Utbildningskoncept: Webbutvecklare inom .NET

Utbildningen till Webbutvecklare inom .NET är inriktad på webbutveckling med utgångspunkt i Microsofts .NET-plattform och programmeringsspråket C#. Utbildningen ger kompetenser som starkt efterfrågas på marknaden, bland annat att utveckla interaktiva webbsidor, applikationer och gränssnitt mot användare, databasdesign samt plattformsoberoende multimedia-applikationer för webbpublicering. Den studerande får också god inblick i angränsande kompetensområden såsom databaser. I utbildningen Webbutvecklare inom .NET får den studerande ett brett spektrum av kunskaper och erfarenheter inom allt från C#-programmering, HTML5 och JavaScript. Utbildningen utgörs av tretton kurser varav två genomförs ute på företag genom så kallad LIA (lärande i arbete).

Yrkesroller

 • Webbutvecklare inom .NET
 • Systemutvecklare
 • Applikationsutvecklare

Mål med utbildningen:

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha avancerade kunskaper i:

 • Specialiserade teoretiska och praktiska kunskaper inom webbutveckling samt praktisk webbprogrammering i .NET i yrkesrollen som webbutvecklare
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes-och kompetensområden såsom webbsäkerhet, databaser och mjukvaruanalys
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk programvaruutveckling inom .NET i yrkesrollen som webbutvecklare

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha färdigheter i att:

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra, specialiserade arbetsuppgifter inom i yrkesrollen som webbutvecklare i .NET
 • Lösa sammansatta problem inom webbprogrammering i yrkesrollen som webbutvecklare
 • Kommunicera åtaganden och lösningar gällande webbutveckling i yrkesrollen som webbutvecklare på såväl svenska som engelska

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha kompetenser i att:

 • Förmåga att självständigt behandla samtliga tekniska moment som krävs i yrkesrollen webbutvecklare, både praktiskt och teoretiskt, såsom logik, algoritmer, datastrukturer och funktioner och på sådant sätt att det leder till vidare lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som webbutvecklare
 • Övervaka programmering, och webbutveckling samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som webbutvecklare

Utbildningens kurser:

 • Agil systemutveckling, 25 yhp
 • ASP.NET MVC, 30 yhp
 • ASP.NET Web API, 20 yhp
 • Programmering i C#, 40 yhp
 • CMS, 20 yhp
 • Datalagring med C#, 40 yhp
 • Examensarbete, 20 yhp
 • HTML & CSS, 25 yhp
 • Javascript, 35 yhp
 • LIA 1 – Applikationsutveckling, 35
 • LIA 2 – Mjukvaruutveckling, 70
 • React, 20 yhp
 • Systemintegration med C#, 20 yhp

Totalt : 400 YH-poäng | 2 årig utbildning
(5 YH-poäng innebär en veckas heltidsstudier)

Agil systemutveckling, 25 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom agil systemutveckling som krävs för att kunna arbeta som Webbutvecklare inom .NET.

Kursens mål är att ge nödvändiga teoretiska och praktiska kunskaper inom agil terminologi och systemutveckling med Scrum, för att lägga grund för arbete inom projekt där denna vanligt förekommande metodologi används. Den studerande ska också tillägna sig kunskaper kring vilka olika yrkeskategorier som en utvecklare kommer att arbeta ihop med i olika projekt (t.ex. produktägare, webbdesigner, systemutvecklare, projektledare, konceptutvecklare och testare).

Kursinnehåll:

 • Grundläggande agil projektförståelse
 • Agila metoder
 • Ramverket Scrum
 • Dynamisk systemutveckling
 • Projekt som genomförs i team enligt agila metoder

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper i/om:

 • Agila processer
 • Scrum som metod
 • Agil mjukvaruutveckling

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Tillämpa agila metoder
 • Hantera processer

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • självständigt ta på sig de olika rollerna i ett Scrum Team
 • självständigt kunna ta ansvar för sitt arbete utifrån en utsatt plan

ASP.NET MVC, 30 p

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom ASP.NET MVC som krävs för att kunna arbeta som Webbutvecklare inom .NET.

