UX Designer

Välj studieort

Välj studieort för att visa information för den platsen

Kostnadsfri | CSN-berättigad | Praktisk utbildning

Om UX Designer

UX är en förkortning av User eXperience. Inom UX Design är det upplevelsen och användningen av en produkt som står i centrum. UX Designerns uppgift är kortfattat att skapa produkter som är enkla att förstå och som uppmuntrar till användning. Det handlar främst om konstruktion och innovation, men även estetik.

Din framtida yrkesroll

Det här kan vara du om två år:

Som UX Designer arbetar du med att designa bra användarupplevelser. Det är du som ser till att kopplingen mellan digitala lösningar och människa fungerar så att tekniken upplevs lätt och rolig att använda. Det kan röra sig om att designa för allt från appar och hemsidor till kontrollpaneler. En UX Designer har därför kunskap om beteendemönster och förhållningssätt hos den avsedda målgruppen, men är även insatt i tekniken bakom. En stor del av arbete går ut på att designern tar reda på så mycket som möjligt om användaren, hur denne interagerar i olika system samt om vilka behov och önskemål som finns. Ofta arbetar du i tvärfunktionella team med t.ex. utvecklare och produktägare.

Du kommer kunna arbeta som:

 • UX Designer
 • UX Architect
 • Gränssnittsdesigner
 • Användbarhetsdesigner
 • Customer Experience Designer

Varför bör du gå en Yh-utbildning till UX Designer?

Då allt fler företag väljer att digitalisera är yrkesrollen mycket viktig under lång tid framöver. Utbildningen ger praktisk kompetens att välja relevanta verktyg och metoder för olika typer av projekt och målgrupper. Under utbildningen kommer du att arbeta med flera projekt där du utvecklar färdigheter i konceptarbete och prototyparbete för att träna dig i att designa en användarvänlig process och slutprodukt.

Om utbildningen

Utbildningen är en heltidsutbildning, vilket motsvarar 40 timmar i veckan. Som studerande kommer du under utbildningen att ha den fantastiska möjligheten att genomföra två praktikperioder, så kallad LIA (lärande-i-arbete). Det gör att du får en unik insyn i branschen och kan bygga kontakter redan under studietiden. Du får också arbeta praktiskt med dina kunskaper under LIA:n, så att du vet precis vad som förväntas av dig när du kommer ut i arbetslivet.

Kursinformation

Studieort Malmö

Utbildningstart HT 2021

Studieform EC Stream

Status Stängd för ansökan


Studieort Helsingborg

Utbildningstart HT 2021

Studieform EC Stream

Status Stängd för ansökan


För att söka till denna utbildning krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Dessutom behöver du uppfylla den särskilda behörigheten som innebär minst betyget E/G/3 i:

 

 • Engelska 6
 • Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2
 • Matematik 2

Eller motsvarande kunskaper.

 

OBS! För att söka till utbildningen UX Designer krävs även att du lämnar in ett fullständigt arbetsprov.

 

Arbetsprov och beskrivning hittar du under fliken: arbetsprov

 

>> Klicka här om du vill läsa mer om behörighet

 

Upptäck våra preparandkurser

Saknar du den särskilda behörigheten som behövs för att söka utbildningen? Då kan det vara värt att ta en titt på vårt utbud av preparandkurser.

 

>> Klicka här om du vill lära dig mer om preppkurser

Arbetsprov – beskrivning för sökande:

 

Om du uppfyller de formella behörighetskraven kan du göra arbetsprovet som också krävs för att söka till vår UX utbildning. Arbetsprovet fokuserar på problemlösning och kreativitet, och syftar till att bedöma vilka sökande som har bäst möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen av arbetsprovet sker i samråd mellan utbildningsansvariga och yrkesverksamma personer inom UX-området.

 

Ditt arbetsprov bedöms jämn fördelat enligt kriterierna:

 

 • Problembeskrivning:
  • Förmåga att identifiera och presentera ett problem.
 • Användare:
  • Förmåga att beskriva en relevant målgrupp.
 • Lösningsförslag:
  • Förmåga att lösa ett identifierat problem och presentera ett lösningsförslag.
 • Arbetsprocess:
  • Förmågan att beskriva och illustrera dina tankegångar och motivera dina designbeslut.
 • Visuell framställning:
  • Förmåga att kommunicera med text och bild.
 • Helhetsbedömning av presentationen.

