Om IoT-utvecklare

Nya smarta IT-lösningar når marknaden dagligen vilket innebär ett allt större värde i att system, lösningar och maskiner kommunicerar med varandra. Att framtiden kräver allt smartare lösningar och integrerade system är ett faktum framöver.

Din framtida yrkesroll

IoT står för Internet of Things och handlar om just det, hur saker kommunicerar med oss och med varandra genom internet. Som IoT-utvecklare har du kunskaper inom ämnen som datakommunikation, programmering och systemutveckling med Internet of Things och molnteknik. Det är därför en roll som kräver en duktig, men också kreativ, programmerare.

Du kommer kunna arbeta som:

  • IoT-utvecklare
  • Mjukvaruutvecklare
  • Mjukvaruutvecklare inom Industriell IoT
  • Systemutvecklare

Om utbildningen

Att saker och ting kan kommunicera med både människor och varandra är en av digitaliseringens kanske viktigaste delar, och kompetensen det kräver är kompetens som en IoT-utvecklare har. I och med digitaliseringens framfart är fler utvecklare inom området någonting som efterfrågas mer och mer på arbetsmarknaden.

Utbildningen är en heltidsutbildning. Du som studerande kommer även att genomföra en del av utbildningen ute på företag, så kallad LIA (lärande-i-arbete).

Snabbfakta om utbildningen

Status Ej sökbar

Utbildningstyp Yh-utbildning

Omfattning 2 år

Studieform EC Stream


Praktisk information

För att söka till denna utbildning krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.Dessutom behöver du uppfylla den särskilda behörigheten som innebär minst betyget E/G/3 i:

 

  • Matematik 2, 100p
  • Programmering 1, 100p

 

Eller motsvarande kunskaper.

 

>> Klicka här om du vill läsa mer om behörighet

Kurser

400
Kurs
Poäng
Avancerad PLC programmering
25
Embedded C
30
Embedded C++
30
Enterprise Manufacturing Intelligence (EMI)
15
Examensarbete
30
Industriell IT och kommunikation
20
Industriell IT-säkerhet
25
Industriella molnlösningar
25
Integrering och Övervakning - Internet of Things
30
LIA 1
60
LIA 2
60
Programmering projekt
30
Projektkunskap och arbetsmetoder
20
Summa 400

Kontakt

Vanliga frågor

Intresseanmälan

Låt oss hålla dig uppdaterad om vad som händer med utbildningen.

Välj de utbildningar du är intresserad av

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera din ansökan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, programmet/programmen du är intresserad av samt när du börjar gymnasiet. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
Huvudmannen är personuppgiftsansvarige på den skola du går på. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.