Om CAD-konstruktör

KURSER    |   BEHÖRIGHET | KONTAKT

CAD står för Computer Aided Design och innebär att du jobbar med produktutveckling i 3D-miljö inom främst industrin. Som CAD-konstruktör använder du dig av olika digitala verktyg för att framställa, modellera och utveckla diverse produkter. Arbetsområdena inom industridesign är många, vilket resulterar i en mångsidig bransch med mängder av valmöjligheter. Eftersom marknaden är bred har du därför chansen att jobba med 3D-modellering inom allt från hushållsprodukter till fordon.

Vad gör en CAD-konstruktör?

Efterfrågan på CAD-konstruktörer är idag stor. Kompetensen efterfrågas i många olika branscher så som t.ex. bildindustrin, men även inom konstruktion och produktutveckling. Exempel på yrkestitlar som utbildningen leder till är:

 • CAD-konstruktör
 • CAD-ritare.
 • Produktutvecklare
 • Projektledare

Om utbildningen

Under utbildningen kommer du bland annat att få lära dig om hållfasthet, modellering och ritteknik med stort fokus på matematik och teknik. Du kommer också få lära dig om produktekonomi och förstå vad en produkt får lov att kosta.   

Utbildningen är en heltidsutbildning, vilket motsvarar 40 timmar i veckan.

Utbildningsprofil

Här nedan visar cirkeldiagrammet utbildningens övergripande profil.
Peka eller hovra över diagrammet för att få reda på mer.

Snabbfakta

Utbildningstart HT 2023

Status Stängd för ansökan

Utbildningstyp Yh-utbildning

Omfattning 2 år

LIA Två LIA-perioder | Totalt: 24 veckor

Studietakt Heltid

Poäng 400 Yhp

Studieort Stockholm, Växjö, Örebro

Studieform EC Stream

Läs mer om EC Stream

Kostnadsfri CSN-berättigad


9 av 10

rekommenderar oss till andra.
Läs mer här

Praktisk information

För att söka till denna utbildning krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Dessutom behöver du uppfylla den särskilda behörigheten som innebär minst betyget E/G/3 i:

Stockholm

 • Matematik 3, 100p
 • Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2, 100p

Eller motsvarande kunskaper.

 

Växjö & Örebro

 • Matematik 2, 100p
 • Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2, 100p

Eller motsvarande kunskaper.

 

>> Klicka här om du vill läsa mer om behörighet

 

Behörighetstest

Saknar du betyg i Matematik 2 eller Programmering 1 men anser att du redan besitter tillräcklig kunskap i ämnet? Då kan du göra ett behörighetstest. Blir du godkänd på testet blir du behörig i ämnet.

 

>> Klicka här för att läsa mer om behörighetstester

 

Upptäck våra preparandkurser

Saknar du den särskilda behörigheten som behövs för att söka utbildningen? Då kan det vara värt att ta en titt på vårt utbud av preparandkurser.

 

>> Klicka här om du vill lära dig mer om preppkurser

Du kommer tyvärr inte att få tillgång till ditt schema förrän det börjar dra ihop sig till utbildningsstart. Däremot kan vi redan nu beskriva hur en vanlig vecka kan se ut på utbildningen.

 

 • Utbildningen är en heltidsutbildning.
 • Du kommer att ha två till tre undervisningstillfällen i veckan.
 • Övrig tid är avsedd för självstudier och projektarbeten, då du på egen hand fördjupar dig i ämnet.

Kurser

400
Kurs
Poäng
CAD 1
40
Syftet med kursen är att ge den studerande specialiserade kunskaper om och förståelse för ritteknik och solidmodellering och hur detta tillämpas för att skapa 2D- och 3Dmodeller, ritningsunderlag och tredimensionella sammanställningar inom konstruktion. Kursen ger den studerande djup förståelse för möjligheterna med CAD och hur det används i hela kedjan från produktutveckling till produktion och life cycle management.
CAD 2
35
Syftet med kursen är att den studerande ska tillägna sig specialiserade kunskaper om parametriska 3D-modeller, toleransberäkningar, solidmodellering och rörelsesimulering.
Examensarbete
30
Kursen syftar till att den studerande genomför ett självständigt arbete genom att använda kunskap och förståelse som behandlats inom utbildningen, om möjligt, på uppdrag av en extern uppdragsgivare. Vidare syftar kursen även till att uppfylla utbildningens övergripande resultat av lärande, där den studerande ska kunna planera, utföra samt identifiera resurser, formulera, analysera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter kopplade till yrkesrollen.
Hållfasthetslära
25
LIA 1
60
Syftet med kursen är att den studerande, med viss handledning, ska skaffa sig praktisk erfarenhet av de skolbaserade kurserna genom att delta i LIA-platsens projekt. Kursens syfte är också att bidra till färdigheter och kompetenser som bidrar till utbildningens övergripande lärandemål.
LIA 2
60
Syftet med kursen är att ge den studerande fördjupad praktisk erfarenhet av de skolbaserade kurserna. Den studerande ska ges möjlighet att självständigt hantera och ta ansvar för arbetsuppgifter som är relevanta i rollen som CAD-konstruktör. Kursens syfte är också att bidra till färdigheter och kompetenser som bidrar till utbildningens övergripande lärandemål.
Maskinelement
35
Syftet med kursen är att den studerande utvecklar specialiserade kunskaper om, och förståelse för maskinteknik och viktiga konstruktionselement som skruvförband, axellagringar, tätningar, kopplingar, bromsar, växlar m.m. Kursen ger kunskaper om hur konstruktionselement är uppbyggda och påverkas av krafter, moment och materialval.
Matematik för CAD-konstruktörer
20
Syftet med kursen är att den studerande tillägnar sig avancerade kunskaper i yrkesrelaterad matematik, och kan ta del av utvecklingsfrågor inom området. Kursens syfte är också att bidra till färdigheter och kompetenser som bidrar till utbildningens övergripande lärandemål.
Mekanik
25
Kursens syfte är att ge den studerande specialiserade kunskaper om olika organisationsformer, produktionsekonomi, offertprocessen samt vilka underlag som behövs för offertkalkylering och olika kalkyleringsmetoder.
Produktionsekonomi
20
Produktionsteknik
30
Kursens syfte är att den studerande tillägnar sig specialiserade kunskaper om produktionsteknik, produktframtagning, tillverkning, produktutvecklingsprocessen och produktionsprocessen.
Ritteknik och Geometrisäkring
20
Summa 400

⚠️ Vänligen observera att kurserna kan komma att ändras. Det går fort i tech-branschen och vi uppdaterar våra utbildningar löpande för att de alltid ska vara aktuella.

Vi snackar CAD med Christian

Intervju med: Christian Rhen,
Utbildningsledare CAD-konstruktör

Vanliga frågor

👉 Upptäck möjligheterna med IT 

"Under 2000-talet kommer vi inte att uppleva 100 års utveckling, det kommer snarare att vara 20 000 års utveckling”.

Detta är ord från den amerikanske uppfinnaren och futurologen Ray Kurzweil, och syftar till vad han kallar för "The Law of Accelerating Returns". D.v.s  att informationsteknologins utvecklingstakt är exponentiell och att vi nu befinner oss i förstadiet till en explosionsartad förändringstakt.

Om detta är 100% sant får tiden utvisa, men att teknologi ständigt ger oss möjligheten att flytta gränsen för vad som är fantasi och vad som är verklighet - det vet vi redan idag.