Om Data Scientist

Vill du lära dig att översätta data till insikt? Är du en person som gillar att lösa problem, har en analytisk förmåga och vill lära dig mer om statistik och programmering? Som Data Scientist är du en del av processen i att hantera rådata till strategiska beslut.

Du ser in i framtiden med hjälp av data och med det kan du hjälpa näringslivet att bli effektivare och att jobba smartare. På vår yrkeshögskoleutbildning kommer du lära dig att se mönster och trender i stora dataunderlag.

Vad gör en Data Scientist?

I takt med att vår värld blir allt mer digital, bildas också en allt större mängd data. Det har lett till att näringslivet insett att det finns ett stort värde i att arbeta datadrivet, men få har kunskapen om hur data ska tas tillvara och analyseras i praktiken.

Vår utbildning kommer att ge dig grunden för att jobba inom Data Science, Machine Learning och AI. Yrkesrollen som Data Scientist är bred och kan tillämpas inom områden så som detaljhandel, läkemedel, hälsovård, telekommunikation, tillverkningsindustrin, energi och finans för att nämna några.

Exempel på yrkestitlar som utbildningen leder till är:

 • Data Scientist
 • Junior Data Scientist
 • Machine Learning Developer

Eller inom områden som:

 • Data Analytics
 • Business Analytics
 • Business Intelligence

Om utbildningen

Under utbildningen kommer du att lära dig att ta rådata till värdefull insikt. Det innebär att tvätta data, lagra den i databaser, hämta ut datan till olika system och sedan analysera den för att skåda in i framtiden.

Med hjälp av SQL kommer vi att lära oss att lagra data i databaser. Genom R och Python kommer vi att tvätta datan och omvandla den från rådata till strukturerad data. Statistiken kommer ge dig en djupare insikt av vad datan berättar. Python kommer även att kunna hjälpa dig genom Machine Learningsmetoder prediktera från data, alltså se in i framtiden. Power BI lär dig att sätta upp lätthanterliga molntjänster för att få insikt från datan. Du kommer lära dig att arbeta agilt och effektivt samt hur du jobbar med data storytelling.

Utbildningen är en heltidsutbildning, vilket motsvarar 40 timmar i veckan.

Utbildningsprofil

Här nedan visar cirkeldiagrammet utbildningens övergripande profil.

Snabbfakta

Utbildningstart HT 2023

Status Stängd för ansökan

Utbildningstyp Yh-utbildning

Omfattning 2 år

LIA Två LIA-perioder | Totalt: 26-27 veckor

Studietakt Heltid

Poäng 400 Yhp

Studieort Göteborg, Helsingborg, Stockholm, Malmö

Studieform EC Stream


✔️ LIA (lärande-i-arbete)

✔️ Kostnadsfri

✔️ CSN-berättigad

Samarbete med DataCamp

Nu har du som går utbildningen Data Scientist tillgång till en mängd grymma tutorials och kurser via DataCamp!

Praktisk information

För att söka till denna utbildning krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Dessutom behöver du uppfylla den särskilda behörigheten som innebär minst betyget E/G/3 i:

 

Stockholm och Göteborg

 • Matematik 2, 100p
 • Programmering 1, 100p

Eller motsvarande kunskaper.

 

>> Klicka här om du vill läsa mer om behörighet

 


 

Helsingborg och Malmö

 • Matematik 4, 100p
 • Programmering 1, 100p

Eller motsvarande kunskaper.

Viktig information till dig som söker utbildningen Data Scientist Helsingborg/Malmö:

För dig som söker utbildningen som Prio 1 och saknar Programmering 1 och/eller Matematik 4, finns möjlighet att även söka till vår behörighetsgivande förutbildning (BFU).

BFU är en CSN-berättigad förutbildning som ger dig den särskilda behörigheten samt garanterar dig en plats på utbildningen. Detta förutsatt att du blir antagen till förutbildningen samt godkänd på alla examinerande moment. Viktigt att notera at BFU:n innebär 3 veckors lärarledd heltidsutbildning på plats i Malmö.

Det finns två tillfällen att läsa BFU:n.
Period ett: från 13 juni 2022 till 1 juli 2022 

Period två: från 8 augusti 2022 till 26 augusti 2022.

Du kommer få mera information samt erbjudande om anmälan till denna förutbildning när du skickar in din ansökan.

 

>> Klicka här om du vill läsa mer om behörighet

 


Upptäck våra preparandkurser

Saknar du den särskilda behörigheten som behövs för att söka utbildningen? Då kan det vara värt att ta en titt på vårt utbud av preparandkurser.

 

>> Klicka här om du vill lära dig mer om preppkurser

Du kommer tyvärr inte att få tillgång till ditt schema förrän det börjar dra ihop sig till utbildningsstart. Däremot kan vi redan nu beskriva hur en vanlig vecka kan se ut på utbildningen.

 

 • Utbildningen är en heltidsutbildning.
 • Du kommer att ha två till tre undervisningstillfällen i veckan.
 • Övrig tid är avsedd för självstudier och projektarbeten, då du på egen hand fördjupar dig i ämnet.

