×
 

Vad är en Yh-utbildning?

En Yh-utbildning är en eftergymnasial yrkesutbildning som läses på Yrkeshögskolan.

I Sverige är det Myndigheten för yrkeshögskolan som varje år beslutar om vilka Yh-utbildningar som ska få starta i Sverige. Ett kriterium för att utbildningen ska beviljas start är att kompetensen är efterfrågad bland näringslivet. Det gör att du som söker en Yh-utbildning kan vara säker på att de kunskaper du lär dig också efterfrågas av arbetsgivare, både nu och framöver.

Finansiering av Yh

Finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU

Yh-utbildningar som utbildningsform är statsfinansierade i Sverige. Under perioden 2020-2023 delfinansieras statsbidraget av EU-medel. Detta som ett tillfälligt återhämtningsstöd efter coronapandemin.

Yh-utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden.

Yh hos EC Utbildning

Gemensamt för våra Yh-utbildningar är att de är utvecklade och framtagna i nära samarbete med representanter från branschen. Det gör att utbildningarnas innehåll alltid är relevant och up-to-date. Att utbildningarna är djup förankrade i branschen är en bidragande orsak till att många får arbete under sin LIA, eller direkt efter sin utbildningen.

Yh - alltid en bra deal

Alla våra utbildningar är kostnadsfria och CSN-berättigade.

Vanliga frågor om Yh