Om Cloud- och infrastruktur­specialist

Idag är det nästan svårt att inte ha hört talas om molnet. Molnlagring och cloud-teknologi är något som används dagligen av så väl företag som privatpersoner. Din mail, din musik, dina filer och dina kommunikationskanaler är till stor sannolikhet alla kopplade till molnet på ett eller annat sätt. Detta ständigt ökande utbud på smarta digitala IT-lösningar har lett till att allt fler verksamheter väljer att lägga hela eller delar av sin IT-miljö i molnlösningar. Som Cloud- och infrastrukturspecialist blir din roll att kunna bistå företagen med teknisk specialistkompetens, så väl som att bidra till affärsnyttan genom att presentera skräddarsydda och effektiva molnlösningar.

Vad gör en Cloud- och infrastruktur­specialist?

Som Cloud- och infrastrukturspecialist kommer du troligtvis att arbeta inom avancerad IT-support/IT-säkerhet/nätverksteknik och cloud-teknologi. Det är en bred yrkesroll där du blir en viktig länk mellan IT-infrastrukturen, användarna och tekniken. Exempel på yrkestitlar som utbildningen leder till är:

  • 2nd/3rd line supporttekniker inom molntjänster
  • Cloud Infrastructure Specialist
  • IT-infrastrukturspecialist
  • IT-projektledare, nätverk
  • IT-ansvarig
  • Microsoft 365 Specialist

Om utbildningen

Detta är en utbildning för dig som vill lära dig mer om molnet. Under utbildningen kommer du främst att lära dig hur du planerar, implementerar, övervakar och felsöker virtuella miljöer, molntjänster och nätverk. Du kommer att lära dig om olika behovsanpassade produktlösningar för att kunna ge bästa råd och service. Vidare kommer du också få färdigheter i hur du utför migrering av befintliga tjänster och användare till molntjänster. Ledord under utbildningen kommer bl.a. att vara är säkerhet och användarvänlighet. 

Utbildningen är en heltidsutbildning, vilket motsvarar 40 timmar i veckan.

Utbildningsprofil

Här nedan visar cirkeldiagrammet utbildningens övergripande profil.
Peka eller hovra över diagrammet för att få reda på mer.

Snabbfakta

Utbildningstart HT 2023

Status Stängd för ansökan

Utbildningstyp Yh-utbildning

Omfattning 2 år

LIA En LIA-period | Totalt: 24 veckor

Studietakt Heltid

Poäng 420

Studieort Växjö

Studieform Distans

Kostnadsfri CSN-berättigad


9 av 10

rekommenderar oss till andra.
Läs mer här

Praktisk information

För att söka till denna utbildning krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Dessutom behöver du uppfylla den särskilda behörigheten som innebär minst betyget E/G/3 i:

  • Datorteknik 1a, 100p

Eller motsvarande kunskaper.

 

>> Klicka här om du vill läsa mer om behörighet

 

Upptäck våra preparandkurser

Saknar du den särskilda behörigheten som behövs för att söka utbildningen? Då kan det vara värt att ta en titt på vårt utbud av preparandkurser.

 

>> Klicka här om du vill lära dig mer om preppkurser

Du kommer tyvärr inte att få tillgång till ditt schema förrän det börjar dra ihop sig till utbildningsstart. Däremot kan vi redan nu beskriva hur en vanlig vecka kan se ut på utbildningen.

 

  • Utbildningen är en heltidsutbildning.
  • Du kommer att ha två till tre undervisningstillfällen i veckan.
  • Övrig tid är avsedd för självstudier och projektarbeten, då du på egen hand fördjupar dig i ämnet.

Kurser

420
Kurs
Poäng
Nätverk
35
Server administration
50
Microsoft 365 Cloud Services
25
Målet med kursen är att den studerande efter genomförd kurs har färdigheter i att planera, implementera, konfigurera och administrera Microsoft 365 tjänster. Där ingår även att den studerande tillägnar sig kunskap inom Azure AD på en specialiserad nivå där stort fokus ligger på att skapa hybrida lösningar med hjälp av verktyget Azure AD Connect. Kan kopplas till MS-100 certifieringen från Microsoft.
Virtualisering
60
Målet med kursen är att den studerande efter avslutad kurs ska kunna redogöra för teknisk hantering och administration av virtualiserade publika, privata och hybrida infrastrukturer. Kursen berör även säkerhetsadministration i Hyper-V och publika molntjänster.
Cloud Services
35
Målet med kursen är att den studerande efter genomförd kurs lärt sig att hantera IaaS-tjänsterna i Microsoft Azure. Den studerande får praktisk och teoretisk kunskap om hur man skapar och administrerar virtuella nätverk, virtuella maskiner och andra tjänster som erbjuds i Microsofts publika molntjänst, som till exempel Azure SQL och Web apps. Den studerande kommer också att lära sig hantera backup, replikering, lagring och hybrida kopplingar. Kursen kommer även att behandla grunderna i Azure AD.
Linux
30
Målet är att den studerande efter genomförd kurs har tillägnat sig kunskaper och färdigheter om administration av Linux Servrar. Den studerande lär sig grunderna om Linux, användarhantering, filsystemet, enheter och hårdvara, hantera rättigheter, terminalkommandon, konfigurera vanliga nätverkstjänster och lokal lagring samt säkerhet.
IT-­­säkerhet
35
Målet med kursen är att den studerande tillägnar sig kunskap om centrala begrepp, modeller och strategier inom administrativ informationssäkerhet samt att ge den studerande de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna förstå omfattande säkerhetsaspekter i en IT-miljö. Kursen ska ge kunskap gällande standarder och certifieringar inom informationssäkerhet, i synnerhet standarden ISO 27001 och dataskyddsförordningen samt GDPR.
Examensarbete
30
LIA
120
Syftet med kursen är att den studerande ska få de specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser och praktisk erfarenhet från samtliga av de tidigare kurserna och praktiskt tillämpa dem, vilket krävs kvalificerad kompetens i för att kunna arbeta som Cloud och Infrastrukturspecialist.
Summa 420

⚠️ Vänligen observera att kurserna kan komma att ändras. Det går fort i tech-branschen och vi uppdaterar våra utbildningar löpande för att de alltid ska vara aktuella.

Enligt prognosen kommer det att saknas ca 70 000 personer inom tech-branschen redan år 2024

Läs mer här

Vanliga frågor

👉 Upptäck möjligheterna med IT 

"Under 2000-talet kommer vi inte att uppleva 100 års utveckling, det kommer snarare att vara 20 000 års utveckling”.

Detta är ord från den amerikanske uppfinnaren och futurologen Ray Kurzweil, och syftar till vad han kallar för "The Law of Accelerating Returns". D.v.s  att informationsteknologins utvecklingstakt är exponentiell och att vi nu befinner oss i förstadiet till en explosionsartad förändringstakt.

Om detta är 100% sant får tiden utvisa, men att teknologi ständigt ger oss möjligheten att flytta gränsen för vad som är fantasi och vad som är verklighet - det vet vi redan idag.