×

 

Javautvecklare

Java är ett av världens största programmeringsspråk och finns i stort sett överallt; i mobiltelefoner, bärbara datorer och spelkonsoler. Eftersom Java implementeras i allt fler system blir också allt fler företag nischade mot detta programmeringsspråk. Resultatet syns på arbetsmarknaden där efterfrågan är stor efter utvecklare.

Yrkesroller:

 • Javautvecklare
 • Applikationsutvecklare
 • Webbutvecklare mot Googles plattform
 • Mobilutvecklare

Förkunsapskrav:

Grundläggande behörighet krävs samt:

Lägst betyget E (godkänt) på gymnasieskolans kurser:

 • Matematik 2 (Matematik B)
 • Programmering 1

eller motsvarande

Mål med utbildningen:

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:

 • Objektorienterad systemutveckling med Java som huvudspråk 
 • Kunskaper om och överblick över angränsande områden såsom testning, projektledning, databasprogrammering, frontendutveckling, mobilutveckling samt säkerhet. 
 • Kunskaper om Googles plattform för utvecklare 
 • Kunskaper om kvalitetskriterier och arbetsprocesser, framför allt agila arbetssätt utifrån kravställning och testning. 
 • Kunskaper i versionshantering som verktyg i systemutveckling 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Planera, implementera samt välja de verktyg och resurser som krävs för att utveckla mjukvara med Java som huvudspråk. 
 • Självständigt använda sig av Googles plattformar 
 • Självständigt kunna analysera en beställares behov och krav, samt utifrån dessa kunna resonera kring för- och nackdelar vid val av tekniska lösningar. 
 • Förstå och agera i olika roller i enlighet med ett agilt arbetssätt. 
 • Kunna kommunicera tekniska lösningar på engelska, såväl muntligt som skriftligt 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Självständigt arbeta som utvecklare av backendsystem på ett säkert och kvalitetsmedvetet sätt med Java som huvudspråk. 
 • Obehindrat arbeta med utveckling och underhåll, testning, dokumentation samt vidareutveckling av system. 
 • Självständigt söka och ta till sig information om nya språk och nya tekniker inom området. 
 • På ett kompetent och professionellt sätt kunna samarbeta och bidra i agila projekt och självständigt använda versionshantering. 

Utbildningens kurser

 • Programmering i Java med projektkunskap och databaskunskap, 90 YH-poäng
 • Frontend, 60 YH-poäng
 • LIA 1 – Systemutveckling, 50 YH-poäng 
 • Google plattformar med portfolieprojekt, 120 YH-poäng
 • LIA2 – Systemutveckling och examensarbete, 80 YH-poäng
 • Examensarbete, 30 YH-poäng

Totalt : 400 YH-poäng | 2 årig utbildning
(5 YH-poäng innebär en veckas heltidsstudier)

Kursinnehåll

Innehåll:

 

Programmering i java del 1

Projektkunskap enligt agila metoder med versionshantering (med ett javaprojekt)

Praktisk databasdesign med ett projekt

Programmering i java del 2

 

Innehåll:

 

HTML&CSS och Javascript1

Javascript 2 med ramverk

 

Kursen syftar till att studerande omsätter och utvecklar kunskap om och förståelse för arbetsuppgifter inom utbildningens område.

Innehåll:

 

Google SDK

Web-services, OATH, Maps mm

Utveckling för androidplattformar

TDD med Mjukvaruprojekt/ portfolieprojekt