Status Stängd för ansökan

Utbildningstart HT 2023

Utbildningstyp YH-program

Omfattning 2 år

LIA Två LIA-perioder | Totalt: 22 veckor

Studietakt Heltid

Poäng 400 Yhp

Studieort Stockholm

Studieform EC Stream

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd


Om Microsoft 365 Developer

Är du nyfiken på hur saker och ting fungerar och gillar att bryta ner alla beståndsdelar tills du når svaret? Vill du dessutom satsa på en karriär som ger mycket goda framtidsutsikter? Då kan mjukvarutestare vara yrket för dig! Det finns en stor efterfrågan på testare och en orsak till det är att användare förväntar sig hög tillförlitlighet och väl fungerande system från En trend som växer sig allt starkare är att företag går mot mer distansarbete och distanslösningar. Vi har upptäckt fördelarna med att kunna jobba tillsammans, utan att för den delen behöva sitta på samma plats eller ens i samma del av världen. Men med mer arbete på distans krävs också riktigt bra kommunikationslösningar internt bland företagen. Kommunikation och samarbete måste kunna löpa problemfritt. Några av världens mest använda tjänster för att nå dessa lösningar är Microsoft 365:s innovativa applikationer och intelligenta molntjänster så som; SharePoint, Teams och Power Platforms.

Vad gör en Microsoft 365 Developer

Som Microsoft 365 Developer kommer du att arbeta med applikationer i Microsofts tjänster och produkter. Rollen är en utvecklarroll där ditt fokus ligger på att skapa och bygga applikationer, utan att för den delen programmera applikationerna från grunden. Du arbetar ofta i ett team där ni tillsammans har som mål att generera så mycket nytta det bara går för kunden. Beroende på vad du själv föredrar så kan du ha en projektledande roll med fokus på utveckling och rådgivning, där du främst arbetar med att ta fram nya lösningar för företagskunder. Men du kan också välja en roll med mer fokus på förvaltning, där du ser över, utvecklare och underhåller driften av redan implementerade lösningar.  

Karriärmöjligheter

IT- och teknikbranschen befinner sig i ständig utveckling och kompetensbristen är enorm. Exempel på yrkestitlar som den här utbildningen leder till efter examen är:

  • Microsoft 365 Specialist
  • Utvecklare inom Microsoft 365
  • Administratör inom Microsoft 365
  • Projektledare, inriktning Microsoft 365

Status Stängd för ansökan

Utbildningstart HT 2023

Utbildningstyp YH-program

Omfattning 2 år

LIA Två LIA-perioder | Totalt: 22 veckor

Studietakt Heltid

Poäng 400 Yhp

Studieort Stockholm

Studieform EC Stream

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd


Om utbildningen

Under utbildningen kommer du att få specialistkunskap inom Microsoft tjänster. Du kommer få en introduktion inom JavaScript, som är en av hörnstenarna för att kunna arbeta med applikationerna. Du läser om hur du kan använda program och konfigurera tjänster i MS365 så som; SharePoint online och Teams. Du utvecklar också dina kunskaper i Microsofts molntjänster PowerApps och Power Automate. Utbildningen hanterar även agil projektmetodik och du får bland annat lära dig ramverket SCRUM och processen Kanban.

Utbildningen är en heltidsutbildning, vilket motsvarar 40 timmar i veckan.

Utbildningsprofil

Cirkeldiagrammet visar utbildningens övergripande profil.
Peka eller hovra över diagrammet för att få reda på mer.

Praktisk information

För att söka till denna utbildning krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Dessutom behöver du uppfylla den särskilda behörigheten som innebär minst betyget E/G/3 i:

 

  • Matematik 2, 100p
  • Programmering 1, 100p

 

Eller motsvarande kunskaper.

 

>> Klicka här om du vill läsa mer om behörighet

 

Behörighetstest

Saknar du betyg i Matematik 2 eller Programmering 1 men anser att du redan besitter tillräcklig kunskap i ämnet? Då kan du göra ett behörighetstest. Blir du godkänd på testet blir du behörig i ämnet.