Ledningsgrupp för utbildningen Data Scientist – Göteborg:

-Addsecure

-CGI

-Cilbuper

-HiQ

-IT gymnasiet

-Kaustik

-Plejd

-Qcentris

-Randstad

-Sigma IT Tech

-WCOM

Kurser

Malmö & Hbg

400
Kurs
Poäng
Python Programmering för Big Data
30
Målet med kursen är att den studerande introduceras i grundläggande datastrukturer, grunderna i Pythons syntax, textbaserade användargränssnitt och arbete med styrstrukturer som slingor och if-satser, kommandotolken och objektorienterad programmering.
Avancerad SQL
25
Kursens mål är att ge den studerande fördjupade kunskaper i hur man utför sökningar med hjälp av SQL för komplex dataanalys. Den studerande kommer också få djupare kunskaper om indexering, optimering och isolationsnivåernas påverkan på ställda SQL frågor.
Business Analytics
20
Målet med kursen är att den studerande ska kunna hantera en komplett process för verksamhetsanalys och flera olika metoder för projektstyrning. Den studerande kommer att utveckla sin analysförmåga och lära sig att använda ett ramverk för verksamhetsanalys och affärsutveckling. Under kursen får den studerande lära sig att hantera allt från uppstart, kravinsamling och hantering av intressenter till att skriva kravdokumentation, överlämna affärslösningar och validera resultat.
Data Mining
20
Kursen syftar till att ge den studerande specialiserade kunskaper i att med hjälp av historiska data lära sig bygga prediktiva analyslösningar med datamining lösningar i SQL Server Analysis services och de avancerade data miningverktygen i Excel.
Prediktiv Analys
25
Kursen syftar till att ge den studerande specialiserade kunskaper i att förstå och använda olika statistiska metoder för att analysera historisk information för att på så sätt förutspå framtida händelser samt få färdigheter i att använda de vanligaste prediktiva modellerna, regression och klassificering.
Projekt i Data Science
25
Målet med kursen är att den studerande efter avslutad kurs ska ha provat och omsatt teoretiska och praktiska kunskaper i ett större projekt.
LIA
65
Syftet med kursen är att den studerande ska få de specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser och praktisk erfarenhet från samtliga av de tidigare kurserna och praktiskt tillämpa dem i denna näringslivsförlagda kurs.
R Programmering för Big Data
30
Kursen syftar till att ge den studerande specialiserade kunskaper i att använda språket R för programmering, grafer och effektiv dataanalys. R är ett verktyg för statistik och datamodellering. Språket R är mångsidigt, har kraftfulla grafikfunktioner och syntaxen är uppbyggd kring att arbeta med data.
Self Service BI
20
Kursens syfte är att ge den studerande en djup förståelse för hur man hanterar Self Service BI (SSBI). Kursen är uppbyggd i två delar. Första delen behandlar on-prem lösningar (oftast det som användaren har lokalt). Andra delen behandlar molntjänster som t.ex Office 365, Power BI, Azure Marketplace osv.
Visuell Data Analys
40
Kursens mål är att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för visuell dataanalys, dess funktion samt förståelse för sambandet mellan analysresultat och beslutsfattande. Den studerande ska utveckla sina färdigheter i informationsvisualisering och kunna välja lämpliga sätt att presentera resultatet av en dataanalys.
Examensarbete
30
Kursen syftar till att den studerande genomför ett självständigt arbete genom att använda kunskap och förståelse som behandlats inom utbildningen, om möjligt, på uppdrag av en extern uppdragsgivare. Vidare syftar kursen även till att uppfylla utbildningens övergripande resultat av lärande, där den studerande ska kunna planera, utföra samt identifiera resurser, formulera, analysera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter kopplade till yrkesrollen.
LIA 2
70
Syftet med kursen är att den studerande ska få de specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser och praktisk erfarenhet från samtliga av de tidigare kurserna och praktiskt tillämpa dem i denna näringslivsförlagda kurs.
Summa 400

⚠️ Vänligen observera att kurserna kan komma att ändras. Det går fort i tech-branschen och vi uppdaterar våra utbildningar löpande för att de alltid ska vara aktuella.

Kurser

Sthlm & Gbg

400
Kurs
Poäng
Business Analytics
20
R Programmering
20
Statistiska metoder
25
SQL & Databaser
30
Python programmering
40
Machine Learning
30
Data Storytelling
40
Deep Learning
30
Agilt projektarbete
25
LIA
120
Examensarbete
20
Summa 400

⚠️ Vänligen observera att kurserna kan komma att ändras. Det går fort i tech-branschen och vi uppdaterar våra utbildningar löpande för att de alltid ska vara aktuella.

Vanliga frågor

👉 Upptäck möjligheterna med IT

"Under 2000-talet kommer vi inte att uppleva 100 års utveckling, det kommer snarare att vara 20 000 års utveckling”.

Detta är ord från den amerikanske uppfinnaren och futurologen Ray Kurzweil, och syftar till vad han kallar för "The Law of Accelerating Returns". D.v.s  att informationsteknologins utvecklingstakt är exponentiell och att vi nu befinner oss i förstadiet till en explosionsartad förändringstakt.

Om detta är 100% sant får tiden utvisa, men att teknologi ständigt ger oss möjligheten att flytta gränsen för vad som är fantasi och vad som är verklighet - det vet vi redan idag.