Kursens mål är att ge den studerande specialiserad kunskap i att skapa webbapplikationer med ramverket ASP.NET MVC, där hen utvecklar avancerad teoretisk och praktisk kunskap för att självständigt och effektivt arbeta med detta.

Kursinnehåll:

 • Microsoft ASP.NET MVC
 • implementering av behörighetskontroll
 • MVC-mönstret

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper i/om: 

 • Att bygga avancerade webbapplikationer med ramverket ASP.NET MVC
 • Om MVC-mönstret
 • Om åtkomst- och behörighetskontroll i ASP.NET MVC
 • Om versionshantering i Git

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Sätta upp nytt ASP.NET MVC projekt
 • Skapa modeller, vyer och kontrollers
 • Skapa routes, filter, HTML helpers, etc.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Bygga avancerade webbapplikationer med ramverket ASP.NET MVC
 • Upprätta åtkomstkontroll för skyddade sidor
 • Versionshantera kod med hjälp av Git

ASP.NET Web API, 20 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom ASP.NET Web API som krävs för att kunna arbeta som Webbutvecklare inom .NET.

Kursens mål är att ge den studerande specialiserad kunskap inom webbaserade API:er samt hur man skapar dessa för att tillgodose behovet av data från webbapplikationer.

Kursinnehåll:

 • Microsoft ASP.NET Web API
 • Koppla upp sig mot befintliga tjänster och presentera ett grafiskt resultat av detta på webbsidor
 • Använda Microsoft ASP.NET Web API i MVC-lösningar för att kunna hämta information från databaser på andra datorer och presentera det på en webbsida
 • Behörighetskontroll för skyddade sidor
 • CORS
 • REST

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper i/om: 

 • Kunna nyttja services som ett API
 • Kunna få datorer till att kunna kommunicera med varandra över internet
 • Använda MVC och Web API för att hämta information på andra databaser

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Kunna programmera tjänster för att kunna ge tillgång till en databas på ett kontrollerat sätt.
 • Skapa MVC lösningar som nyttjar Web API för kommunikation med tjänster
 • Efter avslutad kurs ska den studerande ha kompetenser för att:
 • Kunna ge avancerad access till olika tjänster både över internet och i olika program lokalt på en maskin
 • Kunna programmera WEB API-tjänster tillsammans med MVC för att komma åt databaser

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Kunna ge avancerad access till olika tjänster både över internet och i olika program lokalt på en maskin
 • Kunna programmera WEB API-tjänster tillsammans med MVC för att komma åt databaser

Programmering i C#, 40 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom C# som krävs för att kunna arbeta som Webbutvecklare inom .NET.

Kursens mål är att den studerande utvecklar specialiserade kunskaper i objektorienterad programmering med en fördjupning i programspråket C#. Kursen inleds med att studerande får kunskaper om versionshantering för att kunna programmera säkert. Kursen ger den studerande avancerad teoretisk och praktiskt erfarenhet av att utveckla objektorienterad programvara med programmeringsspråket C# samt gedigen kunskap inom versionshanteringssystemet Git.

Kursinnehåll:

 • Versionshantering av kod med Git
 • Objektorienterad programmering med C#
 • Arbeta på ett testdrivet sätt
 • Använda utvecklingsmetodiken Scrum vid grupparbete
 • Felhantering och debugging
 • Skapa enhetstester för TDD
 • Använda de vanligaste klassbiblioteken för .NET

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper i/om:

 • I C# – avancerade delar av programspråket C# och dess syntax
 • Om de vanligaste .NET-ramverken
 • Om felhantering och testning av kod
 • I att skapa avancerade program utifrån logiska problem
 • Om hur man skapar tester för TDD
 • I hur man versionshanterar kod med Git

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Versionshantera kod med Git
 • Producera kod i avancerade delar av programspråket C# och dess syntax
 • Tillämpa avancerade kodbibliotek i .NET-ramverken
 • Skapa avancerade program med C# utifrån logiska problemskapa enhetstester med ramverket NUnit

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Analysera och utveckla avancerade lösningar i C# på ett testdrivet sätt
 • Versionshantera kod med Git

CMS, 20 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Content Management Systems som krävs för att kunna arbeta som Webbutvecklare inom .NET.

