Om IT-säkerhets­utvecklare

Den snabba digitaliseringen innebär fantastiska möjligheter samtidigt som IT-säkerhet är ett ytterst aktuellt och viktigt fokusområde! Ny kompetens behövs för att aktivt kunna stoppa eventuella attacker och ligga steget före i skyddandet av data och system.

Vad gör en IT-säkerhets­utvecklare?

Som IT-säkerhetsutvecklare är du med och jobbar för en säkrare digital värld. Du är väl insatt i moderna IT-lösningar och arbetar för att ta fram, utveckla och uppehålla säkerhetsåtgärder. Detta gör du genom att bland annat utföra riskanalyser och säkerhetstester för att sedan på lämpligt sätt utföra smarta insatser – som följer rådande lagar och regler. Du kommer också att kunna arbeta med såväl publika som privata och hybrida molnlösningar på ett säkerhetsmedvetet sätt.

Exempel på yrkestitlar som utbildningen leder till är:

  • IT-Konsult
  • IT-Säkerhetstekniker

Om utbildningen

Fokus i utbildningen handlar om att förstå hur du gör välgrundade riskanalyser, och åtgärder baserade på dessa, för att säkerheten alltid ska komma i första hand. Du kommer att lära dig hur du förebygger, identifierar och åtgärdar säkerhetsrisker i befintliga IT-infrastrukturer. Men du kommer också lära dig hur du implementerar nya IT-lösningar med hög säkerhet i nätverk, nätverksutrustning och nätverkstjänster samt för virtuella plattformar och molntjänster. Ytterligare blir du presenterad för juridik kopplat till rollen som IT-säkerhetsutvecklare.

Utbildningen är en heltidsutbildning, vilket motsvarar 40 timmar i veckan.

Utbildningsprofil

Här nedan visar cirkeldiagrammet utbildningens övergripande profil.
Peka eller hovra över diagrammet för att få reda på mer.

Snabbfakta

Utbildningstart HT 2023

Status Stängd för ansökan

Utbildningstyp Yh-utbildning

Omfattning 2 år

LIA Två LIA-perioder | Totalt: 22 veckor

Studietakt Heltid

Poäng 425 Yhp

Studieort Göteborg

Studieform EC Stream

Läs mer om EC Stream

Kostnadsfri CSN-berättigad


9 av 10

rekommenderar oss till andra.
Läs mer här

Praktisk information

För att söka till denna utbildning krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Dessutom behöver du uppfylla den särskilda behörigheten som innebär minst betyget E/G/3 i:

 

  • Dator- och nätverksteknik
    eller
  • Teknik 1

Eller motsvarande kunskaper.

(Tidigare behörighetskrav om Engelska 6 är borttaget)

 

>> Klicka här om du vill läsa mer om behörighet

 

Upptäck våra preparandkurser

Saknar du den särskilda behörigheten som behövs för att söka utbildningen? Då kan det vara värt att ta en titt på vårt utbud av preparandkurser.

 

>> Klicka här om du vill lära dig mer om preppkurser

Skärpta krav på underlag vid säkerhetsprövning

Den 1 juni 2022 begärde säkerhetspolisen att regeringen – genom tillägg i säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) – stärker regleringen om krav på utredning vid säkerhetsprövning och tydliggör att den som prövningen gäller ansvarar för att underlaget är tillräckligt och att brister i utredningen utgör hinder mot godkänd säkerhetsprövning.

Vad innebär det?

Företag som jobbar med IT-säkerhet kan klassas som en säkerhetskänslig verksamhet. Därför kan arbetsgivare komma att göra en bakgrundskontroll när du söker LIA eller arbete. De kan bland annat begära ett utdrag från polisens belastningsregister och i vissa fall genomföra säkerhetsprövning. Registret omfattar inte bara domar via domstol utan även mindre, i många fall obetydliga brott, så som fortkörning. Om du har en anmärkning i en sådan kontroll kan du få svårigheter att fullfölja utbildningen och få jobb i branschen.

Läs mer här.

Du kommer tyvärr inte att få tillgång till ditt schema förrän det börjar dra ihop sig till utbildningsstart. Däremot kan vi redan nu beskriva hur en vanlig vecka kan se ut på utbildningen.

 

  • Utbildningen är en heltidsutbildning.
  • Du kommer att ha två till tre undervisningstillfällen i veckan.
  • Övrig tid är avsedd för självstudier och projektarbeten, då du på egen hand fördjupar dig i ämnet.

Kurser

425
Kurs
Poäng
Affärskommunikation med AI stöd
15
Datasäkerhet i Operativsystem
60
Examensarbete
20
IT-Säkerhetsprojekt
30
LIA
120
Nätverkssäkerhet
50
Nätverksteknik
30
Shellscripting och Python
30
Säkring av Molntjänster
20
Virtuell och Molnbaserad Infrastruktur
50
Summa 425

⚠️ Vänligen observera att kurserna kan komma att ändras. Det går fort i tech-branschen och vi uppdaterar våra utbildningar löpande för att de alltid ska vara aktuella.

Enligt prognosen kommer det att saknas ca 70 000 personer inom tech-branschen redan år 2024

Läs mer här

Vanliga frågor

👉 Upptäck möjligheterna med IT

"Under 2000-talet kommer vi inte att uppleva 100 års utveckling, det kommer snarare att vara 20 000 års utveckling”.

Detta är ord från den amerikanske uppfinnaren och futurologen Ray Kurzweil, och syftar till vad han kallar för "The Law of Accelerating Returns". D.v.s  att informationsteknologins utvecklingstakt är exponentiell och att vi nu befinner oss i förstadiet till en explosionsartad förändringstakt.

Om detta är 100% sant får tiden utvisa, men att teknologi ständigt ger oss möjligheten att flytta gränsen för vad som är fantasi och vad som är verklighet - det vet vi redan idag.