Om Teknikinformatör

KURSER    KONTAKT

Varje dag skapas och utvecklas ny teknik som ska ut på marknaden till slutkund. Ju mer komplex teknik, desto svårare för användaren att förstå hur produkten fungerar. Framförallt behöver många användare hjälp om produkten plötsligt skulle sluta fungera som önskat. Därför krävs tydliga och lättillgängliga instruktioner.

Är du duktig på teknik och vill kombinera det med kommunikation och illustration? Som Teknikinformatör designar, skapar och underhåller du olika typer av teknisk information så som bruksanvisningar och instruktionsböcker.

Vad gör en Teknikinformatör?

En teknikinformatör instruerar och förklarar komplex teknologi så att användaren förstår och kan ta till sig informationen. Teknikinformatören har mycket goda kunskaper inom teknik, men är också en skicklig kommunikatör. Rollen är nära besläktad med andra informatörsroller men skiljer sig på den punkten att det ofta handlar om komplex teknologi eller instruktion för tekniska produkter som kan innebära risk eller fara vid hanteringsfel.

Exempel på yrkestitlar som utbildningen leder till är:

 • Teknisk informatör
 • Teknisk skribent
 • Informationsdesigner
 • Informationsutvecklare

Om utbildningen

Denna yrkeshögskoleutbildning ger dig den kompetens som du behöver för att kunna arbeta som teknikinformatör. Under utbildningen lär du dig hur du designar, skapar och underhåller olika typer av teknisk information, med allt från online-hjälp, bruksanvisningar, instruktionsböcker, användarmanualer, reservdelslistor, tekniska specifikationer och andra centrala dokument inom företag och organisationer.

Utbildningsprofil

Här nedan kan du se utbildningsprofilen för utbildningen för att få en tydligare bild av vad utbildningen består av.

Snabbfakta

Status Ej sökbar

Utbildningstyp Yh-utbildning

Omfattning 1 år

Studietakt Heltid

Poäng 230 Yhp

Studieort Växjö

Studieform EC Stream


Praktisk information

För att söka till denna utbildning krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Dessutom behöver du uppfylla den särskilda behörigheten som innebär:

 

 • Har 1 års yrkeserfarenhet inom teknikområdet.

 

eller har minst betyget E/G/3 i:

 

 • Engelska 6, 100p
 • Svenska 3 alt Svenska som andraspråk 3, 100p
 • Teknik 2, 100p
 • Teknik 1, 100p

 

>> Klicka här om du vill läsa mer om behörighet

 

Upptäck våra preparandkurser

Saknar du den särskilda behörigheten som behövs för att söka utbildningen? Då kan det vara värt att ta en titt på vårt utbud av preparandkurser.

 

>> Klicka här om du vill lära dig mer om preppkurser

Du kommer tyvärr inte att få tillgång till ditt schema förrän det börjar dra ihop sig till utbildningsstart. Däremot kan vi redan nu beskriva hur en vanlig vecka kan se ut på utbildningen.

 

 • Utbildningen är en heltidsutbildning.
 • Du kan själv välja om du vill vara på plats i klassrum eller följa utbildningen över nätet med ett fåtal fysiska träffar som är obligatoriska.
 • Du kommer att ha två till tre undervisningstillfällen i veckan.
 • Övrig tid är avsedd för självstudier och projektarbeten, då du på egen hand fördjupar dig i ämnet.

Kurser

230
Kurs
Poäng
Teknik då, nu och i morgon
15
Projektmetodik
20
Informationsdesign
40
Professionellt skrivande och målgruppsanpassning
25
Regelverk och lagar för en teknikinformatör
15
Informativ illustration
25
Infographics
15
Teknisk engelska – facktermer och professionellt skrivande
25
LIA
30
Examensarbete
20
Summa 230

⚠️ Vänligen observera att kurserna kan komma att ändras. Det går fort i tech-branschen och vi uppdaterar våra utbildningar löpande för att de alltid ska vara aktuella.

Vanliga frågor

👉 Upptäck möjligheterna med IT

"Under 2000-talet kommer vi inte att uppleva 100 års utveckling, det kommer snarare att vara 20 000 års utveckling”.

Detta är ord från den amerikanske uppfinnaren och futurologen Ray Kurzweil, och syftar till vad han kallar för "The Law of Accelerating Returns". D.v.s  att informationsteknologins utvecklingstakt är exponentiell och att vi nu befinner oss i förstadiet till en explosionsartad förändringstakt.

Om detta är 100% sant får tiden utvisa, men att teknologi ständigt ger oss möjligheten att flytta gränsen för vad som är fantasi och vad som är verklighet - det vet vi redan idag.