×

 

Vanliga frågor

Vad är korta Yh-utbildningar?

På samma sätt som andra YH-utbildningar är det Myndigheten för Yrkeshögskolan som beslutar om vilka korta YH-utbildningar som kommer att få starta i Sverige under året.
Kriterier för korta YH-utbildningar är att de får lov att vara max 100 YH-poäng, och minst 5 YH-poäng. Utbildningen kan därefter bestå av en eller fler kurser.

Vilken dator behöver jag?

En bärbar dator är det viktigaste verktyget du behöver ha under hela utbildningen. Vi på EC Utbildning har som policy att du som studerande använder din egen dator.

 

Prestanda på datorn

Windows 10, minst 8 GB ram. Vi rekommenderar minst 8 GB internminne men gärna 16 GB och en SSD-disk med 256 GB ledigt utrymme (det kan fungera med mindre). Viktigaste är mycket ramminne och SSD-disk, eftersom det gör skillnad i snabbhet.

 

Undantag CAD-kontruktör

Undantag gäller för studerande på utbildningen till CAD-konstruktör. Då kommer du att få kvittera ut en lånedator, där CAD-programmen finns installerade.

 

Kan jag använda mig av MAC?

Det går att använda under utbildningen, om spec:en är tillräckligt hög. Du bör då ha minst 8 GB ram. Du rekommenderas också köra Win10 i Bootcamp (och inte som en VM med t.ex. Parallells).

Programvara kommer att tillhandahållas genom utbildningen och är plattformsoberoende, men vi föreslår ändå en Windowsbaserad dator då det oftast är enklare för utbildaren att hjälpa till.

 

Undantag UX Designer

Större delen av UX designers idag använder sig av Mac, då det finns en del designprogramvaror som är plattformsbundna till Mac. Har du Mac kan du dra nytta av en större del olika designprogram. Dock kommer vi i undervisningen till största delen att använda plattformsfria programvaror som fungerar på både Mac och PC.

Kan ni hämta mina betyg från antagning.se?

Vi hämtar inte dina betyg från antagning.se.

Däremot kan du själv hämta ner dina betyg från antagning.se och ladda upp i din ansökan till oss. Viktig är då att betygshandlingar laddas upp i sin helhet, inklusive namn och personnummer.

Jag slutar gymnasiet i år, kan jag söka en utbildning med start till hösten?

Om du tar studenten under våren och vill söka en utbildning hos oss som börjar till hösten går det alldeles utmärkt!

Skicka in din ansökan och sätt status ”kompletterar senare” om du inväntar dina betyg. Datum för sista komplettering av betyg varierar lite från år till år, men oftast behöver vi ha dina betyg i början av juni. För exakt datum besök vår sida med viktiga datum.

Om du inte har fått tillgång till dina slutbetyg innan sista kompletteringsdag går det lika bra att bifoga ett betygsutdrag. Be din gymnasieskola om hjälp för betygsutdrag.

Hur svårt är det att komma in på en utbildning?

Hur stor chans du har att komma in på en utbildning är inte en helt lätt fråga att svara på. Olika utbildningar har nämligen olika högt söktryck. Det skiljer sig också från år till år vilka utbildningar som får flest ansökningar.

Det vi däremot vet med säkerhet är att om du inte ansöker alls, så har du ingen chans att komma in. Därför rekommenderar vi alla som är intresserad av att gå en av våra utbildningar att skicka in en ansökan.

 

Öka din chanser att bli antagen

För att öka dina chanser att bli antagen kan vi både hjälpa dig att bli fullt behörig om du saknar den särskilda behörighet som krävs för att gå utbildning. Läs mer om detta under preparandkurser.

Du kan också öka dina chanser genom att delta i våra urvalsprov. Läs mer om urvalet här.

Räcker det med matematik 2a, eller krävs även b och c?

När matematik tillhör den särskilda behörigheten för en utbildning gäller följande:

Matematik 2

Har lägsta betyget E (godkänt) i Matematik 2a, b eller c (Matematik B) eller motsvarande.

Matematik 3

Har lägsta betyget E (godkänt) i Matematik 3a, b eller c (Matematik C) eller motsvarande.

Matematik 4

Har lägsta betyget E (godkänt) i Matematik 4 (Matematik E) eller motsvarande.

Om jag behöver särskilt pedagogiskt stöd?

