blir det inte så mycket av det.

Hur arbetar vi med kvalitet?

Vi arbetar med hjärta och stort engagemang. Det betyder att vi i så stor utsträckning som möjligt alltid ser till de studerandes bästa under utbildningen. De studerande är det viktigaste vi har.

Det finns en gemensam kvalitetshandbok som vi arbetar efter i den dagliga driften. I denna bok har vi stöd av rutiner och instruktioner för att kunna nå de mål som vi har satt upp. Denna kvalitetshandbok är implementerad och finns tillgänglig för all personal. Kvalitetsgruppen arbetar dessutom kontinuerligt med att uppdatera och förbättra den. Jag i min roll som Kvalitetsansvarig finns tillgänglig för utbildare och utbildningsledare samt agerar också mentor. Vi har även interna utbildningar, regelbundna avstämningar och programråd – Allt för att främja utveckling och möta både de studerandes och arbetslivets önskan. På så vis säkrar vi vår kvalitet.

Varför är det så viktigt att arbeta med kvalitet?

Utan mål är det svårt att mäta resultat. De uppställda målen säkerställer därför att vi når den nivå som vi har satt.

Vi strävar alltid efter att utvecklas och förbättras. Av den anledning behöver vi vara lyhörda. De studerande skall kunna känna delaktighet och kunna påverka. Det är tillsammans som vi är starka!

Resultat

Varje år genomför vi studerandeundersökningar i alla våra klasser. Detta är en del av det kvalitetsarbete som vi bedriver för att se hur vi ligger till och hur vi kan bli bättre. I enkäten frågar vi frågor om bland annat hur nöjda våra studerande är och i vilken grad de skulle rekommendera utbildningen till någon annan. Detta är också ett sätt att som studerande kunna vara med och påverka utbildningen framåt. Vi är stolta över våra resultat och vill därför att du också ska kunna ta del av våra siffror.

Nöjdhet

9 av 10 anger att de är nöjda med utbildningen i sin helhet

Tipsa andra

9 av 10 anger att de skulle rekommendera oss till andra.

Examen

Examensgraden berättar hur många det är som tar examen från utbildningen.

Snittet för Data/IT-utbildningar i Sverige år 2020 ligger på 64%, och för Teknik och tillverkning ligger samma siffra på 62,5%.

Att inte alla tar examen kan bero på flera olika faktorer. En del får t. ex. jobb under utbildningen och väljer då att avsluta sina studier, andra får förändrade livssituationer eller byter inriktning. Generellt har de mansdominerade utbildningsområdena lägre examensgrad, men trenden visar på en positiv förändring.

Vill du läsa mer om examensgraden i Sverige kan du klicka här.

Arbete

Andel i arbete berättar för oss hur många av de som tar examen som sedan efter 6 månader har ett jobb.

 

Under pandemin har dessa siffror påverkats nedåt, då arbetsmarknaden har blivit något ansträngd. Fortfarande är det många duktiga studerande som tagit sig ut på arbetsmarknaden under dessa tuffa förhållanden.

Arbete kopplat till utbildningen

Berättar för oss om hur många som har fått ett jobb efter examen som överensstämmer med utbildningen.

 


EC Utbildning är en del av Academedia. Här kan du även läsa mer om hur Academedia arbetar med kvalitet.