 

När du presenterar ditt arbete, tänk på följande:

 

 • Din presentation skall vara max 6 st A4 sidor lång och innehålla:
  • Problembeskrivning av vald produkt/tjänst.
  • Beskrivning av målgruppen, alltså beskrivning av de personer som använder produkten/tjänsten.
  • Lösningsförslag.
  • Reflektion över hur du har tänkt under tiden du arbetade med din idé.
 • Din presentation skall innehålla både förklarande text och bilder (för hand eller på dator, svartvitt eller i färg), exempelvis skisser eller design som väl illustrerar din arbetsprocess och tankegång.
 • Din presentation skall skickas in i PDF-format.
 • Vi förväntar oss att det tar ca 1-2 arbetsdagar att skapa presentationen.

 

Arbetsprovet ska skickas in tillsammans med din ansökan till UX designer utbildningen under ansökningsperioden 2021-02-10 till 2021-05-05.

 

När ansökningsportalen har stängt gås samtliga dokument igenom och arbetsprovet poängsätts. Bedömningen av arbetsprovet sker i samråd mellan utbildningsansvariga och yrkesverksamma personer inom UX-området. Arbetsprovet ger 0-18 poäng. Lycka till!

 

Här kan du ladda ner arbetsprovet:

 

Arbetsprov PDF

Du kommer tyvärr inte att få tillgång till ditt schema förrän det börjar dra ihop sig till utbildningsstart. Däremot kan vi redan nu beskriva hur en vanlig vecka kan se ut på utbildningen.

 

 • Utbildningen är en heltidsutbildning.
 • Du kommer att ha två till tre undervisningstillfällen i veckan.
 • Övrig tid är avsedd för självstudier och projektarbeten, då du på egen hand fördjupar dig i ämnet.

För att söka till denna utbildning krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Dessutom behöver du uppfylla den särskilda behörigheten som innebär minst betyget E/G/3 i:

 

 • Engelska 6
 • Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2
 • Matematik 2

Eller motsvarande kunskaper.

 

OBS! För att söka till utbildningen UX Designer krävs även att du lämnar in ett fullständigt arbetsprov.

 

Arbetsprov och beskrivning hittar du under fliken: arbetsprov

 

>> Klicka här om du vill läsa mer om behörighet

 

Upptäck våra preparandkurser

Saknar du den särskilda behörigheten som behövs för att söka utbildningen? Då kan det vara värt att ta en titt på vårt utbud av preparandkurser.

 

>> Klicka här om du vill lära dig mer om preppkurser

Arbetsprov – beskrivning för sökande:

 

Om du uppfyller de formella behörighetskraven kan du göra arbetsprovet som också krävs för att söka till vår UX utbildning. Arbetsprovet fokuserar på problemlösning och kreativitet, och syftar till att bedöma vilka sökande som har bäst möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen av arbetsprovet sker i samråd mellan utbildningsansvariga och yrkesverksamma personer inom UX-området.

 

Ditt arbetsprov bedöms jämn fördelat enligt kriterierna:

 

 • Problembeskrivning:
  • Förmåga att identifiera och presentera ett problem.
 • Användare:
  • Förmåga att beskriva en relevant målgrupp.
 • Lösningsförslag:
  • Förmåga att lösa ett identifierat problem och presentera ett lösningsförslag.
 • Arbetsprocess:
  • Förmågan att beskriva och illustrera dina tankegångar och motivera dina designbeslut.
 • Visuell framställning:
  • Förmåga att kommunicera med text och bild.
 • Helhetsbedömning av presentationen.

 

När du presenterar ditt arbete, tänk på följande:

 

 • Din presentation skall vara max 6 st A4 sidor lång och innehålla:
  • Problembeskrivning av vald produkt/tjänst.
  • Beskrivning av målgruppen, alltså beskrivning av de personer som använder produkten/tjänsten.
  • Lösningsförslag.
  • Reflektion över hur du har tänkt under tiden du arbetade med din idé.
 • Din presentation skall innehålla både förklarande text och bilder (för hand eller på dator, svartvitt eller i färg), exempelvis skisser eller design som väl illustrerar din arbetsprocess och tankegång.
 • Din presentation skall skickas in i PDF-format.
 • Vi förväntar oss att det tar ca 1-2 arbetsdagar att skapa presentationen.

 

Arbetsprovet ska skickas in tillsammans med din ansökan till UX designer utbildningen under ansökningsperioden 2021-02-10 till 2021-05-05.

 

När ansökningsportalen har stängt gås samtliga dokument igenom och arbetsprovet poängsätts. Bedömningen av arbetsprovet sker i samråd mellan utbildningsansvariga och yrkesverksamma personer inom UX-området. Arbetsprovet ger 0-18 poäng. Lycka till!