 

>> Klicka här om du vill läsa mer om behörighetstester

 

Upptäck våra preparandkurser

Saknar du den särskilda behörigheten som behövs för att söka utbildningen? Då kan det vara värt att ta en titt på vårt utbud av preparandkurser.

 

>> Klicka här om du vill lära dig mer om preppkurser

Du kommer tyvärr inte att få tillgång till ditt schema förrän det börjar dra ihop sig till utbildningsstart. Däremot kan vi redan nu beskriva hur en vanlig vecka kan se ut på utbildningen.

 

  • Utbildningen är en heltidsutbildning.
  • Du kommer att ha två till tre undervisningstillfällen i veckan.
  • Övrig tid är avsedd för självstudier och projektarbeten, då du på egen hand fördjupar dig i ämnet.

Kurser

400
Kurs
Poäng
Introduktion till Microsoft 365-administration, grund
30
Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaperna, färdigheter och kompetenser inom Microsoft 365 som krävs för att kunna arbeta som Microsoft 365 Developer.
IT-support och IT-förvaltning inom Microsoft 365
15
Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser i området IT support och IT förvaltning inom Microsoft 365 som behövs för att kunna arbeta med support och förvaltning av en Microsoft 365 miljö för en organisation.
Agil projektmetodik
15
Kursen syftar till att ge studerande kunskaper i agil projektmetodik och terminologi för framtida yrkesroll och därmed öka förståelse för dessa.Kursen tar även upp processer som t.ex. SCRUM, Kanban och Extreme Programming.
Microsoft 365-administration, fördjupning
45
Syftet är att den studerande utvecklar kunskaper och färdigheter inom administration och konfiguration av en Microsoft 365 miljö samt tillämpning och av ingående appar och tjänster. Den studerande ska efter genomförd kurs kunna beskriva vad dessa appar eller tjänster används till samt kunna tillämpa lösningar som baseras på dessa tjänster och appar. Fokus ligger framför allt på konfiguration, administration och användarhantering av appar och tjänster inom Microsoft 365.
Scripting inom Microsoft 365
35
Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaperna, färdigheter och kompetenser om den scriptning som förkommer inom Microsoft 365.
Teams
40
Kursens syfte är att den studerande utvecklar specialiserade kunskaper och färdigheter i Microsofts molntjänst Microsoft Teams. Den studerande får kunskaper i och ska efter genomförd kurs kunna definiera och beskriva de funktioner som finns i Microsoft Teams. Fokus ligger framförallt på användarhantering, behörighet och organisationsövergripande konfiguration och administration.
SharePoint online
40
Kursens syfte är att den studerande utvecklar specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser i Microsofts molntjänst SharePoint Online. Den studerande får kunskaper i och ska efter genomförd kurs kunna definiera och beskriva de funktionerna som finns i SharePoint Online. Fokus ligger framför allt på användarhantering, behörighet och organisationsövergripande konfiguration och administration.
Power plattform
50
Kursens syfte är att den studerande utvecklar specialiserade kunskaper och färdigheter i Microsofts molntjänster PowerApps och Power Automate. Den studerande får kunskaper i och ska efter genomförd kurs kunna beskriva PowerApps och Power Automate.
LIA
110
Syftet med kursen är att ge de studerande fördjupad praktisk erfarenhet av de skolbaserade kurserna. De studerande skall ges möjlighet att självständigt hantera och ta ansvar för arbetsuppgifter som är relevanta i rollen som Microsoft 365Developer. Kursens syfte är också att bidra till färdigheter och kompetenser som bidrar till utbildningens övergripande läranderesultat.
Examensarbete
20
Kursen syftar till att den studerande genomför ett självständigt arbete genom att använda kunskap och förståelse som behandlats inom utbildningen, om möjligt, på uppdrag av en extern uppdragsgivare. Vidare syftar kursen även till att uppfylla utbildningens övergripande resultat av lärande, där den studerande ska kunna planera, utföra samt identifiera resurser, formulera, analysera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter kopplade till yrkesrollen, Microsoft 365Developer.
Summa 400

Vanliga frågor