×

 

Server- och virtualiseringsspecialist

Virtualisering har blivit ett allt hetare område för företag som vill använda sin IT-utrustning optimalt. Samtidigt vittnar branschen om att bristen på personer med teoretiska och praktiska kunskaper inom detta område är stor.

Yrkesroller

 • Servertekniker
 • Virtualiseringsspecialist
 • Systemadministratör
 • Nätverks- och drifttekniker
 • IT-koordinator

Mål med utbildningen:

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha avancerade kunskaper i:

 • Praktisk projektstyrning och projektadministration
 • Hårdvara och olika operativsystem
 • Systemadministration av Windows Server
 • Linux/Unix och Open Source operativsystem
 • Cisco routrar, switchar och annan datakommunikationsutrustning
 • Hantering av Cisco med SSH, User Accounts, and Password Encryption
 • Hur ett datanätverk fungerar och administreras
 • olika virtualiseringsverktyg
 • Avancerade virtualiseringsmetoder
 • Avancerad administration, konfiguration och hantering av Windows Server
 • Desktop- och applikationsvirtualisering med olika virtualiseringsplattformar och andra molnbaserade lösningar
 • olika server- och molnbaserade mejlsystem
 • integration av olika lokala och molnbaserade system
 • Sälj-, management- och konsultrollen
 • LIA-företagets nätverks- och systemlösningar
 • virtualiseringslösningar som LIA-företag använder
 • Ett i förväg bestämt område inom IT som ska användas som examensarbete

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha färdigheter i att:

 • Bedriva ett projektarbete och hantera IT-infrastruktur med ITIL
 • Konfigurera och hantera datorns hårdvara
 • installera olika operativsystem
 • installera och administrera Windows Server
 • konfigurera och optimera Windows Server
 • hantera rättigheter och behörigheter i Windows Server
 • installera och administrera Linux/Unix
 • använda, konfigurara och hantera Ciscos utrustning
 • sätta upp virtuella miljöer med olika verktyg
 • hantera on-premise och molnbaserade virtuella miljöer
 • hantera avancerade tjänster i Windows Server
 • använda desktop- och applikationsvirtualisering med olika on-premise och molnbaserade lösningar
 • hantera mejl och kommunikationssystem
 • sätta upp och administrera hybrida miljöer
 • använda kunskaperna från utbildningen för att hantera LIA-företagets IT-miljö
 • arbeta med affärsutveckling, planera kundbesök, och arbeta som konsult
 • planera, dokumentera, lösa och redovisa uppgifter
 • skriva rapporter och hålla muntliga presentationer

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha kompetenser i att:

 • Planera och bedriva ett projekt
 • Felsöka och reparera datorer, samt installera och konfigurera olika os
 • Installera och konfigurera servrar
 • arbeta med administration av Windows system.
 • arbeta med administration av Linux/Unix.
 • förhindra och felsöka dataproblem
 • installera och anpassa nätverk och servrar
 • konfigurera säkerhet inom företaget
 • konfigurera Cisco utrustning
 • sätta upp virtualiseringslösningar
 • hantera avancerade tjänster i Windows Server.
 • hantera övervaknings- och management program för virtualisering
 • hantera olika server- och molnbaserade mejlsystem
 • använda möjligheterna som hybrida integrerade system erbjuder
 • Ta ansvar för helhetslösningar med allt från planerig, inköp, installationer, administration och underhåll av nätverkssystemet
 • Anpassa sig till sälj-, manager och konsultrollen
 • Hantera virtualisering och kommunikation på LIA-företaget
 • planera, dokumentera, lösa och redovisa arbetsuppgifter

Utbildningens kurser:

 • Avancerad hårdvara och operativsystem, 10 p
 • Datakommunikation med Cisco, 30 p
 • Examensarbete, 30 p
 • Kommunikation, 20 p
 • LIA 1, 55 p*
 • LIA 2, 55 p*
 • Linux/Unix, 20 p
 • Projektkunskap, 10 p
 • Systemadministration Windows Server, 30 p
 • Systemintegration och drift i hybrid miljö, 35 p
 • Sälj-, management- och konsultrollen, 10 p
 • Windows Server – Avancerad administration och virtualisering, 30 p
 • Virtualisering I, 35 p
 • Virtualisering II, 30 p

Totalt : 400 YH-poäng | 2 årig utbildning
(5 YH-poäng innebär en veckas heltidsstudier)

Kursinnehåll

Kursens syfte är att  de studerande får avancerade kunskaper i praktisk projektplanering, projektstyrning och projektadministration. Kursen är en basutbildning som skall ge studenterna en helhetssyn på projektledning, samt principer för att hantera IT-infrastruktur med ITIL.

 

Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser för att få helhetssyn på projektledning, samt principer för att hantera IT-infrastruktur med ITIL.

Kursens syfte är att  de studerande får avancerade kunskaper om olika typer av hårdvara och systemkomponenter, samt olika operativsystem.

 

Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna identifiera, sammankoppla, konfigurera, testa och felsöka olika datorkomponenter, samt identifiera och använda, installera och felsöka de vanligaste operativsystem.

Kursens syfte är att  de studerande får specialiserade kunskaper om systemadministration, säkerhet, övervakning och felsökning av Windows Server.

 

Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna redogöra för olika domänmodeller, arbeta med rättigheter, behörigheter och användarhantering, övervakning och felsökning av systemet. Studerande kommer även att lära sig hantera de administrationsverktyg som Windows Server erbjuder, samt få en introduktion till Microsofts molnbaserade lösningar. Installation, konfiguration, administration, optimering, planering och till dessa relaterade begrepp behandlas.