Kursens mål är att den studerande ska tillägna sig praktiska kunskaper inom Content Management System (CMS) och hur dessa kan användas för att snabbt skapa flexibla lösningar som är enkla att underhålla och skapa innehåll för. I kursen ges den studerande avancerad teoretisk och praktisk erfarenhet i att skapa webblösningar med hjälp av ett CMS.

Kursinnehåll:

 • CMS och vilka problem dessa löser
 • Umbraco CMS
 • Versionshantering med Git

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper i/om:

 • Om CMS och vilka problem dessa löser
 • Om Umbraco CMS och hur man använder detta för att skapa avancerade webblösningar
 • Om versionshantering med Git

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Avgöra när ett CMS bör användas – sätta upp ett nytt Umbraco-projekt
 • Utveckla de komponenter som behövs av CMS:et
 • Sätta upp nytt Umbraco CMS-projekt
 • Analysera och implementera avancerade webblösningar med Umbraco CMS

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Analysera och implementera avancerade CMS-lösningar med Umbraco

Datalagring med C#, 40 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom datalagring med C# som krävs för att kunna arbeta som Webbutvecklare inom .NET.

Kursens mål är att ge den studerande specialiserad kunskap inom lagring av data i C#, både med avseende på format (XML, JSON och CSV) och sättet på vilket data lagras. Vidare lär sig den studerande att skapa effektiva lagringslösningar som stöder applikationens behov, där fokus ligger på relationsdatabasen SQL Server och SQL. Vidare får den studerande avancerad teoretisk och praktiskt erfarenhet av att skapa effektiva lösningar för lagring av information med hjälp av SQL och relationsdatabasen SQL Server.

Kursinnehåll:

 • Vanliga format och metoder för lagring av data
 • Relationsdatabaser och SQL Server
 • Modellering och normalisering av databastabeller
 • SQL
 • Entity Framework
 • Versionshantering av kod med Git

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper i/om:

 • I relationsdatabaser och SQL Server
 • I hur man normaliserar databastabeller
 • Om Entity Framework
 • I att använda olika dataformat (XML, JSON, CSV)
 • I att använda SQL

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Normalisera databastabeller
 • Skriva SQL-satser för att föra in, uppdatera, hämta och radera data
 • Använda SQL Server
 • Använda Entity Framework
 • Spara data till disk i XML, JSON och CSV-format

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Implementera lösning i SQL Server för att lagra applikationsdata
 • Skriva SQL-satser för att hämta, föra in, uppdatera och radera data
 • Versionshantera kod med hjälp av Git

Examensarbete, 20 p

Syftet med kursen är att den studerande ska få de fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser i utbildningen som helhet och nå utbildningens övergripande mål, vilka är kraven för att kunna arbeta som Webbutvecklare inom .NET.

Målet med kursen är att studerande självständigt utvecklar och fördjupar sin kunskap om, och förståelse för hur ett teoretiskt och empiriskt arbete inom utbildningens område samt i rapportskrivning, om möjligt på uppdrag av en extern uppdragsgivare, utförs. Vidare ska kursen även uppfylla utbildningens övergripande examensmål, där den studerande ska kunna identifiera, formulera, analysera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter kopplade till studieområdet. Examensarbetet kan vara en empirisk undersökning, ett utvecklingsarbete, en litteratur eller en dokumentstudie.