 

Här kan du ladda ner arbetsprovet:

 

Arbetsprov PDF

Du kommer tyvärr inte att få tillgång till ditt schema förrän det börjar dra ihop sig till utbildningsstart. Däremot kan vi redan nu beskriva hur en vanlig vecka kan se ut på utbildningen.

 

 • Utbildningen är en heltidsutbildning.
 • Du kommer att ha två till tre undervisningstillfällen i veckan.
 • Övrig tid är avsedd för självstudier och projektarbeten, då du på egen hand fördjupar dig i ämnet.

Kurser

UX-designer Malmö & Helsingborg

 
405
Kurs
Poäng
Affärsmannaskap, kundbemötande och kommunikation
15
Examensarbete UX Design
30
Gränssnittsdesign inom UX
20
Informationsarkitektur
25
Introduktion till UX-produktion
15
LIA 1
45
LIA 2
55
Programmering för UX-produktion
35
Projektmetodik och agila metoder
20
Prototyping för UX-produktion
20
UX process 1, Undersökande fas
35
UX process 2, Användarcentrerad design
35
UX process 3, Utvärdering av användbarhet
30
Verktyg för prototypproduktion
25
Summa 405

Kurser

UX-designer Malmö & Helsingborg

 
405
Kurs
Poäng
Affärsmannaskap, kundbemötande och kommunikation
15
Examensarbete UX Design
30
Gränssnittsdesign inom UX
20
Informationsarkitektur
25
Introduktion till UX-produktion
15
LIA 1
45
LIA 2
55
Programmering för UX-produktion
35
Projektmetodik och agila metoder
20
Prototyping för UX-produktion
20
UX process 1, Undersökande fas
35
UX process 2, Användarcentrerad design
35
UX process 3, Utvärdering av användbarhet
30
Verktyg för prototypproduktion
25
Summa 405

Vanliga frågor

Kan jag läsa utbildningen på engelska?

Alla våra Yh-utbildningar genomförs på svenska. Det kan förekomma en hel del termer och texter på engelska under utbildningen, men för att kunna tillgodogöra dig utbildningens innehåll måste du kunna förstå, tala och skriva svenska på en mycket god nivå.

Utbildningar på hemsidan utan startdatum?

Under kategorin ”Ej sökbara utbildningar” hittar du utbildningar som vi har haft, men som inte är beviljade att starta under detta året. Därför kan du tyvärr inte söka dessa utbildningar just nu. Varför dessa trots allt ligger kvar på vår hemsida är av två skäl: Dels vill vi att våra studerande som redan gått dessa utbildningar ska ha möjlighet att kunna bifoga länken till utbildningen när de söker jobb. Dels kan det finnas en möjlighet att vi kommer få starta utbildningen igen längre fram, men i de fall kommer det att framgå tydligt på vår hemsida.

Varför skiljer sig kurserna mellan olika städer?

Kurserna kan skilja mellan olika orter därför att alla våra Yh-utbildningar är framtagna tillsammans med näringslivet. Om företag inom en viss region ser ett behov av en viss kompetens, kan det vara så att företag i en annan region ser ett behov av en annan kompetens. Kurserna kan också komma att uppdateras under utbildningen gång för att dina kunskaper ska följa utvecklingen och vara så aktuella som möjligt den dagen du tar din examen. Att utbildningarna är framtagna tillsammans med branschen på detta sätt är det som ger dig en extra fördel när du ska ut på LIA, men också när du vill ha ett jobb.

Kan jag läsa på halvfart?

Henry Ford sa en gång:

 

”Du kan välja vilken färg du vill, bara du väljer svart.”

 

Och vad vill vi ha sagt med det? Jo, att om du vill läsa en utbildning i en annan studietakt än den som är angiven kan vi tyvärr inte hjälpa dig. Står det att utbildningen går på 100%, då går den på 100% – det finns inga andra valmöjligheter.

Hur kan jag bli behörig?

För att bli behörig till en Yh-utbildning krävs alltid att du uppfyller den grundläggande behörigheten. I vissa fall krävs att du också har en särskild behörighet. Vad som gäller för den utbildning du vill gå hittar du på respektive utbildningssida under fliken ”behörighet”. Om du inte redan besökt vår sida om behörig och vill läsa mer hittar du den här.

Kontakt

Om du inte hittar svaren bland våra vanliga frågor kan du alltid kontakta oss.

 

Har du frågor om ansökningsprocessen eller behörighet, kontaktar du antagningsenheten.

Har du specifika frågor om utbildning kontaktar du utbildningsledaren eller EC Utbildning.