Har du behov av särskilt pedagogiskt stöd för att kunna utföra dina studier? Exempel på pedagogiskt stöd kan vara teckenspråkstolk, anteckningsstöd, inläsning av litteratur, extra datorstöd eller svenska med yrkesinriktning.
Skolan ansvarar för att ge det stöd som behövs, du ansvarar för att informera om att behovet finns.

Hur kommer mitt schema se ut?

Du kommer att få ta del av ditt schema i anslutning till att du börjar hos oss. Men eftersom alla våra Yh-utbildningar går på helfart kan vi redan nu avslöja att det är 40 timmar per vecka som du ska planera in för studier. D.v.s lika många timmar som en normal arbetsvecka för en heltidsanställd.

Varför är inte min ansökan granskad än?

För att få svar på denna fråga behöver du själv ställa dig frågan när du skickade in din ansökan. Svaret skiljer sig nämligen åt beroende på om du skickade in din ansökan i tid, om du skickade in din ansökan som sen anmälan till en restplats, eller om du skickade in som en sen anmälan till en möjlig reservplats.

 

Skickade in i tid 

Skickade du in din ansökan innan sista ansökningsdag? Vi granskar alla ansökningar allt eftersom. Under vissa perioder får vi in en stor andel ansökningar på samma gång, även om vi jobbar på så fort vi bara kan så kan det dröja lite längre tid innan vi har hunnit granska just din ansökan. Normalt kommer din ansökan att bli granskad inom en vecka.

 

Skickade in ansökan som sen anmälan till en restplats

Vi granskar din ansökan så fort vi kan, om du väntat längre tid än en vecka är du varmt välkommen att höra av dig till vår antagningsenhet för att snällt fråga hur det går för din ansökan. Ta gärna med dig att vi dock inte är skyldiga att granska din ansökan när du lämnar in en sen anmälan.

 

Skickade in ansökan som sen anmälan till en reservplats

För att ha chans till en reservplats behöver någon annan först tacka nej till sin plats. Därför kan det dröja ändå fram till utbildningsstart innan du får ett möjligt besked från oss. Vi är dock inte skyldiga att granska din ansökan när du lämnar in en sen anmälan, därav kan det tyvärr bli så att du inte hör något från oss alls.

Vad innebär det att söka en reservplats?

En reservplats innebär att din ansökan blir placerad i kö. För att ha chans till att få en reservplats behöver någon annan först tacka nej till sin plats. Därför kan det dröja ändå fram till utbildningsstart innan du får ett möjligt besked från oss. Vi är dock inte skyldiga att granska din ansökan när du lämnar in en sen anmälan, därav kan det tyvärr bli så att du inte hör något från oss alls.

Vad innebär det att söka en restplats?

Med restplats innebär att utbildningen ännu inte har fyllt alla sina utbildningsplatser. Ibland kan det finnas flera restplatser på en utbildning, ibland kanske bara en. Att söka en restplats innebär alltid att du skickar in en sen anmälan till oss.

 

Ta gärna med dig att vi inte är skyldiga att granska din ansökan när du lämnar in en sen anmälan. Det innebär i praktiken att du kanske inte hör något alls från oss, även om du sett att en utbildning är restplatsmarkerad.

Exempel: Har vi bara en restplats tillgänglig och 20 personer skickar in en ansökan till den platsen så är det den första behöriga sökanden som blir erbjuden platsen. Därefter går vi i turordning efter inkomna behöriga ansökningar.

 

Hur anmäler jag mig till en preparandkurs?

Så här gör du för att anmäla dig till en preparandkurs hos oss:

• Registrera ett konto på vår ansökningswebb, och välj den utbildning du vill söka. Ladda upp betyg och gör din ansökan så komplett som möjligt.

• Sätt status ”kompletterar senare” i din ansökan och skriv att du vill komplettera med betyg från en kurs du saknar genom att läsa en preparandkurs.

• Skicka in din ansökan och anmäl dig till preparandkursen genom att maila till anmalan.preparand@academedia.se

• Därefter kommer du att bli kontaktad av personal som bekräftar vilken preparandkurs du bör gå för att bli behörig.

Har du övriga frågor om processen maila oss gärna r!

 

Var går jag preparandkursen?

