Om Hållbarhetsstrateg inom IT och digitalisering

Hållbarhet är inte bara trendigt – det är nödvändigt. Det ställs därför högre krav på att arbeta med hållbarhet för att nå både nationella och globala hållbarhetsmål. Som hållbarhetsstrateg inom IT och digitalisering är du en del av den digitala utvecklingen med hållbarhet i sikte. Gör en intresseanmälan så hör vi av oss när vi vet om utbildningen startar!

Din framtida yrkesroll

Som Hållbarhetsstrateg inom IT och digitalisering ser du till att det finns ett genomgående hållbarhetsperspektiv i hela livscykeln av produkter och tjänster. Det är en bred roll som kan komma att beröra allt från juridik till affärsutveckling och kommunikation, men självklart också en hel del IT – allt för att säkerställa en hållbar produktion.

Du kommer kunna arbeta som:

  • Hållbarhetsstrateg inom IT
  • Projektledare inom hållbar digitalisering
  • Projektledare inom IT och digitalisering

Om utbildningen

Yrkesrollen är inte helt ny, den finns faktiskt redan idag inom en mängd branscher. Men, många hållbarhetsstrateger saknar kompetens inom hållbar IT och digitalisering, en efterfrågan som ökar mer och mer i och med den snabba digitaliseringen. Branschen ställer även ökade krav på klimatanpassning, livscykeltänk och arbetsförhållanden hos underleverantörer vilket ökar behovet av kompetens som arbetar strategiskt, rådgivande och projektledande utifrån de globala hållbarhetsmålen med fokus på att använda digitaliseringen som verktyg för ett hållbart samhälle.

Utbildningen är en heltidsutbildning. Du som studerande kommer även att genomföra en del av utbildningen ute på företag, så kallad LIA (lärande-i-arbete).

Snabbfakta om utbildningen

Status Ej sökbar

Utbildningstyp Yh-utbildning

Omfattning 2 år

Studietakt Heltid

Poäng 400

Studieform EC Stream


Praktisk information

För att söka till denna utbildning krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Dessutom behöver du uppfylla den särskilda behörigheten som innebär minst betyget E/G/3 i:

 

  • Engelska 6, 100p
  • Matematik 2, 100p
  • Datakunskap 1a, 100p
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p eller motsvarande

 

Eller motsvarande kunskaper.

 

>> Klicka här om du vill läsa mer om behörighet

Kurser

400
Kurs
Poäng
Change management
40
Digital transformation
40
Examensarbete
30
Hållbar affärsutveckling
35
Hållbarhet i inköp- och leverantörsansvar
30
Hållbarhetskommunikation ur ett IT-perspektiv
20
Introduktion till hållbarhet och digitalisering
20
IT-resurser och miljöaspekter
50
Juridik och samhälle ur ett hållbarhetsperspektiv
25
LIA
80
Omvärldsanalys med hållbarhetsfokus
30
Summa 400

Kontakt

Vanliga frågor

Intresseanmälan

Låt oss hålla dig uppdaterad om vad som händer med utbildningen.

Välj de utbildningar du är intresserad av

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera din ansökan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, programmet/programmen du är intresserad av samt när du börjar gymnasiet. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
Huvudmannen är personuppgiftsansvarige på den skola du går på. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.