IT-projektledare

Om IT-projektledare

| Sökt utbildning för start HT 2021 | Besked: Utbildningen startar ej HT 2021 | Ort: Örebro

Nya IT-lösningar och tekniksystem innebär smidigare arbetsprocesser, effektivare arbetsplatser och lönsammare affärer. I detta nav av möjligheter ökar även behovet av kunniga projektledare som kan leda IT-projekt ute hos företagen och föra digitaliseringen framåt.