Kursens syfte är att de studerande får avancerade kunskaper om Linux/Unix och Open Source-baserade virtualiseringslösningar.

 

Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna skillnader mellan olika Linux/Unix distributioner samt hur dessa är uppbygga och fungerar, kunna använda textbaserade gränssnittet för att navigera i systemet och utföra kritiska systemkonfigurationer.

Kursens syfte är att  de studerande får avancerade kunskaper om hanteringen av Cisco routrar, switchar och/eller annan datakommunikationsutrustning.

 

Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna använda och konfigurera Cisco routrar, switchar och annan utrustning, gå in på djupet med routingprotokoll, regler för datatrafik och brandväggar samt få en övergripande förståelse för hur dessa samspelar i större nätverk. De studerande kommer att få lära sig grunder i Cloud Based Networking, konfigurera SSH, User Accounts, and Password Encryption samt lära sig förstå VLAN och Trunkar.

Kursens syfte är att  de studerande får avancerade kunskaper om hur man skapar, konfigurerar och installerar virtuella miljöer med olika virtualiseringsplattformar, både on-premise och molnbaserat.

 

Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna installera, konfigurera och administrera olika virtualiseringsverktyg samt skapa och anpassa virtuella maskiner och konfigurera deras driftsäkerhet.

Kursens syfte är att de studerande får avancerade kunskaper om hur man ska anpassa sig till sälj-, manager och konsultrollen.

 

Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna lyckas som säljare, ta ansvar för offert-, förhandlings- och kontrakteringsprocessen som manager, samt kunna hantera konsultrollen.

Kursens syfte är att  de studerande får avancerade kunskaper om hur ett datanätverk, tillsammans med klientdatorer och servrar i praktiken fungerar och administreras på ett företag.

 

Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser för att praktiskt kunna genomföra olika moment från sin utbildning. De kommer att felsöka, installera och administrera olika operativsystem och nätverksoperativsystem, samt felsöka och optimera företagets nätverkslösningar.

Kursens syfte är att  de studerande får avancerade kunskaper i hur de avancerade tjänster och funktioner i Windows Server konfigureras, hanteras och administreras. Kursen utförs både på fysiska och virtuella plattformar.

 

Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna planera, installera, konfigurera, optimera och felsöka kritiska nätverkstjänster, samt implementera olika domänmodeller, rättighets- och användarhantering, övervakning och säkerhet.

Kursens syfte är att  de studerande får avancerade kunskaper inom servervirtualisering samt inom Desktop- och Applikationsvirtualisering.

 

Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna på ett sofistikerat sätt använda avancerade funktioner som olika virtualiseringsmetoder erbjuder, samt hantera ett antal övervaknings- och management program för att upptäcka, felsöka och åtgärda problem på olika hårdvaru- och/eller molnbaserade virtualiseringsplattformar och lösningar.

Kursens syfte är att  de studerande får avancerade kunskaper om olika mejl och kommunikationssystem.

 

Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna installera, konfigurera och underhålla olika server- och molnbaserade mejlsystem. De ska på en avancerad nivå förstå hur ett mejlsystem, samt ”store and forward” datakommunikation fungerar i praktiken. Genom att skapa och hantera brevlådor kommer de att kunna erbjuda intern och extern kommunikation och informationsutbyte inom företaget. De olika rollerna gås igenom, samt hur de installeras, konfigureras samt implementeras i existerande AD-miljö (Server-baserad eller Azure AD).

Kursens syfte är att  de studerande får avancerade kunskaper om den komplexa verkligheten kring integration mellan olika system – lokala och molnbaserade, möjligheterna som sådan hybrid integration erbjuder samt olika svårigheter och problem som kan uppstå.

 

Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna genomföra laborationer som innefattar integration mellan t.ex. Windowsbaserade katalogtjänster och Linuxbaserade klienter. Kursen skall ge avancerade teoretiska och praktiska kunskaper i hur olika operativsystem och nätverksoperativsystem kan koexistera och kommunicera på ett och samma nätverk och på samma virtuella plattformar, lokala och molnbaserade. Studenter kommer att fördjupa sig i hur man från ett system använder resurser som erbjuds på ett annat system. De kommer att summera och praktiskt använda kunskaper som de teoretiskt erhållit under utbildningen, samt underhålla och säkra långvarig drift av servrarna.

Kursens syfte är att  de studerande får avancerade kunskaper om hur ett datanätverk, tillsammans med klientdatorer och kringutrustning samt virtualiseringslösningar och servrar i praktiken fungerar och administreras på ett företag.

 

Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser för att praktiskt kunna genomföra olika moment från sin utbildning. De kommer att felsöka, installera och administrera olika operativsystem och nätverksoperativsystem, virtualiseringssystem,  samt felsöka och optimera företagets kommunikations och nätverkslösningar i on-premise och/eller molnmiljöer.

Kursens syfte är att  de studerande ska avsluta sin utbildning med att skriva ett examensarbete, som ska baseras på de sammanlagda kunskaperna som ingick i utbildningen. Grunden till uppgiften som ska utföras kan vara hämtad från LIA-företaget eller bestämmas i samråd med utbildningsledaren. Uppgiften ska vara relevant för utbildningen och ska godkännas av handledare. På slutet av den här delen ska examensarbete presenteras och godkännas.

 

Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att visa förmåga att självständigt utföra ett verklighetsbaserat arbete, samt dokumentera och redovisa resultatet.