Du läser våra preparandkurser flexibelt på distans via en läroplattform. Eftersom kurserna finns tillgängliga alla timmar på dygnet kan du själv välja hur du vill lägga upp dina studier. Ett riktmärke är dock att avsätta ca fem veckor per kurs – för att du ska ha god tid på dig.

Vilka olika preparandkurser finns?

Hos oss hittar du preparandkurser i följande ämnen:

Matematik 2

Matematik 3

Matematik 4

Programmering 1

Nätverksteknik*

*Kursens innehåll är ett sammanplock av utvalda delar från följande gymnasiekurser:

• Datorteknik 1a
• Datorteknik 1b
• Dator- och nätverksteknik
• Digital kommunikationsteknik

Pssst! För att gå preparandkurserna behövs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.

Vad kan jag förbereda inför LIAN?

Det finns några grundläggande saker man kan förbereda innan man söker LIA:

• CV & personligt brev
• LinkedIn profil
• Skapa en företagslista där du vill vara

Pssst! Du kan alltid fråga din handledare om tips om du behöver råd.

Vad händer om jag inte hittar LIA-plats?

Många är lite pirriga inför sin första LIA och en fråga många ställer sig där ute är;
– Men tänk om jag inte får någon praktikplats?!

Ta det lugnt, de allra flesta som lägger ner tiden som krävs på att leta LIA – löser en plats att vara på!
Skulle du mot förmodan stå utan, hjälper vi på skolan till som ett sista steg.

Vad innebär LIA?

Ett unikt koncept för just Yh-utbildningar är att det ingår LIA-perioder (Lärande i arbete) i din utbildning. Detta är en en perfekt möjlighet för dig som studerande att få testa på yrkesrollen och öva på dina kunskaper på plats ute hos företag i branschen. Det är ett mycket uppskattat inslag och leder många gånger till jobb efter avslutad utbildning.

Hur fungerar LIAN ute hos företaget?

När du gör din LIA har du alltid en handledare på företaget som agerar som din mentor. Detta för att du ska kunna få vägledning under tidens gång. Din utbildningsledare från skolan gör också ett besök hos dig under perioden, för att säkerställa att allt fungerar bra.

Hur kontaktar jag företag för LIA?

Vi brukar rekommendera våra studerande att i första hand kontakta företag genom att ringa eller maila. Många gånger ger ett telefonsamtal en lite personligare koppling direkt vilket kan vara till fördel.

Pssst! Vi på skolan har många bra kontakter med företag inom IT-branschen, så fråga gärna din handledare om du vill ha råd om bra ställen att söka dig till.

Vad är en preparandkurs?

För dig som saknar den särskilda behörigheten inom matematik, programmering eller nätverksteknik som krävs för att bli behörig till vissa av våra YH-utbildningar erbjuder vi preparandkurser.

Kursernas innehåll gör att du efter avslutad och godkänd kurs blir behörig till våra YH-utbildningar. Att komma ihåg är att en avslutad preparandkurs inte garanterar dig en utbildningskurs.

Hur går ett urvalsprov till?

Beroende på situation kan du komma att bli inbjuden till ett digitalt urvalsprov eller ett urvalsprov på plats i våra lokaler. Hur urvalsprovet går till kan skilja sig lite beroende på vilket prov det är och om det genomförs digitalt eller på plats.

 

Digitalt

 1. Du kommer att få meddelande från oss om att du är välkommen till urvalsprov. Meddelandet skickas oftast ut under maj månad, genom vår ansökningsportal: yh-antagning.se. Sannolikt blir du inbjuden till fler än ett urvalsprov. Detta därför att varje prov behandlar ett specifikt ämne och många av våra Yh-utbildningar kräver att du gör ämnesprov för t.ex. både programmering och matematik.
 2. I meddelandet du får från oss kommer det att finnas en länk till urvalsprovet, samt en kod som du ska logga in med. Varje ämnesprov har en egen länk och kod.
 3. Vänligen observera att koden endast går att använda en gång. Det betyder att du inte kan testa att logga in innan du gör provet.
 4. När du väl har satt dig till ro och är redo att göra provet måste du också slutföra det. Du kan inte pausa provet och återkomma vid ett senare tillfälle. Provet går på tid, och hur lång den tiden är skiljer sig mellan de olika ämnesproven.
 5. Resultaten från urvalsproven kommer inte att delas med dig, utan ger ett meritvärde vid antagningen och registreras i Yh-antagning.
 6. Lycka till!

