Onsite technician

Om Onsite technician

| Sökt utbildning för start HT 2021 | Besked: Utbildningen startar ej HT 2021 | Orter: Halmstad, Karlstad, Västerås och Örebro

Digitaliseringen har inneburit stora omställningar för många företag och behovet av platsbundna IT-tekniker är stort. I dag saknar många företag den kompetens som behövs för att nya system och tekniska lösningar ska fungera effektivt.