Om Blockchain-strateg

Blockchain är ett begrepp som dyker upp allt oftare, men varför? Blockkedjeteknik ses som ett viktigt verktyg för att möta de hållbarhetskrav som ställs av både regering och marknad. Gör en intresseanmälan så hör vi av oss när vi vet om utbildningen startar.

Din framtida yrkesroll

En blockchain-strateg arbetar utifrån ett hållbarhetsperspektiv med allt från strategi och projektledning till rådgivning – för att främja spårbarhet och transparens.

Du kommer kunna arbeta som:

  • Blockchain-strateg
  • Projektledare spårbarhet

Om utbildningen

IT- och teknikbranschens kunder ställer idag allt högre krav på klimatanpassning, livscykeltänk och arbetsförhållanden hos underleverantörer. Eftersom blockchain säkrar data och gör den omöjlig att manipulera har blockkedjeteknik beskrivits som en del av lösningen och någonting som bidrar till transparens hos företag och transparens av produktionen. Men behovet av kompetens inom blockchain stannar inte där, utan sträcker sig över branscherna och efterfrågas allt mer inom industrin för såväl livsmedel som kläder och fordonstillverkning.

Utbildningen är en heltidsutbildning. Du som studerande kommer även att genomföra en del av utbildningen ute på företag, så kallad LIA (lärande-i-arbete).

Snabbfakta om utbildningen

Status Ej sökbar

Utbildningstyp Yh-utbildning

Omfattning 2 år

Studietakt Heltid

Poäng 400

Studieform EC Stream


Praktisk information

För att söka till denna utbildning krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Dessutom behöver du uppfylla den särskilda behörigheten som innebär minst betyget E/G/3 i:

 

  • Matematik 2, 100p
  • Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2, 100p

 

Eller motsvarande kunskaper.

 

>> Klicka här om du vill läsa mer om behörighet

Kurser

400
Kurs
Poäng
Analys och risker
20
Blockchainplattform och IT-säkerhet
60
Change management och projektmetodik
45
Digitalisering - AI och spårbarhet
35
Ekonomi
15
Examensarbete
40
Hållbarhet och transparens
20
Juridik för Blockchain-strateger
40
LIA 1
50
LIA 2
60
Tillämpad matematik för Blockchain-strateger
15
Summa 400

Kontakt

Vanliga frågor

Intresseanmälan

Låt oss hålla dig uppdaterad om vad som händer med utbildningen.

Välj de utbildningar du är intresserad av

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera din ansökan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, programmet/programmen du är intresserad av samt när du börjar gymnasiet. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
Huvudmannen är personuppgiftsansvarige på den skola du går på. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.