×

 

Arbetsmarknadsutbildning

Detta är en arbetsmarknadsutbildning, vilket betyder att utbildningen genomförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen och riktar sig därför till dig som är inskriven på arbetsförmedlingen.

Vill du arbeta som CAD-konstruktör?

Konstruktörer arbetar med produktutveckling i ett stort antal branscher och företag. Det finns ett behov av medarbetare med uppdaterade kunskaper i de modernaste verktygen. Utbildningen genomförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen och riktar sig till dig med maskinteknisk grund-kompetens.

Produkter - en del av vårt liv

Produkter, material och tillverkningsprocesser blir allt mer komplexa. Idag använder man avancerade verktyg för att modellera, utveckla och tillverka produkter inom ett stort antal områden från hushållsprodukter till fordon. CAD-verktyg används i konstruktionsarbetet för att ta fram modeller som används i bland annat visuella presentationer och som underlag för tillverkning.

Komplexa material och processer kräver modern kompetens

Det finns en bra arbetsmarknad för medarbetare med uppdaterade kunskaper i den senaste programvaran. Utbildningen är en påbyggnadsutbildning som innehåller några av de mest kraftfulla och eftertraktade verktygen. Den ger dig en attraktiv kompetens och bra framtida möjligheter inom produktutveckling. Utbildningen hålls av erfarna konsulter och genomförs i nära samarbete med näringslivet.

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av konstruktörsarbetet och har en grundläggande maskinteknisk kompetens. Du har tidigare erfarenhet av konstruktion eller tillverkning och vill utveckla din kompetens eller uppdatera dina kunskaper.

Utbildningstart Mer information kommer

Status Stängd för ansökan

Utbildningstyp Arbetsmarknadsutbildning

Studieform Klassrum

Studieort Stockholm


Om utbildningen

• Deltagare som har en teknisk utbildningsbakgrund.
• Tekniskt intresserade och som bedöms lämpliga vid förkunskapstest och bedömningssamtal.

>> Grundläggande metodmodul

>> Teknisk konstruktion

>> CAD Creo
4,5 v. grund & 4,5v. forts.

>> CAD Solid Works
2,5 v. grund & 2,5 v. forts.

Utbildningen består av 15 veckor skolförlagd studietid samt 12 veckor arbetsplatsförlagd praktik

Du bokar ett digitalt informationsmöte/test genom att kontakta oss på EC Utbildning direkt. Efter testet genomförs även en intervju.

 

Hela Informationsmötet samt test och intervju tar ca. 3-4 timmer.

 

Utbildningen vänder sig till dig som är inskriven på arbetsförmedlingen.

Kontakt

Kontakta oss gärna för mer information!