Examensarbetet ska även resultera i en examensrapport som ska innehålla beskrivning, resonemang, analys och reflektioner. Examensrapporten ska skrivas på engelska. Examensarbete genomförs under handledning från skola och bransch. Resultatet ska presenteras för studerande, ledningsgrupp och branschföretag.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper i/om:

 • Att planera och genomföra en uppgift inom givna tidsramar
 • Med vetenskapliga metoder i rapportskrivning

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Självständigt, men under handledning, avgränsa ett tekniskt problem
 • Självständigt presentera och försvara examensarbete
 • Kommentera och ge konstruktiv kritik (opponera) på andra
 • Kommunicera på engelska med vanligt förkommande facktermer

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Utveckla fördjupade kunskaper inom det för examensarbetet valda kunskapsområdet
 • Värdera och sammanställa information och kunskap

HTML & CSS, 25 p

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom HTML & CSS som krävs för att kunna arbeta som Webbutvecklare inom .NET.

Kursens mål är att ge den studerande specialiserad kunskap inom HTML & CSS samt hur en jobbar effektivt med dessa teknologier, genom att använda vanligt förekommande bibliotek och metodologier, för att realisera designskisser och skapa attraktiva webbsidor.

Kursinnehåll:

 • HTML & CSS
 • Genomgång av metodologier för strukturering av CSS
 • Sass och alternativ
 • Responsiv design
 • Vanliga verktyg och bibliotek
 • SEO
 • Accessibility
 • Semantisk HTML

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper i/om:

 • HTML & CSS – i Sass
 • Hur man använder CSS Lint för ökad kvalité
 • Hur man skapar layout med Flexbox och Grid
 • Hur man använder Git för att versionshantera kod
 • Om semantik HTML
 • Om metodologier för att strukturera CSS/Sass
 • Om sökmotoroptimering (SEO)

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Använda HTML, CSS & Sass
 • Använda CSS Lint för att säkerställa kvalité
 • Använda Git för att versionshantera kod

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Skapa avancerade responsiva webbsidor med HTML & CSS
 • Versionshantera kod med hjälp av Git

Javascript, 35 p

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Javascript som krävs för att kunna arbeta som Webbutvecklare inom .NET.

Kursens mål är att den studerande utvecklar specialiserade kunskaper genom teori och praktiska övningar och får utveckla sina kunskaper om, färdigheter i, och kompetenser för att skapa och utveckla enklare front-end tillämpningar.

Kursinnehåll:

 • JavaScript
 • jQuery och React
 • Event-hantering
 • AJAX
 • Babel
 • ESLint – Webpack
 • Versionshantering med Git

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper i/om:

 • I JavaScript
 • I jQuery – i React
 • Om Babel – om DOM & BOM
 • Om Ajax-anrop
 • Om vanliga verktyg (Webpack, NPM)
 • Om ESLint

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Skriva dynamiska webbapplikationer med JavaScript
 • Använda jQuery och React för att manipulera DOM:en
 • Använda ESLint för att kvalitetssäkra kod
 • Utföra Ajax-anrop mot servern för att hämta och manipulera data
 • Använda vanliga verktyg (Webpack, NPM)

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Skapa avancerade och dynamiska lösningar för webbapplikationer med hjälp av JavaScript
 • Versionshantera kod med hjälp av Git

LIA 1 – Applikationsutveckling, 35 p

Syftet med kursen är att den studerande ska få de specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser i praktisk tillämpning av innehållet i utbildningens tidigare kurser och praktiskt tillämpa dem på en arbetsplats, vilket krävs kvalificerad kompetens i för att kunna arbeta som Webbutvecklare inom .NET.

