×
 

Kort YH-utbildning – vad menas med det?

Under år 2020 öppnade Myndigheten för Yrkeshögskolan för första gången upp för utbildningsanordnare att ansöka om korta YH-utbildningar. Detta är en ny form av utbildning som erbjuds inom ramen för yrkeshögskolan. På samma sätt som andra YH-utbildningar är det Myndigheten för Yrkeshögskolan som beslutar om vilka korta YH-utbildningar som kommer att få starta i Sverige under året.

Vilken utbildning får kallas för kort YH-utbildning?

Kriterier för korta YH-utbildningar är att de får lov att vara max 100 YH-poäng, och minst 5 YH-poäng. Utbildningen kan därefter bestå av en eller fler kurser.

Vem riktar sig utbildningsformen till?

Utbildningsformen riktar sig främst till personer som redan är yrkesverksamma inom branschen och genom som sitt deltagande vill ta del av en så kallad upskill-utbildning.

Kort YH-utbildning – av branschen för branschen

Utbildningarna är framtagna tillsammans med näringslivet för att säkerställa att innehållet stämmer överens med vad branschen efterfrågar. Våra konsulter har dessutom alltid egen erfarenhet från branschen och det område de lär ut inom. Så oavsett om du är intresserad av att kunna ta nästa steg i karriären eller om du vill bredda ditt kunskapsområde ytterligare är våra korta YH-utbildningar anpassade för ändamålet.