Om AI-utvecklare

Är du intresserad av mjukvaruutveckling? Genom utbildningen får du en chans att ligga i framkant i en ständigt utvecklande bransch. Allt fler förlitar sig mer och mer på AI och arbetsmarknaden suktar efter fler AI-utvecklare. Vill du vara eftertraktad på marknaden och ha en viktig roll under hela produktionsprocessen? Gör en intresseanmälan så hör vi av oss när vi vet om utbildningen startar!

Din framtida yrkesroll

AI-utvecklare är en aktiv roll inom produktionsutveckling och kräver kompetens inom såväl programmering som implementering och arbetsledning. Därför har du som AI-utvecklare en överblick över hela produktionskedjan - och det stannar inte vid framtagande. I yrkesrollen övervakar du även implementering och test av ny eller redan existerande mjukvara.

Du kommer kunna arbeta som:

  • AI-utvecklare
  • Backendutvecklare
  • Pythonutvecklare

Om utbildningen

AI är ett område som växer starkt och som kommer att fortsätta växa. Idag finns det en brist på utvecklare samtidigt som efterfrågan ökar då fler och fler företag vill ta hjälp av AI för att minimera misstag och effektivisera flöden. Idag finns även omfattande tillgång till data vilket skapar spännande förutsättningar för revolutionerande verktyg - men för att kunna ta vara på dessa spännande förutsättningar krävs kompetenser inom bland annat hantering av Big Data, AI och självlärande maskiner. Genom utbildningen som AI-utvecklare får du den kompetens som efterfrågas i branschen.

Utbildningen är en heltidsutbildning. Du som studerande kommer även att genomföra en del av utbildningen ute på företag, så kallad LIA (lärande-i-arbete).

Snabbfakta om utbildningen

Status Ej sökbar

Ansökningsperiod Möjlig start

Utbildningstyp Yh-utbildning

Omfattning 2 år

Studieform EC Stream


Praktisk information

För att söka till denna utbildning krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Dessutom behöver du uppfylla den särskilda behörigheten som innebär minst betyget E/G/3 i:

 

  • Matematik 2, 100p
  • Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2, 100p

 

Eller motsvarande kunskaper.

 

>> Klicka här om du vill läsa mer om behörighet

Kurser

400
Kurs
Poäng
Programmering i ett sammanhang
50
Databaser i ett sammanhang
50
Webbramverk
50
Maskininlärning
50
Effektiv programmering
35
LIA 1
40
Applicerad AI
35
LIA 2
65
Examensarbete
25
Summa 400

Kontakt

Vanliga frågor

Intresseanmälan

Låt oss hålla dig uppdaterad om 2022 års hetaste Yh-utbildningar inom IT! Under "Nya utbildningskoncept | 2022" hittar du de nya utbildningar vi hoppas kunna erbjuda dig efter nyår.

Välj de utbildningar du är intresserad av

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera din ansökan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, programmet/programmen du är intresserad av samt när du börjar gymnasiet. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
Huvudmannen är personuppgiftsansvarige på den skola du går på. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.