På plats

 1. Du kommer att få meddelande från oss om att du är välkommen till urvalsprov. Meddelandet skickas oftast ut under maj månad, genom vår ansökningsportal: yh-antagning.se. Sannolikt blir du inbjuden till fler än ett urvalsprov. Detta därför att varje prov behandlar ett specifikt ämne och många av våra Yh-utbildningar kräver att du gör ämnesprov för t.ex. både programmering och matematik.
 2. I meddelandet du får från oss kommer det att finnas ett antal provtillfällen för dig att välja emellan. Välj den dag och tid som passar dig, tänk på att du måste föranmäla dig till.
 3. På provdagen behöver du legitimera dig med giltig legitimation för att vi ska veta att du verkligen är du.
 4. Resultaten från urvalsproven kommer inte att delas med dig, utan ger ett meritvärde vid antagningen och registreras i Yh-antagning.
 5. Lycka till!

Det är upp till skolan att göra bedömningen om hur provet kommer att genomföras. Vi håller oss så klart alltid till restriktioner och rekommendationer från t.ex. folkhälsomyndigheten då det finns sådana.

Vad innebär EC Stream?

EC Stream är ett utbildningskoncept som erbjuds på alla våra utbildningar runt om i landet. I korthet betyder det för dig som studerande en möjlighet att ta del av undervisningen via live-streamade lektioner. Vilket innebär en flexiblare form av undervisning, där du själv kan välja om du vill vara med via länk eller på plats i klassrummet.

Hur många urvalsprov finns det?

Hos EC har vi urvalsprov inom de sex olika ämnen som listas nedan. Vilka urvalsprov du kan komma att bli inbjuden till beror på vilken eller vilka utbildningar du har sökt hos oss.

 

 • Matematik
 • Programmering
 • BIM
 • CAD
 • Dator- och kommunikationsteknik
 • Logiskt tänkande

Hur kan jag plugga inför urvalsprovet?

Det är inte meningen att du ska plugga inför ett urvalsprov, därför kommer du heller inte i förväg att få någon information om vad som kommer på provet. Vill du ändå förbereda dig är det på mer generell basis du ska lägga ribban. Har du exempelvis sökt en utbildning som har matematik som särskild behörighet, kan det vara en idé att damma av matteboken om det var länge sedan du bläddrade i den. Se om det är något du behöver fräscha upp helt enkelt. Detsamma gäller även för de övriga ämnena som har urvalsprov.

Vad händer efter urvalsprovet?

Efter att du har genomför urvalsprovet, och sett till att din ansökan är komplett i övrigt, är det bara att invänta antagningsbeskedet. Du kommer inte att få se ditt provresultat, utan poängen ger dig ett meritvärde vid antagningen och registreras i Yh-antagning. Antagningsbeskedet skickar vi ut till dig under juni månad.

Om jag har ytterligare frågor om urvalsprovet?

Har du har tagit del av alla våra ”frågor och svar” här på sidan och ändå inte hittat svaret? Då kan du skicka ett mail till utbildningsledaren för den utbildning du har sökt. Kontaktuppgifter hittar du bland annat här på hemsidan under respektive utbildning.

Jag saknar en kurs, kan jag söka ändå?

Det korta svaret är:

Ja, du kan alltid söka ändå!

 

Faktum är att du bör alltid söka ändå. Det finns flera sätt som du kan bli behörig på.

 

Det lite längre svaret är:

Ja, du kan alltid söka ändå, men vill du ha en chans att bli antagen kommer du att behöva komplettera din ansökan på något vis.

 

Det kan t.ex. handla om att du läser upp kursen på komvux och kompletterar din ansökan innan sista kompletteringsdag. Eller så kan du läsa en preparandkurs hos oss om det är en kurs inom den särskilda behörigheten som du saknar. Ytterligare ett alternativ handlar om att du kanske har tidigare arbetslivserfarenhet som gör att du kan bevisa att du har rätt förkunskaper trots att du saknar en kurs (s.k. reell kompetens).

 

Genom att skicka in din ansökan, trots att du vet att du saknar en kurs, öppnas vissa möjligheter, t.ex:

 

 1. Du kan komplettera din ansökan efter sista ansökningsdag om du inväntar betyg från gymnasiet eller komvux.
 2. Du får tillgång till våra preparandkurser
 3. När din ansökan finns i vårt system och är granskad har vi mycket lättare att hjälpa dig framåt.