Kursens mål är att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för att självständigt kunna utföra specialiserade arbetsuppgifter inom utbildningens område med hjälp av relevanta arbetsmetoder. Studerande ska kunna arbeta på ett strukturerat och ansvarstagande sätt ute på ett företag med webbprogrammering eller applikationsprogrammering. Arbetet ska utföras i projektform och omfatta allt från förberedande arbete med till implementering av grafiska applikationer och layouter med HTML, CSS och JavaScript.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper i/om:

 • I att arbeta med webbprogrammering och/eller applikationsutveckling i ett större sammanhang
 • Iatt planera sitt arbete och hur långt man förväntas komma utifrån en given tidsbudget

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Skapa ett professionellt förhållningssätt till sitt blivande yrke som systemutvecklare

LIA 2 – Mjukvaruutveckling, 70 p

Syftet med kursen är att den studerande ska få de specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser i praktisk tillämpning av innehållet i utbildningens tidigare kurser och praktiskt tillämpa dem på en arbetsplats, vilket krävs kvalificerad kompetens i för att kunna arbeta som Webbutvecklare inom .NET.

Kursens mål är att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för att självständigt kunna utföra specialiserade arbetsuppgifter inom utbildningens område med hjälp av relevanta arbetsmetoder. Studerande ska kunna arbeta på ett strukturerat och ansvarstagande sätt ute på ett företag med programmering. LIA-kursen omfattar den del i ett mjukvaruprojekt som hanterar analys, design och konstruktion av en mjukvara eller webbsida. Arbetet ska utföras i projektform.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha erhållit erfarenhet av minst tre av följande:

 • Skapa webbsidor, mobila applikationer eller grafiska applikationer
 • Utveckling, i grupp eller ensam, av ett mindre mjukvarusystem
 • Programmering i ett större industriellt projekt
 • Framställning av en omfattande analys och design av en större programvara
 • Kodgranskning
 • Ett eller flera verktyg för analys och design, kompilator och övrig program

Kursinnehåll:

 • Arbeta i rollen som system- eller webbutvecklare på ett företag
 • Delta i ett programvarurelaterat projekt på ett företag
 • Vara delaktig i framtagandet av arkitektur och designmodeller för mjukvaran

Arbeta med minst 2 av följande:

 • HTML,CSS
 • JavaScript
 • .NET med C#
 • MVC
 • TDD
 • databaser

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper i/om:

 • Att arbeta med mjukvaruprojekt som hanterar analys, design och konstruktion av en mjukvara eller webbsida i ett större sammanhang
 • Att få planera sitt arbete och hur långt man förväntas komma utifrån en given tidsbudget.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Skapa ett professionellt förhållningssätt till sitt blivande yrke som systemutvecklare
 • Kunna planera sitt arbete utifrån tidsbudgetar

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Kunna budgetera sin tid och efterleva det till så stor utsträckning som det är möjligt
 • Kunna efterleva LIA-företagets principer och värderingar

React, 20 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom biblioteket React som krävs för att kunna arbeta som Webbutvecklare inom .NET.

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar ska utveckla sina kunskaper och färdigheter i att bygga webbapplikationer med hjälp av React.

Kursinnehåll:

 • Biblioteket React
 • Introduktion till Node.js
 • Interaktiva webbapplikationer
 • Att skapa en single page application med React

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper i/om:

 • React
 • Single page applications

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Använda React för att skapa single page applications
 • Förstå skillnaden mellan att utveckla en webbapplikation som en single page application eller som en traditionell webbapplikation

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Utveckla avancerade tekniska lösningar för webbsidor med React

Systemintegration med C#, 20 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom systemintegration med C# som krävs för att kunna arbeta som Webbutvecklare inom .NET.

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar

ska erhålla fördjupad kunskap inom systemintegration inom .NET och C#, det vill säga det arbete som innefattar sammankoppling av fristående system, i syfte att utbyta data mellan dessa.

Kursinnehåll:

 • Översikt över alternativ för systemintegration
 • Dataformat
 • API-hantering
 • Åtkomstkontroll

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper i/om:

 • Vanliga integrationslösningar
 • Dataformat som används vid systemintegration
 • API-hantering och åtkomstkontroll

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Självständigt kunna söka upp relevant information relaterat till systemintegration
 • Använda C# för att implementera integrationslösningar

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Självständigt skapa integrationer

Tillbaka till samlingsvyn?