Om Byggprojektör BIM

BIM står för Building Information Modelling och innebär skapandet av miljöer och modeller främst inom bygg och anläggningsbranschen. Idag ersätts traditionella ritningar och byggprocesser av digitala lösningar i allt större utsträckning, vilket också ökar efterfrågan på Byggprojektörer inom BIM. Som byggprojektör inom BIM kommer du bland annat att planera, utveckla och framställa digitala projekteringsuppdrag av olika slag.

Vad gör en byggprojektör?

Yrkesrollen i sig är väldigt bred och du har möjlighet att arbeta inom många områden. Exempel på yrkestitlar som utbildningen leder till är:

 • Byggprojektör inom BIM
 • Modelleringsansvarig
 • BIM-ansvarig
 • BIM-samordnare

Om utbildningen

Utbildningen ger dig omfattande kunskaper inom bland annat 3D-modellering, byggnadskonstruktion, byggproduktion, hållfasthetslära och teknisk branschmatematik och rustar dig för en karriär i en växande bransch.

Utbildningen är en heltidsutbildning, vilket motsvarar 40 timmar i veckan.

Utbildningsprofil

Här nedan visar cirkeldiagrammet utbildningens övergripande profil.
Peka eller hovra över diagrammet för att få reda på mer.

Snabbfakta

Utbildningstart HT 2023

Status Stängd för ansökan

Utbildningstyp Yh-utbildning

Omfattning 2 år

LIA Två LIA-perioder | Totalt: 24 veckor

Studietakt Heltid

Poäng 400 Yhp

Studieort Halmstad, Stockholm

Studieform EC Stream

Läs mer om EC Stream

Kostnadsfri CSN-berättigad


9 av 10

rekommenderar oss till andra.
Läs mer här

Praktisk information

För att söka till denna utbildning krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Dessutom behöver du uppfylla den särskilda behörigheten som innebär minst betyget E/G/3 i:

 

 • Matematik 2, 100p
 • Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2, 100p

 

Eller motsvarande kunskaper.

 

>> Klicka här om du vill läsa mer om behörighet

 

Behörighetstest

Saknar du betyg i Matematik 2 eller Programmering 1 men anser att du redan besitter tillräcklig kunskap i ämnet? Då kan du göra ett behörighetstest. Blir du godkänd på testet blir du behörig i ämnet.

 

>> Klicka här för att läsa mer om behörighetstester

 

Upptäck våra preparandkurser

Saknar du den särskilda behörigheten som behövs för att söka utbildningen? Då kan det vara värt att ta en titt på vårt utbud av preparandkurser.

 

>> Klicka här om du vill lära dig mer om preppkurser

Du kommer tyvärr inte att få tillgång till ditt schema förrän det börjar dra ihop sig till utbildningsstart. Däremot kan vi redan nu beskriva hur en vanlig vecka kan se ut på utbildningen.

 

 • Utbildningen är en heltidsutbildning.
 • Du kommer att ha två till tre undervisningstillfällen i veckan.
 • Övrig tid är avsedd för självstudier och projektarbeten, då du på egen hand fördjupar dig i ämnet.

Ledningsgrupp för utbildningen Byggprojektör inom BIM

 

 • Ramboll Sverige
 • NTI CADcenter
 • MØKT
 • Samkonsult

Kurser

400
Kurs
Poäng
BIM och 3D Modellering
60
BIM-teori, byggprocessen och juridik
40
Branschanpassad matematik
10
Syftet med kursen är att den studerande ska tillägna sig avancerade kunskaper i yrkesrelaterad matematik, och kunna ta del av utvecklingsfrågor inom området. Kursens syfte är också att bidra till färdigheter och kompetenser som bidrar till utbildningens övergripande läranderesultat.
Byggteknik och byggfysik
35
Byggproduktion
30
Syftet med kursen är att den studerande ska tillägna sig kunskaper om entreprenadjuridik, produktionsstyrningsmetoder, produktionsplaner och kalkylering. Den studerande ska efter genomförd kurs kunna lösa tekniska och ekonomiska problemställningar för olika produktionsmetoder.
Examensarbete
30
Kursen syftar till att den studerande genomför ett självständigt arbete genom att använda kunskap och förståelse som behandlats inom utbildningen, om möjligt, på uppdrag av en extern uppdragsgivare. Vidare syftar kursen även till att uppfylla utbildningens övergripande resultat av lärande, där den studerande ska kunna planera, utföra samt identifiera resurser, formulera, analysera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter kopplade till yrkesrollen.
Konstruktionsteknik och dimensionering
25
BIM-samordning, modellsamordning och installationssamordning
30
LIA 1
50
Syftet med kursen är att den studerande, med viss handledning, skaffar sig praktisk erfarenhet av de skolbaserade kurserna genom att delta i LIA-platsens projekt. Kursens syfte är också att bidra till färdigheter och kompetenser som bidrar till utbildningens övergripande läranderesultat.
LIA 2
70
Syftet med kursen är att den studerande, med viss handledning, skaffar sig praktisk erfarenhet av de skolbaserade kurserna genom att delta i LIA-platsens projekt. Kursens syfte är också att bidra till färdigheter och kompetenser som bidrar till utbildningens övergripande läranderesultat.
Projektledning
20
Syftet med kursen är att den studerande tillägnar sig specialiserade kunskaper i miljö- och kvalitetssystem, projektledning, muntlig presentation och rapportskrivning. Kursens syfte är också att den studerande tillägnar sig färdigheter och kompetenser som bidrar till utbildningens övergripande läranderesultat.
Summa 400

⚠️ Vänligen observera att kurserna kan komma att ändras. Det går fort i tech-branschen och vi uppdaterar våra utbildningar löpande för att de alltid ska vara aktuella.

Vi är mycket stolta över att vara ett auktoriserat utbildningsföretag

Läs mer om denna kvalitetsstämpel

Vanliga frågor

👉 Upptäck möjligheterna med IT

"Under 2000-talet kommer vi inte att uppleva 100 års utveckling, det kommer snarare att vara 20 000 års utveckling”.

Detta är ord från den amerikanske uppfinnaren och futurologen Ray Kurzweil, och syftar till vad han kallar för "The Law of Accelerating Returns". D.v.s  att informationsteknologins utvecklingstakt är exponentiell och att vi nu befinner oss i förstadiet till en explosionsartad förändringstakt.

Om detta är 100% sant får tiden utvisa, men att teknologi ständigt ger oss möjligheten att flytta gränsen för vad som är fantasi och vad som är verklighet - det vet vi redan idag.