 

 

Vad innebär reell kompetens?

Har du massor med kunskap inom de ämnen som krävs för att bli behörig till utbildningen? Då kan du istället ansöka om att få din reella kompetens prövad. Med det menas att du som har motsvarande kunskaper för att klara utbildningen, kan få denna kompetens granskad. Vill du hänvisa till reell kompetens behöver du i din ansökan bifoga underlag som visar på att du har de kunskaper som krävs.

Exempel på underlag:

 • Arbetsgivarintyg
 • Rekommendationer från arbetsgivare
 • Certifikat

Hur vet jag om jag är behörig?

Du hittar vilka behörighetskrav som gäller för den utbildning du vill gå på respektive utbildningssida under fliken ”behörighet”. Är du osäker på om du är behörig enligt dessa gör du bäst i att skicka in din ansökan ändå. När du skickar in din ansökan kommer du alltid att få ett meddelande av oss via yh-antagning som säger att du antingen är behörig, eller att du inte är behörig och behöver komplettera din ansökan. Om du behöver komplettera din ansökan ytterligare kommer det också stå vad det är du saknar för att bli behörig. Du behöver alltså aldrig kontakta oss för att få reda på om du är behörig eller ej.

 

Tips! Genom att skicka in din ansökan så tidigt som möjligt har du längre tid på dig att komplettera din ansökan om det visar sig att du inte är behörig .

Hur kan jag bli behörig?

För att bli behörig till en Yh-utbildning krävs alltid att du uppfyller den grundläggande behörigheten. I vissa fall krävs att du också har en särskild behörighet. Vad som gäller för den utbildning du vill gå hittar du på respektive utbildningssida under fliken ”behörighet”. Om du inte redan besökt vår sida om behörig och vill läsa mer hittar du den här.

Varför är det olika behörighet på olika orter?

Har du också uppmärksammat att det ibland är olika behörighet på olika orter för samma utbildning? Bra observerat!

 

Det kanske kan tyckas märkligt, men det finns en logisk förklaring till varför det är så. Behörigheten styrs av kurserna, och kurserna kan skilja mellan olika orter därför att alla våra Yh-utbildningar är framtagna tillsammans med näringslivet. Om företag inom en viss region ser ett behov av en viss kompetens, kan det vara så att företag i en annan region ser ett behov av en annan kompetens. Att utbildningarna är framtagna tillsammans med branschen på detta sätt är det som ger dig en extra fördel när du ska ut på LIA, men också när du vill ha ett jobb. I och med att kurserna kan skilja sig åt mellan orterna, kan det också finnas olika krav på förkunskaper.

Kan jag läsa på halvfart?

Henry Ford sa en gång:

 

”Du kan välja vilken färg du vill, bara du väljer svart.”

 

Och vad vill vi ha sagt med det? Jo, att om du vill läsa en utbildning i en annan studietakt än den som är angiven kan vi tyvärr inte hjälpa dig. Står det att utbildningen går på 100%, då går den på 100% – det finns inga andra valmöjligheter.

Varför skiljer sig kurserna mellan olika städer?

Kurserna kan skilja mellan olika orter därför att alla våra Yh-utbildningar är framtagna tillsammans med näringslivet. Om företag inom en viss region ser ett behov av en viss kompetens, kan det vara så att företag i en annan region ser ett behov av en annan kompetens. Kurserna kan också komma att uppdateras under utbildningen gång för att dina kunskaper ska följa utvecklingen och vara så aktuella som möjligt den dagen du tar din examen. Att utbildningarna är framtagna tillsammans med branschen på detta sätt är det som ger dig en extra fördel när du ska ut på LIA, men också när du vill ha ett jobb.

Kan jag läsa utbildningen på engelska?

Alla våra Yh-utbildningar genomförs på svenska. Det kan förekomma en hel del termer och texter på engelska under utbildningen, men för att kunna tillgodogöra dig utbildningens innehåll måste du kunna förstå, tala och skriva svenska på en mycket god nivå.

Hur söker jag CSN-bidrag?

Du ansöker själv om studiemedel direkt hos CSN. Kom ihåg att göra din ansökan i god tid eftersom besluten kan dröja.
Mer information om hur du ska gå tillväga hittar du här: CSN

Pssst! Du kan göra en ansökan även om du inväntar ditt antagningsbesked.